Tijdens de laatste vergadering van 2016 hebben wij afscheid genomen van Leny Franken-Wijnhoven als bestuurslid en secretaris van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek.

Leny is in de herfst van 2008 gestart met de Werkgroep Historie binnen SCM. Daar heeft zij samen met anderen een eerste aanzet gegeven tot het boek: “De Minse van de Milsbèk”.
Het toenmalige bestuur zag echter op enig moment in Leny een heel geschikte bestuurskandidate, tevens een potentiële kandidate voor het secretariaat. Op 1-2-2010 trad ze dan ook toe tot het bestuur met als taak: ondersteuning secretariaat. Zij was daarmee het eerste vrouwelijke bestuurslid. De Stichting had toen 62 vrienden/vriendinnen.

Leny maakte al snel carrière. Binnen een jaar had zij zich al opgewerkt naar de functie van secretaris. We schrijven dan 1-1-2011.Die functie heeft ze zes jaar met verve uitgevoerd. Leny was en is veelzijdig en op allerlei fronten inzetbaar. Steeds heeft zij zich met volle overgave ingezet voor de stichting.

Per 1 januari 2017 is Leny gestopt als bestuurslid c.q. secretaris. Na die datum blijft ze gelukkig nog bij SCM betrokken, als vrijwilligster (onze lijst van vrijwilligers wordt verrijkt met een zeer betrokken persoon). Binnen een werkgroep gaat Leny zich bezighouden met het Dagboek van Huub Franken.

In zijn dankwoord memoreerde voorzitter Ton Frenken het volgende:
Binnen het bestuur hebben we van jou Leny, hele specifieke kenmerken kunnen zien.
Ik noem er een paar:
• voor mij was/ben jij een encyclopedie.
• je straalt een enorme rust uit
• sterk relativerend vermogen
• heel behulpzaam
• heel betrokken met datgene wat je doet
• loyaal
• zo zijn er nog veel meer eigenschappen die op jou van toepassing zijn, iedereen die jou kent kan er vast nog wel een paar noemen.

Leny, onze welgemeende dank en ik denk ook namens al onze inmiddels 160 vrienden en vriendinnen, voor je tomeloze inzet al die jaren, voor alle werkzaamheden die jij als bestuurslid c.q. secretaris hebt verricht.
Wij hopen dat je nu wat meer tijd gaat krijgen voor jezelf, je familie en andere ook heel belangrijke zaken.
Geniet, in goede gezondheid, samen met Gerrie van je vrije tijd!
Na deze lovende woorden ontvangt Leny als blijk van dank voor haar vele verdiensten een mooie bos bloemen, een cadeaubon en als primeur: het eerste nieuwe St. Jansberglikeurtje.

Wij zijn verheugd u mede te delen dat - met ingang van 1 januari 2017 - mevr. Toos de Gier-Arends het secretariaat van Leny heeft overgenomen.
Wij heten haar van harte welkom en feliciteren haar met de benoeming als secretaris van onze stichting en wensen haar heel veel succes en plezier met haar werkzaamheden.

Bestuur Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl