Ton en Marc 01Op 21 januari heeft Ton Frenken als scheidend voorzitter van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek de voorzittershamer overgedragen aan de nieuwe voorzitter Marc Holthuysen. Het bestuur van de stichting feliciteert Marc met zijn benoeming en wenst hem veel succes. Samen zullen we ook in de toekomst weer veel mooie plannen ontwikkelen en uitvoeren.

 

Een dag eerder kreeg Ton bezoek van vicevoorzitter Geert Barten en bestuurslid Teun Theunissen. Zij vertegenwoordigden het bestuur van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek dat vanwege Covid niet voltallig aanwezig mocht zijn.
Ton en Geert 01Geert bedankte Ton namens het bestuur voor zijn inzet en voor de prettige manier waarop hij de afgelopen vijf jaar de stichting geleid heeft. Hij noemde enkele van de vele activiteiten die we in deze periode samen tot stand gebracht hebben. Daarna overhandigde Geert aan Ton de gebruikelijke cadeaubon en bos bloemen. Als bijzonder geschenk kreeg Ton een fotoboek met foto's van de hoogtepunten van zijn periode als voorzitter.


Ton heeft gedurende vijf jaren met verve het voorzitterschap vervuld waarvoor wij hem hartelijk danken. Ton zal als vrijwilliger aan de stichting verbonden blijven.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl