Wegens het niet doorgaan van onze Historische Avond hebben we onze vrienden en vrijwilligers een cadeau beloofd in de vorm van een kalender voor het jaar 2022. Deze kalender wilden wij voor Kerst bezorgen. Door problemen bij de drukkerij hebben we deze belofte helaas niet waar kunnen maken. Na gereedkomen van de kalender zullen we deze alsnog zo snel mogelijk bij onze vrienden en vrijwulligers bezorgen. De kalender zal daarna ook te koop zijn bij Spar Milsbeek. 

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl