Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'


cultuurbehoud milsbeek 4.1 smalspoor en bruggetje steenfabriekTracé smalspoor kort na de tweede Wereldoorlog 4 Het smalspoorbruggetje

Eind 19e eeuw kwam bij werkzaamheden in de Maasbocht ter hoogte van Milsbeek een grote hoeveelheid klei vrij. Deze werd aanvankelijk in de uiterwaard aan de Milsbeekse kant van de Maas opgeslagen (de steenakker). De aannemer, die de verplichting had om de klei op te ruimen, kocht een boerderijtje langs de Bloemenstraat en begon er een steenfabriek. Toen de vrijgekomen klei volledig was gebruikt werd begonnen met de winning van klei in de uiterwaard achter het fabriekje. De kleiwinning werd in de loop der tijd steeds meer in noordwestelijke richting uitgebreid. Met een excavateur (graafmachine) werd klei min of meer industrieel gewonnen en met kiepkarretjes achter een smalspoorlocomotiefje naar de fabriek gebracht. Direct na de Tweede wereldoorlog werd de kleiwinning verder richting Middelaar uitgebreid en werd de Tielebeek overgestoken. Het smalspoorbruggetje dat daarvoor over de Tielebeek werd gebouwd is behouden en is het enige restant van de kleiwinning in dit gebied. Tot in de zestiger jaren liep het treintje over dit bruggetje om de gewonnen klei naar de fabriek te transporteren. Daarna werd de klei met vrachtwagen vanaf kleiputten in Middelaar naar de fabriek in de Bloemenstraat gebracht. Na het beëindigen van de kleiwinning is het gebied aan de natuur overgelaten en is een rijke flora en fauna ontstaan.

cultuurbehoud milsbeek 4.2 Kleitransport naar MilsbeekLocomotief met klei geladen, rechts de excavateur

Veel wandel plezier in het mooie Milsbeek