Nu ook een kunstwerk van Wim Klabbers op de Milsbeek

Wim Klabbers is inmiddels 82 jaar oud en daarvan heeft hij meer dan 50 jaar samen met zijn vrouw Betty aan het Sprokkelveld in Milsbeek gewoond en gewerkt. Wim is als boerenzoon geboren in Overasselt. De bedoeling was, dat Wim een echt vak ging leren om de kost te verdienen. Maar Wim zijn passie lag bij de kunst. In 1946 ging hij naar de Koninklijke School voor Kunst en Kunstnijverheid in Den Bosch. Daar volgde Wim zeer succesvol de opleiding.

klabbers01

klabbers02

 

 

 

 

 

 

 

 

Wim Klabbers startte bij Peter Roovers in Mook (later in Heijen) en werkte toen hoofdzakelijk met gips, zandsteen en vooral keramiek. Later is Wim voor zichzelf begonnen.Hij heeft ook les gegeven in kunstzinnige vorming.

klabbers03

Het werken met keramiek gaf hem uiteindelijk onvoldoende voldoening, hetgeen zijn weerslag vond in de vormgeving van de beelden met uitstulpingen en stekels die wild om zich heen grepen. Vanaf 1968 gaat Wim steeds meer met ijzer werken. Hij maakt vooral assemblages van aan elkaar gelast oud ijzer door hem zelf ‘bak en braadwerk’ genoemd.

klabbers04 klabbers05

 

 

 

 

 

 In de zeventiger jaren gaat hij met nieuwe ijzeren platen werken en ontstaat de helmperiode. Het is een weerspiegeling van zijn karakter als een bescheiden persoon, die in zijn schulp kruipt. De beelden vanaf die tijd zijn harmonischer en stralen rust uit.

klabbers06

In 1994 komt er een nieuw motief naar voren. De helm is niet langer het overheersende beeldelement. Er ontstaan vormen van glad metaal waarin een eenvoudige buiging of draaiing centraal staat.

klabbers07 klabbers08 

 

 

 

 

 

 


Vanaf 2000 raken deze vormen ook weer wat op de achtergrond en geeft hij zijn voorkeur aan groeivormen als stengels, voeten, sprieten, slurven, zaaddozen bloemknoppen e.d.

In vele gemeenten stond een kunstwerk van Wim Klabbers, maar helaas nog niet in het dorp waar hij woont en werkt. Wel bij diverse particulieren maar niet in de openbare ruimte. Bij gelegenheid van zijn 80ste verjaardag en de solo-expositie, die dat jaar in Grave werd gehouden, ontstond bij de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek het idee om ook ‘op de Milsbeek’ op een openbare plek een van zijn beelden te plaatsen.

 In overleg met Wim Klabbers is gekozen voor ‘Gebogen vorm’ (uit 1994) en in overleg met buurtvereniging ‘De Sprokkelaars’ voor plaatsing op de picknickplaats langs de wandelroute ‘Rondje Milsbeek, dik de moeite waard’ aan de Achterbroekweg. Het is plek, waar het Achterbroek zich buigt naar het Sprokkelveld en ook de plaats, die vorig jaar door de buurtvereniging werd verkozen tot ontmoetings- en vertrekplaats van de buurt. Op deze plek heeft men een prachtig uitzicht op ‘De Bulten’, het ‘landgoed’ van Jan Peter Sengers. ‘Gebogen vorm’ komt op deze plek naar het oordeel van Cultuurbehoud Milsbeek prima tot zijn recht.

klabbers09 klabbers10 klabbers11

Wim Klabbers was bereid voor een ‘speciaal prijsje’ het kunstwerk hiervoor beschikbaar te stellen. Bij de gemeente Gennep werd daarvoor vervolgens subsidie gevraagd voor de aankoop. Eind 2010 werd dit verzoek gehonoreerd en kon de voorbereiding van de realisatie door de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek beginnen. Besloten werd bij het kunstwerk een zwart granieten plaquette te plaatsen, waarop in het kort enkele gegevens van de kunstenaar en zijn werk worden weer gegeven. Het bedrijf Impara, dat tot voor enkele jaren terug ook in het Sprokkelveld was gevestigd, schonk de granieten plaat en Wil Kitselaar het plaatje met de herinnering aan de plaatsing met het embleem van onze stichting.

klabbers12 klabbers13  

 

 

 

 

 

 


Met hulp van een aantal uit het Sprokkelveld afkomstige vrijwilligers werd het het beeld met plaquette en de gegraveerde toelichting geplaatst, zodat er uiteindelijk geen kosten voor de stichting resteren. Een speciaal woord van dank is wat dat betreft op zijn plaats voor de vrijwilligers Ger Megens, Leo Wijnhoven,Gerrie Lamers en Henk Oldenhof.

klabbers14 klabbers15 

 

 

 

 

 

 


De Stichting Cultuurbehoud Milsbeek ziet met genoegen terug op de samenwerking met Wim Klabbers, de gemeente Gennep en de buurtvereniging ‘De Sprokkelaars’, waardoor dit project kon worden gerealiseerd. De stralende dag van zaterdag 23 april, dat Wim Klabbers de laatste handeling verrichtte aan de plaatsing van zijn eigen beeld in zijn eigen buurt onder het het toeziend oog van vooral een groot aantal Sprokkelaars, is iets moois om op terug te zien.

Wim Bindels

 

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl