Mededelingen Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

Op 21 april jl. was het college van B&W te gast in Milsbeek. Het programma startte ’s middags bij Tennisvereniging De Milsbeek. Daar gingen de verenigingen met het college in gesprek over hun betekenis voor de gemeenschap. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek was hierbij ook aanwezig.

cultuurbehoud milsbeek - mededelingen mei 01Op 4 mei jl. hebben wij deelgenomen aan de jaarlijkse dodenherdenking te Milsbeek, die begon met een sfeervolle en serene oecumenische dienst in de parochiekerk. Daarna volgde de herdenking van burgerslachtoffers met een kranslegging bij het burgermonument en tot slot de indrukwekkende herdenking op het militair ereveld.

Bevrijdingsvuur Milsbeek bij De Diepen.
Met een rondgang van het bevrijdingsvuur en een capsule uit 2000, met daarin gedachten en wensen van inwoners van toen, door de kernen van gemeente Gennep werd de herdenking van 70 jaar bevrijding afgesloten. Ongeveer honderd personen waren 5 mei jl. naar De Diepen getogen om de lopers van de afdeling atletiek van SV Vitesse ’08 te verwelkomen. Vanuit Wageningen brachten zij het Vrijheidsvuur naar Milsbeek. Rond 12.30 uur waren ze aanwezig. Zij werden met applaus en tomatensoep ontvangen. Volgens de verhalen is Milsbeek bevrijd door de geallieerden met alleen tomatensoep in hun maag omdat de overige etenswagens De Diepen niet konden bereiken.
De lopers met het vuur en alle aanwezigen werden welkom geheten door Martien Holthuysen (voorzitter SCM). In het kort werd het verhaal achter de capsule en hoe die hier terecht is gekomen uitgelegd en de plannen voor de toekomst toegelicht. Wethouder Jan Welles hield een toespraak over 70 jaar bevrijding en wat vrede betekent voor ons allen. De Percussieband Samba Maria Bahia uit Milsbeek zorgde voor de muzikale omlijsting.
Enkele kinderen van basisschool ‘De Drie Vijvers’ te Milsbeek mochten de Nederlandse en de Duitse vlag hijsen onder het spelen van de volksliederen. 


cultuurbehoud milsbeek - mededelingen mei 02Onder grote belangstelling werd door Jan Wagelmans (vrijwilliger SCM) de capsule uitgegraven en schoongemaakt. Daarna volgde het verwijderen van de briefjes die er inzaten. Maar dat was niet zo’n eenvoudige klus. Door de smalle gleuf was het erg moeilijk voor een volwassen hand om de briefjes te pakken. Hier moesten kinderhanden aan te pas komen! Zelfs dat ging moeizaam. Enkele gedachten en wensen uit 2000 werden voorgelezen. Daarna werd de capsule in een legerjeep geplaatst om zo vervoerd te worden; eerst naar het Schuttersplein en dan naar de overige dorpskernen: Ven-Zelderheide, Ottersum, Heijen om tenslotte in Gennep te eindigen. De Vitesse lopers en een tiental schoolkinderen brachten vervolgens onder aanmoedigen en applaus het vuur naar de kern van Milsbeek waar het ontstoken werd. Hier werden ze opgewacht en ook met applaus ontvangen door een honderdtal personen. Samba Maria Bahia zorgde wederom voor de muzikale omlijsting. Het welkomstwoord werd verricht door Ronald Starrenburg (SL!M). Wethouder Jan Welles en pastoor Schols hielden ook een speech. cultuurbehoud milsbeek - mededelingen mei 04Lars van de Ven mocht het vredesvuur ontsteken samen met een Vitesse loper. Daarna werden er door afgevaardigden van verenigingen en schoolkinderen gedachten en wensen van nu voorgelezen en in de capsule gedeponeerd. Als klap op de vuurpijl de onthulling van een nieuwe Milsbeekse vlag bedacht door SL!M en Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Cees van de Ven is de ontwerper van het logo. Er zijn 4 van deze vlaggen vervaardigd. Deze worden beschikbaar gesteld voor gebruik bij evenementen en activiteiten van verenigingen in Milsbeek. Als afsluiting van dit evenement werden door schoolkinderen twee vlaggen gehesen. Onder applaus vertrokken de lopers met het vredesvuur en de capsule naar de overige kernen.

De bijna volledig met briefjes gevulde capsule is inmiddels teruggeplaatst bij De Diepen en zal in 2025 opnieuw worden opgegraven. Tot zolang blijven de gedachten van nu geheim voor iedereen. Wat er met de brieven van 2000 gebeurt krijgt u nog te horen…

 

Een kleine keuze van foto,s gemaakt door : Nelly van de Ven en Nelly Keukens.

cultuurbehoud milsbeek 5 mei 01 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 02 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 03 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 04 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 05 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 06 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 07 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 08 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 09 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 10 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 11 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 12 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 13 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 14 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 15 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 16 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 16 2 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 17 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 18 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 19 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 20

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl