Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'


cultuurbehoud milsbeek 5.1 Stroomgebied van de MaasStroomgebied Maas 5 Natuurlijke en veilige Maasoevers

Tegenover het klooster van St. Agatha stroomt de Tielebeek in de Maas. Deze regenrivier is 935 kilometer lang en ontspringt in het Noord Frankrijk in het plateau van Langres. In het dorpje Meusse komen de eerste twee stroompjes samen en hier is de naam van de rivier van afgeleid. Via Luxemburg en België komt ze bij Eijsden Nederland binnen. In Nederland heeft de rivier een lengte van zo’n 300 km. Tot Maasbracht is het een kronkelende, ondiepe en snelstromende rivier met ondiepe zandbanken. Via het, parallel aan de Maas gegraven Julianakanaal is ze tot Maasbracht bevaarbaar gemaakt. In de 19e eeuw is benedenloops gestart met de kanalisatie en zijn rivierbochten met zandbanken verwijderd en 6 stuwen geplaatst. Vanaf Lith is de Maas “ongestuwd” bevaarbaar en kan het water vrij afstromen.

De kanalisatie van de Maas bracht ook een nadeel met zich mee. Luwe, ondiepe oeverzones waren schaars geworden als gevolg van het bouwen van de sluizen en stuwen, het afsnijden van rivierarmen en het vastleggen van de oevers in steen. Dat was niet gunstig voor de natuur; de biologische waterkwaliteit ging achteruit. Daarom werkt Rijkswaterstaat langs de hele Maas aan het herstel van het leefgebied van flora en fauna. Eén van de maatregelen is het natuurlijker maken van de Maasoevers door de verdedigingsstenen weg te halen waar dat kan. Daardoor komt er weer ondiep water waarin planten kunnen wortelen en vissen paaien en rusten. Dergelijke oevers dragen eveneens bij aan de hoogwaterveiligheid doordat de rivier in een minder strak jasje komt te zitten.

Na de overstromingen van 1993 en 1995 zijn door Rijkswaterstaat in samenwerking met de gemeenten, de provincies en waterschappen maatregelen getroffen om het overstromingsgevaar te verkleinen. Dit is gebeurd door middel van het aanleggen en versterken van kades, verdieping van de Maas en realiseren van hoogwatergeulen en overloopgebieden. Verder verwijdert Rijkswaterstaat in het kader van het programma Stroomlijn op vele plekken in de uiterwaarden bomen en struiken die de doorstroming bij hoogwater belemmeren. In 2015 is in deze omgeving reeds een deel van de oeverbeschoeiing weggehaald. Ook is een groot aantal beekmondingen opnieuw “optrekbaar” gemaakt voor vis, zoals de Tielebeek, Oeffeltse Raam en Virdsche Graaf.

cultuurbehoud milsbeek 5.2 Natuurlijke maasoever uiteinde KopsewegNatuurlijke oevers
 
 

Veel wandel plezier in het mooie Milsbeek