Het project Jet en Jan op basisschool de Drie Vijvers in Milsbeek.

Ook de basisschool Milsbeek doet mee aan het project Jet en Jan.
Dit leerproject is opgesteld door Marktplaats Cultuur aan de Maas. Er doen veel scholen mee uit de kop van Noord-Limburg en Oost-brabant.
Het verhaal gaat terug in de tijd van ongeveer 100 jaar geleden, en verteld de belevenissen van een gezin met schoolgaande kinderen en in het bijzonder het verhaal van Jet en Jan.
Voor elk dorp is een standaard verhaal geschreven, maar een plaatselijke organisatie kon het verhaal herschrijven met de omstandigheden die in 1910 in dat dorp van belang waren.

Voor Milsbeek heeft Martien Holthuysen van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek het verhaal voor Milsbeek herschreven. Tevens heeft Martien op 22 maart een aanvullend verhaal vertelt aan de leerlingen van groep 4 en 5 over het leven in Milsbeek 100 jaar geleden.

jet en jan project01Bij binnenkomst in het klaslokaal was dit door meneer Piet (Piet Claassen) voorzien van oude wandplaten. Deze platen komen uit de geweldige verzameling van schoolattributen van Piet. Over deze platen met afbeeldingen van het leven van soms een eeuw geleden heeft Piet nog het een en ander uitgelegd.
De leerlingen kregen van Martien verder te horen dat Milsbeek ongeveer 700 jaar bestaat en hoe de naam Milsbeek is ontstaan. De meeste mensen wonen in een dorp of stad maar Milsbekenaren wonen op de Milsbeek.
Het leven rond 1910 was over het algemeen armoedig, omdat de schrale zandgrond van Milsbeek weinig opbracht. De enige grote werkgever was de steenfabriek. Daar was de vader van Jet en Jan stoker. Voor het overige had hij een kleine keuterij met enkele kippen twee varkens en een geit. Op deze manier konden ze voor een groot gedeelte voor hun eigen voedsel zorgen. De kinderen moesten natuurlijk meewerken op het land.
Jet en Jan gingen in Ottersum naar school omdat er in Milsbeek nog geen school was, deze is pas in 1932 gestart. Tijdens hun wandeling naar school kwamen de kinderen de hondenkar met de bakkersknecht tegen. In het verhaal wordt dan iets verteld over de hondenkar en dat deze in Nederland is blijven bestaan tot ongeveer 1970. Ook is er iets verteld over de kettinghond die bijna bij alle boerderijen aanwezig was.
Tevens zien de kinderen “koeharde” Jan met zijn koeien onderweg en hier komt ook een verhaal bij wat een koehard deed en waar hij met zijn koeien heen ging. (zie het boek De Alde Milsbek elders op deze site)
Onderweg komen ze de koets van baron van Verscheur tegen. Bij deze baron werkt de zus van Jet en Jan, deze zus met de naam Pien is keukenhulp bij de baron. Het verhaal gaat dan over de villa van de baron dat in Milsbeek het kasteel werd genoemd. Helaas is het kasteel door oorlogshandelingen zwaar beschadigd en na de oorlog volledig afgebroken.
jet en jan project02Tevens vertelt Martien van alles over de Drie vijvers in het bos. Deze vijvers hadden veel functies n.l. voor drinkwater gebruik, maar ook om er ijsblokken uit te zagen die in de ijskelder werden opgeslagen. Thans is deze ijskelder de vleermuiskelder.
De vijvers werden ook gebruikt om er dikke boomstammen in te gooien die dan enkele jaren in het water bleven liggen en daardoor later bij gebruik in de bouw veel sterker werden en minder snel gingen rotten. De derde vijver was in gebruik als visvijver en als zwemvijver met een eigen badhuisje. jet en jan project02
De naam van de basisschool in Milsbeek is ook De Drie Vijvers deze naam komt van de drie vijvers in het bos.
Als laatste onderwerp is met de kinderen gepraat over de oude straatnamen in Milsbeek en hoe die zijn ontstaan. Dit zijn o.a. het Heiveld, de Bloemenstraat, het Sprokkelveld, de Onderkant, de Holleweg, de Schietberg, de Hemel, de Hel en het Vagevuur.
Zowel de kinderen als het onderwijzend personeel en ook Martien waren enthousiast over deze middag. Binnen de school zal door de leerkrachten nog meer aandacht aan het project Jet en Jan worden gegeven.
Dan komen onder andere de volgen zaken aan de orde , die de kinderen zelf gaan uitvoeren:
Het kurkbreien
Het malen van koffie met de ouderwetse koffiemolen
Het doen van de was in een zinken teil met groene zeep
Spelletjes van vroeger
Rekenvoorbeelden van boodschappen doen een eeuw geleden en veel andere zaken.

De Stichting Cultuurbehoud Milsbeek is blij dat ze een bijdrage heeft mogen leveren en een stukje geschiedenis aan de jeugd heeft kunnen doorgeven.

 

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl