Op 20 mei 2016 om 16.00 uur was het zo ver: het struinpad langs de Tielebeek werd officieel geopend in bijzijn van ongeveer 80 aanwezigen. De opening was op de plaats waar de Ketsestraat, het Kreupelpad en de Vliegop bijeenkomen. Dat is tevens het startpunt van het struinpad. Toespraken werden gehouden op een aanhangwagen, passend in de landelijke omgeving.

Ronald Starrenburg heette namens de werkgroep struinpad de aanwezigen welkom. Hij refereerde aan de filosofie achter het struinpad: recreatie, Maas, historie en natuur.
Ronald lichtte de rol toe die de nabije omgeving heeft gespeeld in het verleden. De circumvallatielinie die Frederik Hendrik liet aanleggen tijdens de belegering van het Genneperhuis in 1641 bevond zich vlak bij de stenen brug. En in de Tweede Wereldoorlog had de Duitse bezetter een zware verdedigingslinie in het gebied opgeworpen.

De eerste aanzet van het struinpad kwam na de sluiting van Steenfabriek Milsbeek (Wienerberger) van buurtcomité Bloemenstraat en omgeving. Een van de wensen was om de Maas beter bereikbaar te maken. Toen de plannen voor de reconstructie van de Tielebeek bekend werden kwamen de plannen voor een struinpad in een stroomversnelling. De Stichting Cultuurbehoud, met name in de personen Wim Bindels en Martien Holthuysen, adopteerde het idee van het struinpad, hierbij ondersteund door SL!M in de persoon van Ronald Starrenburg. Daarna hebben vele partijen hun medewerking en ondersteuning aan het Struinpad gegeven. Er is veel werk verzet, zowel door professionals als vrijwilligers.

Martien Holthuysen vertelde over het behoud van de Stenen Brug bij de Vliegop, vroeger en ook nu nog een belangrijke schakel in de verbinding van Milsbeek met Middelaar, Sint Agatha en Cuyk. Tevens werd de ijzeren brug van het smalspoor van Steenfabriek Milsbeek voor vervoer van klei weer bereikbaar gemaakt.
"Problemen" waren er bijvoorbeeld toen de werkgroep constateerde dat een aantal poorten aan de verkeerde kant van de beek waren geplaatst. "Sorry, de tekeningen zijn aangepast" was het antwoord.
Naast al bestaande borden werden er 9 nieuwe informatieborden langs het struinpad geplaatst. Via een QR-code op de borden is een website met aanvullende informatie bereikbaar.

Martien noemde ook de familie Sengers voor hun medewerking bij de aanleg van het struinpad over hun landgoed, onder andere langs het poldermolentje. Diverse bedrijven en instanties verleenden hun medewerking. De begroting bedroeg € 25.000, exclusief de kosten die het waterschap Peel en Maasvallei voor zijn rekening nam zoals het plaatsen van de stapstenen in de beek en een donatie. De Gemeente Gennep schonk en plaatste een picknickset bij het beginpunt van het struinpad. Het IKL gaf een donatie omdat het struinpad natuurgebied "De Gebrande Kamp" beter bereikbaar maakt. Natuurmonumenten zorgde voor het plaatsen van een informatiebord. Staatsbosbeheer gaf ondersteuning, IVN droeg bij voor de toekomstige ontwikkeling van natuur en VNC plaatste hekken. Rijkswaterstaat verleende de benodigde vergunningen en financierde een deel van de werkzaamheden. IDDS leverde kaarten aan van stellingen en mijnenvelden van de Tweede Wereldoorlog. Met SL!M werd intensief samengewerkt. Kern Met Pit nomineerde het project voor de prijs "Kern met pit award 2017".

Als voorzitter van SLIM dankte Ronald Starrenburg de buurtvereniging "De Sprokkelaars" voor hun medewerking, bijvoorbeeld bij het kappen van struiken en bomen op de route. Aannemer Gerrie Beelen werd bedankt voor ondersteuning bij onder andere betonwerken. De Sociëteit Sint Jansberg heeft de stenen brug schoongemaakt en zal ook in de toekomst de brug onderhouden. De praktische werkgroep van SL!M werd bedankt voor leggen van de funderingen voor de informatieborden. Van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek werden de vrijwilligers bedankt die vele werkzaamheden hebben verricht, met name Martien en Wim.
Ronald bood de familie Sengers een bos bloemen aan voor hun medewerking. "Deze bos bloemen staat tevens symbool voor onze dank aan alle vrijwilligers die dit project mogelijk maakten", aldus Ronald. "Ik dank en feliciteer jullie allen".

Na de hiervoor beschreven toespraken was het tijd voor de officiële opening van het struinpad. Martien Holthuysen vertelde dat niet voor het doorknippen van een lint was gekozen, maar voor het te water laten van twee houten klompen in de Tielebeek als symbool voor de verbinding van de mens met de "peppels" in de omgeving en met de rivier de Maas. De klompen waren voorzien van de QR-code waarmee wethouder Welles via zijn smartphone de website van het struinpad opende. Hierop verscheen de naam van het struinpad: "Struinpad Milsbeek". Vervolgens lieten de wethouder en Martien de twee klompen te water waarna deze rustig wegdreven richting Maas.

Wethouder Welles feliciteerde de werkgroep struinpad, Stichting Cultuurbehoud Milsbeek en SLIM met het bereikte resultaat. Een groot project met liefst 19 deelprojecten in het plangebied. Ook voor de Gemeente Gennep was een felicitatie op zijn plaats omdat door zelfwerkzaamheid van de gemeenschap een mooi project was gerealiseerd. "Dit past in het overheidsbeleid om terug te treden en meer over te laten aan de burger. Bovendien sluit het struinpad perfect aan op de nieuwe recreatieve visie van de gemeente", aldus wethouder Welles. Hij prees de Stichting Cultuurbehoud dat zij ondanks hun belangstelling voor "oude cultuur" toch meegingen met de tijd door het gebruik van de QR-code, smartphone en website. Tot slot had hij een tip: "Blijf goed contact houden met de ambtenaren van de gemeente!" 

Tenslotte bood de wethouder namens het gemeentebestuur een "dummy" aan van een door de gemeente te schenken en plaatsen lessenaartje met de tekst "Struinpad Milsbeek".

Martien bedankte vervolgens de Gemeente Gennep en de ambtenaren. Ook vermeldde hij dat langs het struinpad op het Bultjesfeld een hoogstamboomgaard zal worden aangeplant. Daarna noemde hij nog enkele wensen voor de toekomst. Zo zou de werkgroep graag het poldermolentje willen conserveren of zelfs restaureren. Ook het doortrekken van het struinpad langs de Maas tot bij het Genneperhuis is een wens.

Na de formaliteiten namen de aanwezigen een stukje van het struinpad tot bij het informatiebord bij de Stenen Brug in gebruik. Na terugkomst werd er onder genot van een drankje nagepraat en genetwerkt.

Het "Struinpad Milsbeek" is nu officieel geopend. Het is een prachtige route om te wandelen die we U van harte aanbevelen. De totale lengte van het struinpad is 4,2 km. Een folder van het "Struinpad Milsbeek" is verkrijgbaar bij Eethuis De Diepen, bij SPAR Milsbeek en bij de VVV's Gennep en Plasmolen voor een bedrag van € 0,50.

Tekst: Teun Theunissen
Foto's: Nelly van de Ven

 

Werkgroep Struinpad Milsbeek bedankt!

Vele maanden is de werkgroep bezig geweest met de voorbereidingen en de uitvoering van het struinpad. Het werk van vele uren verricht door veel vrijwilligers. Het struinpad is nu klaar en wacht om met vele voeten betreden te worden.
In de korte tijd dat ik bij onze stichting betrokken ben, vanaf januari jl. als voorzitter, heb ik kunnen constateren dat er ontzettend veel werk is verzet zowel op het administratieve als fysieke vlak. Dat onder leiding van Wim Bindels namens buurtvereniging De Sprokkelaars, Ronald Starrenburg namens de Stichting Samenleven in Milsbeek (SL!M) en Martien Holthuysen namens de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek.
Ronald refereerde in zijn toespraak tijdens de opening aan wel meer dan 1000 e-mailberichten die zijn uitgewisseld om tot het resultaat te komen dat er nu ligt. Het merendeel van deze berichten is in cc-vorm onder meer ook naar mij verzonden. Ik heb daarbij kennis kunnen nemen van een bericht over een kleine onwillig schroefje voor een informatiebord tot een bericht over grote stapstenen van enkele tonnen zwaar; van een klein berichtje voor het maken van een afspraak tot het opstellen van een projectplan; berichten over het opstellen van teksten op de informatieborden tot het maken van een website en QR-code; het aanvragen van subsidies en verzoeken tot medewerking bij diverse stichtingen, verenigingen, bedrijven, particulieren en instellingen; de deelname aan Kern met Pit en ga zo maar door.
Ik laat mij niet verleiden tot het noemen van namen want dan ga ik in de fout. Dus, iedereen heel veel bedankt voor al het werk dat werd verricht.
Een uitzondering maak ik echter wel voor ons drietal, ook vrijwilligers! Martien, Wim en Ronald, namens Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, heel veel dank voor jullie enorme inzet voor "ons struinpad".

Nu ga ik wandelen/struinen, jullie ook?

Ton Frenken, voorzitter Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl