Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'

Struinpad Milsbeek

' Wandelpad'


cultuurbehoud milsbeek 3.1 Lepelaars op de oostelijke plasLepelaars in de oostelijke plas 3 De Gebrande Kamp

De naam is afkomstig van een wat schraler deel van de Maasuiterwaarden. In droge perioden verdroogde dit gebied sneller, zodat het gras zogenaamd ‘verbrandde’. De kleiwinning ten behoeve van de steenfabriek Milsbeek stokte hier vanwege de eigendomsverhouding in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Na de overstromingen van 1993 en 1995 werd er in 1996 klei gewonnen voor de aanleg van de Maaskades tussen Gennep en Mook. Op andere plaatsen werd het gebied opgehoogd met overtollige niet bruikbare grond. Zo ontstond er een aantal plassen.

Het niet afgewerkte gebied kwam aanvankelijk in beheer van Staatsbosbeheer en werd begraasd om al te weelderige plantengroei te voorkomen. Er ontwikkelde zich een natuurgebied. Het IVN Maas en Niers stelde vast dat dit het broedgebied is van meer dan 30 vogelsoorten waaronder de knobbelzwaan, de visdief, de boompieper, de sprinkhaanzanger, de bosrietzanger en de tjiftjaf. Rond 2010 is er een beverburcht verschenen. Ook is het een foerageergebied voor enkele in de omgeving gelegen dassenburchten. Meer informatie treft u aan op de website van IVN Maas en Niers. Deze website kunt u via de onderstaande QR-code benaderen.
cultuurbehoud milsbeek 3.2 Beversporen westelijke plasBeversporen in de westelijke plas

Veel wandel plezier in het mooie Milsbeek