Kern met Pit is een door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) georganiseerde wedstrijd voor projecten die de leefbaarheid in kernen, wijken en dorpen bevorderen. De wedstrijd wordt per provincie gehouden. De uitslag wordt bepaald door een vakjury, adviseurs van Kern met Pit. In Limburg vond de prijsuitreiking van de in 2016 gepresenteerde projecten op 21 januari 2017 plaats in Grathem.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst is door gouverneur Theo Bovens aan 15 projecten het predicaat ‘Kern met Pit’ uitgereikt. Ook het project Struinpad Milsbeek van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek viel in de prijzen. Het eindigde met 12 punten op een zeer eervolle 4e plaats en werd met een prijs van € 1000,-- beloond. 
In totaal werden in Limburg 22 projecten voor de editie 2016 ingeschreven.
De opzet van deze wedstrijd is om met zoveel mogelijke inzet van vrijwilligers en met relatief gezien zo weinig mogelijke inbreng van de overheid de leefbaarheid van wijken of gebieden te verbeteren.
Het Milsbeekse project is georganiseerd door een werkgroep van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, bestaande uit Martien Holthuysen, Ronald Starrenburg en Wim Bindels. Vrijwilligers van deze stichting, buurtvereniging De Sprokkelaars, dorpsraad SL!M, IVN en sociëteit De Jansberg hebben meegewerkt aan de realisering. De gemeente Gennep, het waterschap Peel- en Maasvallei en Rijkswaterschap hebben financieel bijgedragen aan de financiering van het project.

De puntenwaardering kwam tot stand op basis van een rekenformule waarbij de door het publiek online uitgebrachte stemmen, de stem van de projectadviseur, de stemmen van de deelnemers zelf en die van de vakjury elk voor ¼ deel gewicht in de schaal legden. Met 134 stemmen scoorde het Struinpad Milsbeek op één na het hoogste aantal van de door het publiek uitgebrachte stemmen. Het geschonken bedrag wordt aangewend voor het onderhoud van de route en herstel van het poldermolentje.
Ook het project ‘Samen bewegen in de wij’ van de wijkraad Gennep-West viel in de prijzen. De eerste prijs in de provincie Limburg ging naar het project Luuëkerpârk van de wijkraad ’t Leuken in Weert. Dit project zal nu meedingen naar de landelijke eerste prijs voor kern met pit.

Het in 2016 al geopende struinpad voert vanuit de Ketsestraat in het Achterbroek, langs de in 2015 weer natuurlijk gemaakte Tielebeek, door het natuurgebiedje de Gebrande Kamp naar de Maas. Langs het voormalige poldertje de Bulten, met de ruïne van het poldermolentje (waarschijnlijk de enige poldermolen van Limburg), komt men weer terug in het Achterbroek. Langs de route zijn een tiental informatiepanelen met foto’s en beknopte informatie te vinden over de historie. Via een QR-code kunnen bezoekers relevante informatie krijgen over wat er op die plek te zien is. Met deze informatie wordt voor de wandelaar uit de omgeving en toeristen bekendheid gegeven aan vooral de historie van dit deel van Milsbeek.Het struinpad Milsbeek is vorig jaar mei in gebruik genomen en wordt door de wandelaars en genieters van de natuur al volop gebruikt. Het kan ook met GPS-navigatie gelopen worden. Inmiddels is er ook een geocaching aan gekoppeld. Geocaching is een wereldwijd schatzoekspel waarbij men met behulp van aanwijzingen en GPS-coordinaten online op zoek gaat naar een schat. Dit is voor deze wandelroute door Nancy en Caroline Holthuysen ontworpen en inmiddels met veel enthousiasme door geocachers gelopen. De schat is al meerdere keren gevonden!
De wandelfolder is te verkrijgen bij de VVV Gennep en de SPAR-winkel in Milsbeek
en kost € 0,50.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl