Door : Wim Bindels

Jan van den Hoogen, een van de oprichters van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, is per 1 januari jl. terug getreden als bestuurslid.

Jan was is een van de drie oprichters van onze stichting. Die oprichting was in feite het verlengstuk van het comité, dat was gevormd t.b.v. de viering van het 75-jarig bestaan van parochie Milsbeek. Hij was toen lid en penningmeester van het kerkbestuur en ook lid van het comité, dat in 2005 werd gevraagd om de viering van dit jubileum te organiseren. Bij dat jubileum werd door het comité o.a. geld ingezameld voor een cadeau aan de kerk en Milsbeekse gemeenschap in de vorm van het herstel van het kapotte uurwerk en de verlichting van de toren van de RK kerk.
Jan was een van de drie leden. De andere waren Martien Holthuysen en ondergetekende, die vonden dat een blijvende aandacht voor de Milsbeekse cultuurgoederen noodzakelijk zou zijn.

In mei 2005 richtten zij bij het notariskantoor in Gennep de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek op en bekleedden in de eerste aanleg de functies voorzitter, secretaris en penningmeester. “Ik zal dat penningmeesterschap dan ook wel op me nemen” waren de woorden, die Jan toen sprak. En zo werd Jan naast bestuurslid de eerste penningmeester van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek.

Vorig jaar heeft Jan, die binnenkort 73 wordt, afscheid genomen als lid van het Kerkbestuur en het penningmeesterschap hiervan. Hij kondigde toen aan dit ook te willen gaan doen als bestuurslid en penningmeester van onze stichting. Wij en de Milsbeekse gemeenschap zijn Jan dank verschuldigd voor het vele werk, dat hij ten behoeve van onze stichting en de Milsbeekse gemeenschap heeft gedaan.

De Koninklijke Onderscheiding, die hem in 2010 werd verleend, was dan ook zeker op zijn plaats. Ondanks zijn terug treden als lid en penningmeester van het kerkbestuur, is hij binnen de R.K. kerk nog steeds actief. Hij administreert er nog steeds de financiële zaken en doet het administratieve beheer van het kerkhof. Ook Stichting Cultuurbehoud Milsbeek mag in de toekomst nog een beroep op hem blijven doen als vrijwilliger.

Maar het belangrijkste is wel, dat Jan met zijn Ria nog lang van zijn ‘pensioen’ kan blijven genieten in het mooie dorpje Milsbeek.

Door : Wim Bindels

Iedereen heeft inmiddels wel gehoord over het initiatief van onze inwoner Geert Jacobs voor het te plaatsen kunstwerk op de rotonde op het punt van samenkomst van de Rijksweg en de Zwarteweg midden in ons dorp. Geert bedacht het als een ode aan de potten- en steenbakkers in onze omgeving en Milsbeek in het bijzonder. Het is een knipoog naar het verleden voor de miljoenen stenen en potten, die hier gebakken zijn, alsmede de kunstenaars, die sieraardewerk vervaardigden. In Milsbeek ontstond ook het kunstenaarscollectief, dat aan de basis heeft gestaan van Keramisto, het evenement, dat jaarlijks vele belangstellenden trekt.Het moet ook de aandacht trekken voor het museumpje, dat tegen de rotonde komt te liggen met aanleunend een rustplaats voor toeristen. Een werkgroep van Stichting ‘De Oude pottenbakkerij’ is bezig het beeldend kunstwerk te realiseren. Het is geïnspireerd op het wereldberoemde Stonehenge in Zuid-Engeland en zal bestaan uit een 22-tal grote, gebakken keramische blokken. Weinigen geloofden aanvankelijk, dat dit idee enige kans van slagen zou hebben. Maar Geert heeft hier mensen en bestuurders enthousiast voor weten te maken. Onder leiding van Geert zelf en Chris de Graaf wordt nu gewerkt aan de realisering van het kunstwerk. Zonder dat er zekerheid was, is men anderhalf jaar geleden begonnen met de handen uit de mouwen te steken. Het begint er langzamerhand op te lijken, dat in Milsbeek iets bijzonders tot stand zal komen.

Iedereen kan een handje helpen door de klei met de hand tegen een mal te meppen. Deze opbouw is nodig om kwalitatief hoogwaardige blokken te krijgen, die bestand zijn tegen de weersomstandig-heden in ons ‘Milsbeekse kikkerlandje’. Bedrijven, verenigingen of vriendenclubs en families kunnen hier aan meewerken. Uiteraard kon de stichting Cultuurbehoud Milsbeek niet achter blijven. Op zaterdag 15 december hebben bestuur en een aantal vrijwilligers, hun ‘steentje’ bijgedragen. Er zijn inmiddels 12 keramische blokken gereed. Acht moeten er nog bij elkaar gemept worden. De dwarsliggers worden door de werkgroep zelf gemaakt. Tegen betaling van een bijdrage in de kosten kunnen verenigingen en bedrijven met een middagje of avondje kleimeppen een steentje bijdragen aan de realisering van het kunstwerk. Voor nadere informatie wordt verwezen naar www.stonehandsmilsbeek.nl en voor een afspraak kan contact opgenomen worden met Chris de Graaf (tel. 06 13 853 478 of 0485 516770.

 

Bert Paquay heeft zaterdagmiddag 23 november j.l. met de laatste schroef een herinneringsplaquette bevestigd op de kerkmuur van de parochiekerk. Op de plaquette zijn de namen vereeuwigd van de oud-pastoors met de periode, dat ze de parochie dienden. Ook degenen, die in de pastoorloze periode van 1992 – 2004 voor de waarneming zorgden, hebben een plaatsje gekregen.

Het idee werd geboren, toen enkele bestuursleden van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek op een fietsvakantie in Neerritter de parochie en de kerk bezochten, waar indertijd pastoor Lambert Versterren na zijn Milsbeekse periode naar verhuisde. Er werd hier o.a. het ‘Pastorieke’ bezocht, de oude pastorie en woonhuis van Lambert Versterren. Deze is inmiddels verbouwd tot een cadeauwinkel annex restaurant met fraaie terrastuin. Ook werd de parochiekerk bezocht met herinneringsplaquette op de kerkmuur met de naam van o.a. pastoor Versterren.

Met instemming van het parochiebestuur werd besloten ter afronding van het project met oude grafstenen een herinneringsplaquette met de namen van de oud-pastoors aan de kerkmuur te bevestigen. In samenwerking met Schrijen en Peeters Natuursteen werd het idee vervolgens gerealiseerd. Bert Paquay, de enige nog in leven zijnde van de namen op de plaquette, mocht de afrondende handeling verrichten.

Nieuwsbulletin Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

Door Wim Bindels

Van de auteurs Leon Kamps en Geert Barten uit onze werkgroep ‘Genealogie’boekje ‘De familie Cuijpers van het Sprokkelveld ‘. Met ingang van 23 november is het te koop in de winkel van de Spar in Milsbeek voor de prijs van € 7,-- . Zie ook het artikel elders over de uitreiking van het eerste exemplaar aan Martha Kamps-Cuijpers.

Omdat het boek ‘Boerelѐѐve op de Milsbѐk’ nog niet is uitverkocht, wordt een actie georganiseerd om tijdens de feestdagen met een korting bon van € 2,50 het boek tegen gereduceerde prijs te kopen. De actie loopt tot 1 januari 2014.

Op 23 november jl. is de herinneringsplaquette met de namen van de oud-pastoors, die in de parochie Milsbeek werkzaam waren, naast de oud-grafmonumenten op de kerkmuur bevestigd. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het artikel elders in dit blad en de website.

Voor een doorstart van ‘Oude schoolfoto’s’ is een werkgroepje gevormd, dat bestaat uit John van de Ven, Piet Claassen en Wim Bindels. De werkgroep zal in overleg oud-leerlingen, welke op de foto’s staan, zoveel mogelijk de juiste namen trachten te achterhalen en daarna in eerste instantie publiceren op de website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl. Mogelijk worden ze later gebundeld in een boek.

Het ligt in het voornemen volgend jaar maart weer een historische avond te houden. Zoals in de laatste jaren gebruikelijk willen wij hierbij een plaatsje in ruimen voor de historie van de verenigingen, die in 2014 een jubileum vieren. Graag suggesties hiervoor melden bij ons secretariaat tel. 0485-518205 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De stichting heeft besloten ‘een steentje’ bij te dragen aan de beoogde realisering van het kunstwerk ‘Stone Hands’ op de volgend jaar te realiseren rotonde op het punt van samenkomst van de Rijksweg en de Zwarteweg. In december zal ten behoeve hiervan in de Jacobsladder worden deel genomen aan het kleimeppen.

Inwoners en oud-inwoners, die suggesties hebben voor de realisering van projecten op het gebied van de Milsbeekse cultuurhistorie kunnen dit per mail melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met een briefje in de brievenbus van de pastorie.

Nelly Keukens is bereid gevonden met ingang van het nieuwe verenigingsjaar toe te treden tot het bestuur van de stichting.

Met het R.K. kerkbestuur is afgesproken, dat, voordat de fusie met de twee andere parochies geëffectueerd zal worden, gezamenlijk een verzoek aan het gemeentebestuur zal worden gedaan om de R.K. kerk, de pastorie en het kerkhof in Milsbeek op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

Ook zijn er met het kerkbestuur afspraken gemaakt om waardevolle grafmonumenten van de families, die de grafrechten niet meer verlengen, op de huidige plaats te kunnen handhaven en op die wijze een al te grote kaalslag tegen te gaan.

De Stichting wenst al haar vrienden en vrijwilligers op zijn Milsbѐks fijne feestdagen en un gelukzaolig nééjjaor toe.

Het bestuur.

Nieuwsbulletin Stichting Cultuurbehoud Milsbeek 

Door Wim Bindels

Als eerste bijdrage uit de werkgroep Genealogie is op onze website www.Cultuurbehoudmilsbeek.nl een artikel opgenomen  over  ‘De familie Cuijpers van het Sprokkelveld’. Het artikel is geschreven door onze thans in Nijmegen woonachtige oud-dorpsgenoot Leon Kamps en Geert Barten.

Aan de excursie naar het veeteeltmuseum werd door een dertigtal personen deel genomen. Op onze website is een door Nelly Keukens gemaakt verslag met fotoreportage te lezen.

Als voorlopige afronding van de tegen de kerkmuur geplaatste oude grafmonumenten zal er door de stichting een herinneringsplaquette met de oud-pastoors worden geplaatst. Hierop zullen zij met de periode waarin ze in het verleden in onze parochie werkzaam zijn geweest worden vermeld.

 

Op verzoek van Cultuurbehoud Milsbeek stelt STIF ( Stichting fabrieksschoorstenen)  een onderzoek in naar de waarde van de schoorsteen van de voormalige steenfabriek aan de Bloemenstraat.

De likeur St Jansberg zal binnenkort ook in Mook te koop zijn en wel bij de slijterij van Wim Voet in het winkelcentrum in Mook .

Door het college van burgemeester en wethouders is een voorlopig besluit genomen ten zien van de in 2008 door ons gevraagde uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst. In Milsbeek zijn de panden Ovenberg 3 b-c (tot woonmolen verbouwde oude graanmolen), Ovenberg 5 (woning Mevr. Jansen-Koenen), alsmede het afwateringsmolentje in het Achterbroek/de Bulten en het trafohuisje  nabij Rijksweg 33 op de lijst van gemeentelijke monumenten opgenomen. Van de indertijd door ons geïnventariseerde panden zijn er verder een 26-tal aan gewezen als karakteristiek object. 

De stichting heeft aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar gemaakt dat zij van oordeel is dat er onvoldoende rekening is gehouden met haar, mede op het advies van de het monumentenadviesbureau Nijmegen gebaseerde inbreng. Voor nadere informatie hierover wordt verwezen naar onze website.

Wiileke de Haas is bereid gevonden per 1 januari a.s. tot het bestuur van de stichting toe te treden. Zij zal per die datum de taken van penningmeester Jan van den Hoogen over te nemen.
   

 

 

Milsbeekse gebouwen beter beschermd ?

Onder deze kop, werd onlangs in de Gelderlander bericht over de voortgang van het monumentenbeleid in de gemeente Gennep. Zoals in ons nieuwsbulletin te lezen is,  hebben wij inmiddels hierover in een brief onze onvrede kenbaar gemaakt aan het college van burgemeester en wethouders. Het lijkt wellicht haaks te staan op de kop van het artikel. Om deze reden zien wij ons genoodzaakt om wat tekst en uitleg te geven. Beknopt lichten wij daarom de gang van zaken toe.

Kort na de oprichting in 2005 is onze stichting zich gaan in zetten voor behoud van historisch en bouwkundig belangrijke bouwwerken in ons dorp. Op verzoek van Geert Jacobs lieten wij door het MAB (monumentenadviesbureau ) Nijmegen een onderzoek verrichten naar de waarde van het pand ’De Jacobsladder’. Dit  heeft geresulteerd in de opname van het pand op de gemeentelijke monumentenlijst en vervolgens, mede via de inbreng van een nieuwe stichting, tot de restauratie met gemeentelijke, provinciale en zelfs Europese subsidies.

Het MAB constateerde dat de monumentenverordening  met bijbehorende lijst sterk  verouderd was  en een aanpassing en actualisering van het monumentenbeleid in de gemeente Gennep noodzakelijk maakte. Wij constateerden b.v. dat met uitzondering van het voormalige boerderijtje Bloemenstraat 84 geen enkel bouwwerk in Milsbeek bescherming genoot. De stichting heeft vervolgens met behulp van bouwkundige Toon Peters een inventarisatie gemaakt van historisch en bouwkundig gezien  waardevolle bouwwerken in ons dorp.

Het Monumentenadviesbureau Nijmegen is daarna in 2007 gevraagd op onze kosten middels  een quickscan te adviseren,  welke gebouwen in Milsbeek vanwege de monumentale waarde bescherming zouden verdienen. Het rapport  is vervolgens aangeboden aan het College van burgemeester en wethouders van Gennep met het verzoek om het sterk verouderde monumentenbeleid aan te passen. Het uitgangspunt zou moeten zijn een realistisch beleid, waarbij zonder torenhoge overheidssubsidies in overleg met de eigenaren naar nieuwe adequate bestemmingen zou worden gezocht.  Toegezegd werd, dat het monumentenbeleid zou worden aangepast en dat, vooruitlopend op een aanpassing van de verordening en de gemeentelijke monumentenlijst, er al rekening met onze inventarisatie zou worden gehouden .

Een tijdje later werd door de gemeente een nieuw welstandsbeleid vast gesteld, waarbij het overgrote deel van de bouwplannen voortaan niet meer aan de welstandcommissie behoefde te worden voor gelegd. Een uitzondering werd gemaakt voor de dorpskernen, alleen het dorp Milsbeek werd uitgezonderd. Ons daarop volgende verzoek om voor Milsbeek  in de plaats hiervan een uitzondering te maken voor de panden, die in het MAB-advies waren opgenomen, werd niet gehonoreerd.

Uiteindelijk heeft alles er in geresulteerd dat in 2010 door de raad een nieuw integraal monumentenbeleid is vastgesteld. Op uitdrukkelijke aandrang van de raad werden wij samen met Monarch op het allerlaatste moment hierover geconsulteerd. Het  MAB Nijmegen werd na vaststelling van het beleid vervolgens  door de gemeente gevraagd om op kosten van de gemeente  ook een rapport  voor de andere dorpen in de gemeente Gennep uit te brengen.

De rapporten van het MAB werden vervolgens door burgemeester en wethouders ter advisering voor gelegd aan de Monumentencommissie. De bijeenkomsten van de commissie hadden een strikt vertrouwelijk karakter. Ons verzoek om inspraak bij de behandeling  van het door ons betaalde rapport van het MAB m.b.t. de panden in Milsbeek werd afgewezen.

Omdat inmiddels het bestemmingsplan Buitengebied door de gemeente Gennep in procedure werd gebracht , hebben wij ons in overleg met de eigenaren ingezet om vooruitlopend op de aanpassing van de lijst met gemeentelijke monumenten een vijftal in verval rakende voormalige boerderijtjes een zodanige bestemming te geven dat ze met behoud en restauratie van het uiterlijk  tot woonboerderij verbouwd zouden mogen worden. In het kader van de bestemmingsplannen ‘Buitengebied’ en vervolgens ook het bestemmingsplan ‘Milsbeek’, is dit verzoek door de gemeente ingewilligd.

Vorig jaar werd ons gevraagd met spoed onze mening te geven over een ontwerpvoorstel  aan het college van burgemeester en wethouders tot uitwerking van het integrale monumentenbeleid en de concrete vaststelling aanwijzing van panden. Ons werd verder uitdrukkelijk gevraagd in onze reactie te beperken tot de hoofdzaken. Er werd aanvankelijk geen inzage gegeven in de panden, die werden voorgedragen. Met de algehele lijn van het advies, een onderverdeling in gemeentelijke monumenten en karakteristieke gebouwen,  hebben wij onze steun betuigd.  Samen met Monarch hebben wij daarbij wel gevraagd om alsnog inzage in de  aanwijzing van de panden zelf en de redengevende beschrijvingen te verkrijgen, omdat wij van mening zijn, dat wij juist op dit punt een waardevolle inbreng zouden kunnen hebben.

Uiteindelijk werd dit toe gestaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de panden die het betrof  vertrouwelijk moesten blijven. Dit hebben we gerespecteerd en wij hebben vervolgens zonder ruggenspraak met de eigenaren onze reactie voor wat betreft de waardering van de panden en de beschrijvingen kenbaar gemaakt. Ten aanzien van enkele panden hebben wij  daarbij beargumenteerd aangegeven, waarom die als gemeentelijk monument en niet als karakteristiek gebouw gekwalificeerd zouden moeten worden. Ten aanzien van een aantal panden in Milsbeek is verder gevraagd om deze ook als karakteristiek aan te merken. Ook  is gevraagd om een sloopbescherming van de karakteristieke panden en zijn een aantal correcties geadviseerd ten aanzien van de inhoud van de redengevende beschrijvingen.

Via het hierboven aangehaalde krantenbericht moesten wij vernemen, dat de lijst blijkbaar was vastgesteld. Uit de nadere informatie, die op ons verzoek werd verstrekt, bleek vervolgens dat aan onze inspraakreactie op geen enkele wijze door het college aandacht was besteed bij de besluitvorming. Desgevraagd werd mede gedeeld, dat dit in een later stadium middels een aanpassing van de nu vastgestelde monumentenlijst zou gebeuren. Gelet op de hele gang van zaken zoals hiervoor geschetst hebben wij hier weinig vertrouwen in.

Het vorenstaande is voor ons aanleiding geweest voor de brief, die aan het college is gezonden. Omdat dit uitdrukkelijk is gevraagd gaan wij ook nu niet in op de concrete aanwijzing van de panden, ook omdat wij van oordeel zijn, dat dit een taak van het gemeentebestuur is. Wel willen wij uitdrukkelijk kenbaar maken, dat wij het volstrekt oneens zijn met het standpunt, dat er geen aanwijzing tot gemeentelijk moment plaats vindt als de eigenaar hier tegen is. Wij zijn van oordeel, dat de gemeente hiermee haar eigen verantwoordelijkheid op het gebied van de monumentenzorg ontloopt. Uiteraard moeten zij een zienswijze van de eigenaar serieus beoordelen, maar moet de gemeente de verantwoordelijkheid nemen om een standpunt te bepalen.

In de brief hebben wij verder voor de zoveelste keer ons ongenoegen kenbaar gemaakt over de weinig actieve houding van de gemeente inzake het monumentenbeleid over een aantal concrete zaken zoals medewerking aan het verzoek van de eigenaar van de oude graanmolen aan de Rijksweg en ons verzoek om te zoeken naar een adequate bestemming voor enkele gebouwen op het  terrein van de voormalige steenfabriek aan de Bloemenstraat.

 

Door : Nelly Keukens

In het verlengde van de tentoonstelling en de uitgave van het boek ‘Boerelѐѐve op de Milsbѐk’, had SCM een excursie georganiseerd naar het Nationaal Veeteelt Museum in Beers. Dit museum bevindt zich in het gebouw van de voormalige Vereniging voor Kunstmatige Inseminatie ‘Land van Cuijk’ en geeft een goed beeld van de technische ontwikkelingen op het gebied van de veeteelt, spermawinning, kunstmatige inseminatie, nieuwe voortplantingstechnieken en biotechnologie. Er is een permanente expositie van objecten en instrumenten die dienst deden bij het verkrijgen en insemineren van sperma van diverse dieren.

Dit jaarlijkse uitstapje liep bij de voorinschrijvingen wat stroef, maar op de dag zelf waren ca. 30 personen aanwezig om een erg interessante middag mee te maken zoals later bleek. Bij binnenkomst werden we hartelijk welkom geheten door de manager en vrijwilligers van het museum. Onder het genot van een kopje koffie of thee en krentenbrood met spijs, werden we geïnformeerd over de geschiedenis van het museum. Na dit historisch overzicht gingen we in twee groepen onder leiding van de vrijwilligers dierenarts Gert Veldhorst en Laborant/KI-inseminator Bart van der Steen (deskundige gidsen) naar een viertal zalen waar we het verhaal van mens en dier te horen en te zien kregen en waar we werden geïnformeerd over de bloempjes en de bijtjes, of anders gezegd over de dekking en de paring bij dieren. Waarom mensen dieren houden, hoe mensen dieren fokken, hoe het klonen van dieren in zijn werk gaat, het enthousiasme van de beide gidsen maakte het voor ons allemaal inzichtelijk.

De rondleiding.
We lopen de Centrale Hal in, met als blikvanger het geprepareerde hoofd van Fokstier Prins 2 op een prominente plaats. Met trots wordt er door beide gidsen gesproken over deze stamvader uit de fokkerij van het roodbonte Maas-, Rijn- en IJsselvee. Prins 2 speelde een belangrijke rol bij de Vereniging voor Kunstmatige Inseminatie in het Brabantse dorp Beers. Deze stier heeft ruim 800.000 nakomelingen gekregen.
Aan de hand van – soms eeuwenoude – voorwerpen, prenten en geschriften, wordt een inzicht getoond, in de ontwikkeling en de geschiedenis van de veehouderij, veeteeltwetenschap en kunstmatige inseminatie. Wat ook heel mooi is: waardevolle materialen zijn behouden gebleven in het Museum. Zo is er een microscoop uit 1930 die nog is gebruikt door dierenarts Moons, de eerste directeur van het voormalige ki-station in Beers. Ook een replica is er te bewonderen van de primitieve microscoop die Anthony van Leeuwenhoek in de 17e eeuw gebruikte en waarmee hij als eerste (zijn eigen) spermacellen waarnam. Een wel heel bijzondere blikvanger in de hal is de ‘Toren der Kampioenen’. Hierin bevinden zich de geprepareerde hoofden/koppen van diverse beroemde dekstieren, zoals de Skalsummer Sunny Boy, Celsius en Jabot. Een aantal studies van koeienschilder Jan de Haas en enkele schilderwerken van de beroemde kunstenares Marleen Felius zijn te bewonderen. Zo hangt er ook een portret van een Hollandse bok van Anton Mauve. Het museum heeft in bruikleen een grote privécollectie antiquarische boeken over veeteelt, fokboeken, documenten, notulenboeken van verenigingen, inschrijvingsbewijzen, stamboeken, foto’s, films etc.

Vol enthousiasme worden we door Bart uitgenodigd om mee naar boven te gaan. Vanaf de eerste verdieping kunnen we een kijkje nemen in de ‘Dekstal’ voor stieren - ter lering en vermaak! Een film laat ons zien dat men tegenwoordig niet meer met de stier naar de koe of met de beer naar de zeug hoeft, want via KI kan voortplanting ook geschieden. Deze techniek is van enorme betekenis geweest en is dat nog steeds voor de snelheid waarmee veeverbetering tot stand komt. Niet alleen bij koeien en varkens, maar ook bij paarden, schapen, geiten en zelfs bij kippen en bijen. En in het originele laboratorium van het oude ki-station legt Bart ons op enthousiaste wijze - en heel duidelijk met liefde voor het vak – uit hoe mensen dieren kunnen ‘maken’. Diverse gebruiksvoorwerpen, apparaten en machines die een inseminator vroeger en nu voor zijn werk nodig had/heeft en instrumenten die nodig zijn voor het winnen, verwerken, conserveren, bewaren en distribueren van sperma, liggen en staan er tentoongespreid o.a. een kunstschede voor hengsten, voor konijnen en de kunstschede voor varkens met de bijnaam ‘spermaorgel’, stikstofcontainers voor het invriezen van sperma in rietjes, een operatiebed voor schapen en geiten, een toestel waarmee men sperma kon scheiden (zo kon je kiezen voor een mannetje of vrouwtje), inseminatiepipetten, foetussen op sterk water, verwarmingstoestel voor het ontdooien van spermarietjes… te veel om op te noemen. Sommige van deze apparaten en machines kunnen nog in werking worden getoond. Het enthousiasme van Bart werkt aanstekelijk! De groep toont veel belangstelling voor het KI-gebeuren, maar iemand vraagt zich wel hardop af of het dier dit wel zo fijn vindt en wat als hij geen zin heeft!? Het antwoord hierop moet ik u schuldig blijven…. Onder een microscoop mogen we levende spermacellen observeren. In het laboratorium is ook informatie te vinden over moderne voortplantingstechnieken zoals embryotransplantatie, in vitro fertilisatie en klonen.
Voor het fokken van koeien en varkens in de vlees- en melkindustrie wordt bijna uitsluitend met kunstmatige inseminatie gewerkt. Slechts weinig bedrijven houden zelf mannelijke dieren. Speciale bedrijven zijn gericht op het houden van stieren en beren met zeer goede kwaliteiten; deze bedrijven zorgen dan voor de kunstmatige inseminatie bij veel boerderijen. Ook in de paardenfokkerij, pluimveefokkerij en bijenhouderij wordt kunstmatige inseminatie veelvuldig toegepast. Voordelen van kunstmatige inseminatie zijn onder meer, dat de kans op overdracht van seksueel overdraagbare ziekten verminderd wordt, dat men het sperma van goede fokdieren bovendien kan verdunnen (en hierdoor meer vrouwelijke dieren kan bevruchten) en dat er geen geografische belemmeringen meer zijn om aan het sperma van een goed fokdier te komen. Bovendien kan sperma ingevroren worden zodat zelfs na het overlijden van het dier nog sperma beschikbaar blijft.
Het station in Beers is nog steeds in gebruik voor de stalling en spermawinning van hoogwaardig fokmateriaal van CRV (de marktleider en toonaangevende coöperatie op het gebied van de rundveeverbetering in Nederland).

Gert komt ons halen voor een biologieles. We lopen naar de zaal waar informatie gegeven wordt over de anatomie en voortplanting van de verschillende dieren. In de groep is een gevoel merkbaar van gezonde spanning en nieuwsgierigheid zoals vroeger in de ‘schoolbanken’ tijdens een les in seksuele voorlichting. Op aanschouwelijke wijze wordt de natuurlijke manier van paren in beeld gebracht. Er hangt een grote poster met daarop een zaadcel die een eicel binnendringt (mooie opname). Getoond worden middelen voor bronstopwekking en drachtigheidscontrole. Er liggen instrumenten – herkenbaar voor velen van ons - voor inwendig onderzoek van de geslachtsorganen en middelen en instrumenten die dierenartsen ter beschikking staan/stonden om de voortplanting in goede banen te leiden of te verhinderen of hulp kunnen bieden bij de bevalling zoals het toestel van Bargeboer. Het gebruik hiervan is nu verboden, want er ging nogal eens iets fout. Mooi om te zien zijn de geprepareerde vruchten en foetussen in de verschillende stadia van de dracht. Er is een rariteitenkabinet met een aantal geprepareerde misvormingen die bij landbouwhuisdieren kunnen voorkomen. De boerenzonen en dochters onder ons weten vaak de juiste antwoorden te geven op de gestelde vragen (in dit museum, dat door vele nationaliteiten bezocht wordt, hebben wij als Milsbeek een goed figuur geslagen).

We lopen via de Centrale Hal naar een andere zaal. Daarin bevindt zich een overzicht van de Nederlandse en de geïmporteerde gespecialiseerde rundveerassen. Bijzonder is dat het museum beschikt over de zogeheten (Amerikaanse) True Types van de ideale Holstein-Frisian koe en stier uit 1923. Gert legt ons een en ander haarfijn uit. In vitrines worden identificatiemiddelen en registratiemethoden - vooral voor runderen en varkens - getoond. Attributen van de melkcontrole zijn er te zien zoals: een driepoot met een unster, een melkemmer met monsterschepje, centrifuges voor bepaling van het vetgehalte in de melk te meten etc. Zelfs een verrijdbare onderzoekstafel om biggen te testen op stressgevoeligheid is aanwezig. Voordat we er erg in hebben is de tijd om en komt er een einde aan een ’boeiende’ en leerzame rondleiding. We worden uitgenodigd voor een drankje en een bezoek aan het museumwinkeltje met leuke ‘hebbedingetjes’. Zo kunnen we alles goed laten bezinken.

Tijdens de ‘borrel’ worden Gert en Bart door voorzitter Martien Holthuysen bedankt voor hun levendige uitleg en leuke middag. Als cadeau overhandigt hij het boek ‘Boerenlѐѐve op de Milsbѐk’. Dit wordt hooglijk gewaardeerd door de gidsen.

Met deze excursie naar de binnenlanden van Brabant heeft SCM getoond niet alleen in Milsbeek, maar ook buiten de provincie Limburg een leuk stukje cultuur opgespoord te hebben.

Mededelingen Stichting Cultuurbehoud Milsbeek 

Henk Peters en Jo Derks-Peters-Sengers hebben de tijdens de tentoonstelling van hen afkomstige tentoongestelde oude gebruiksvoorwerpen aan de stichting geschonken. Alhoewel tot nu toe niet is over gegaan tot het verzamelen van historische materialen, is besloten deze onder dank te aanvaarden. Ze zijn voorlopig bij Martien Holthuysen opgeslagen. Er zal nog worden bezien welke bestemming ze kunnen krijgen.

Van het boek Boerelѐѐve op de Milsbѐk zijn inmiddels ruim 500-tal exemplaren verkocht. Behalve in de winkels van de SPAR in Milsbeek en de Bruna in Gennep, is het boek inmiddels ook voor de prijs van € 19,50  bij Wim Voet in het Mookse winkelcentrum te koop.

De jaarlijkse excursie van Cultuurbehoud zal dit jaar een bezoek worden gebracht aan het Nationaal Veeteeltmuseum in Beers. Vrienden en vrijwilligers ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging en ook aan andere belangstellenden wordt de mogelijkheid geboden tegen kostprijs deel te nemen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de website van onze stichting www.cultuurbehoudmilsbeek.nl

Door Wim Bindels en Teun Theunissen zal t.b.v. een permanente tentoonstelling in het museum van ‘De Oude Pottenbakkerij’ de geschiedenis van de Milsbeekse bloempottenbakkers in beeld worden gebracht. Het uitgangspunt is dat de werkzaamheden eind dit jaar zullen zijn afgerond. Iedereen die mooie oude foto’s van de fabriekjes of van personen die hierin werkzaam waren,  wordt gevraagd contact op te nemen met Wim Bindels, Voordijk 2, Middelaar, tel. 024-6962984, e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De galerij van oude grafmonumenten tegen de kerkmuur is uit gebreid met de oude grafsteen van Hen en Marie ten Haaf (den Helsen Hen). Deze was door op verzoek van de familie verwijderd om plaats te maken voor een nieuwe grafsteen van op het graf van Drieka  ten Haaf-Driessen. De oude grafsteen is met belangeloze medewerking van Schrijen Peeters Natuursteen uit Oeffelt herplaatst.

Cultuurbehoud heeft aan de gemeente Gennep en het RK-kerkbestuur kenbaar gemaakt dat zij van oordeel is dat de R.K.-kerk, de pastorie, het patronaat, alsmede zowel het parochiële- als het militaire kerkhof op de gemeentelijke monumentenlijst moeten worden geplaatst.

Met het parochiebestuur wordt overleg gepleegd om de mogelijkheden te bezien om te komen tot een beleid dat moet voorkomen dat een steeds groter aantal oude grafstenen wordt verwijderd en er onnodig grote lege plaatsen op het R.K. kerkhof ontstaan.

Door de stichting is een brief gezonden aan de raad van de gemeente Gennep om in het kader van de besluitvorming van de beoogde rondweg rekening te houden met de cultuurhistorische aspecten van dit oude landbouwgebied waar ooit de historie en de naam van ons dorp gestalte kreeg. De brief heeft door een omissie van de zijde van de gemeente helaas de raadsleden niet op tijd bereikt.

Met de vereniging Natuurmonumenten heeft een gesprek plaats gevonden over de activiteiten en werkzaamheden van de vereniging op het  voormalige landgoed St. Jansberg. Op 17 september zal worden deel genomen aan een symposium in Eetcafé De Diepen over de toekomst van dit voormalige landgoed.

In 2010 is dit bosgeschiedenis project gestart, maar het loopt door tot eind 2013. De afgelopen jaren is er flink gewerkt aan het zichtbaar maken van de oude tuin en tuinmuren op de Sint-Jansberg. Tevens zijn de toegangswegen met haar laanbomen opgeknapt. Dit najaar gaat Natuurmonumenten de waterpartijen met de naam ‘Drie Vijvers’ een opknapbeurt geven.

 

Van basisschool De Drie Vijvers als dank dit fotolijstje met foto’s van kinderen op onze tentoonstelling tentoonstelling Boerelèève.

 

Bedankt basisschool de drie vijvers tentoonstelling Boerelve2013

In totaal mochten we op de voor iedereen toegankelijke dagen 677 geregistreerde bezoekers noteren. In het eerste weekend waren dat er 300, op Hemelvaartsdag 180 en in het tweede weekend 197.

De belangstelling voor de speciaal voor senioren van de KBO en Norbertus georganiseerde middag op 7 mei viel helaas tegen, maar de op 13 en 14 mei georganiseerde middagen voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 van de Milsbeekse basisschool was wel een succes. In totaal 183 leerlingen toonden veel interesse in het boerenverleden van ons dorp.

In totaliteit werd de tentoonstelling door een 900- tal personen bezocht. De opmerkingen, welke over enkele onjuist op de foto’s voorkomende personen werden gemaakt, zijn onderzocht en voor zover terecht aangepast op de originele bescheiden. Van een aantal personen hebben we in dank suggesties voor aanvullend foto- en filmmateriaal in ontvangst mogen nemen.

Behalve de 3 smaakmanden, die elke dag onder de bezoekers werden verloot, zorgden Eetcafѐ De Diepen en restaurant ‘Töpke op een tweetal dagen voor heerlijke aspergesoep en restaurant La Casquette op de laatste dag voor de voor bijna iedereen nog onbekende maar heerlijke  aspergekroketten. 

In totaal werden een 400-tal  boeken van het aan het begin van de tentoonstelling gepresenteerde boek ‘aan de man’ gebracht.

De stichting Cultuurbehoud meent terug te kunnen zien op een geslaagd initiatief.

 

 

Beeldimpressie van zaterdag 4 mei
 

Op zaterdag 4 mei zijn de 3 prijswinnaars van de smaakmanden verloot aan de volgende personen :

• Martien Cuijpers - Gennep
• Truus Schoenmakers - Spikmans - Milsbeek
• Leo Tacken - Milsbeek
 

 

 

 Beeldimpressie van zondag 5 mei

Op zondaag 5 mei zijn de 3 prijswinnaars van de smaakmanden verloot aan de volgende personen :

• Annemieke Kösters uit Milsbeek
• Mevr. Roelofs uit Gennep
• Mary Wattimena-Hermsen uit Middelaar

 

 

 

Beeldimpressie van donderdag 9 mei

 Op donderdag 9 mei zijn de 3 prijswinnaars van de smaakmanden verloot aan de volgende personen :

• Henny Dinnissen uit Milsbeek
• Jo Bouwhuis (geen foto) uit Plasmolen
• Anneloes de Haan uit Weesp

 

 

Op zatedag 11 mei zijn de 3 prijswinnaars van de smaakmanden verloot aan de volgende personen : 

• Hans Wannet uit Milsbeek
• J.Meuleman uit Milsbeek
• Toos Holthuysen uit Milsbeek

 

 

Op zondag 12 mei zijn de 3 prijswinnaars van de smaakmanden verloot aan de volgende personen :

• Carina Lucassen
• Lian Jansen
• Nico Cobussen
 

 

 

Basisschool de drie vijvers op maandag 13 mei
 

 

 


 

De tentoonstelling Boerelѐѐve op de Milsbѐk,  die op 4 mei door burgemeester de Koning in de Jacobsladder werd geopend,  is een succes geworden. Op de dagen dat de tentoonstelling voor het publiek was geopend mocht de stichting 677 geregistreerde bezoekers ontvangen, die voor zover de organisatie bekend is, zonder uitzondering tevreden huiswaarts keerden.

De oude, korte kar van Herm ten Haaf en de driewieler met ‘nepgroente’ van de Haas, trokken buiten al de aandacht van de geïnteresseerden. Dat deden zeker ook de oude werktuigen, het handgereedschap en het ‘perdsgeschier’, dat voor de ingang van ‘de Jacobsladder ’in “’t schop” tentoon waren gesteld.

Binnen was imker Gerrie Megens met een stand present. Hij, en op de dagen dat hij niet aanwezig kon zijn, zijn voortreffelijke vervanger Alexander Kerkhoff, vertelde de bezoekers over het werk van de imker,  alsmede het belang en de geheimen van het bijenleven. De gehele voorraad originele Milsbeekse honing van Gerrie werd tijdens de tentoonstelling aan de man gebracht.    

In samenwerking met Milsbeekse voedselleveranciers werd ook aandacht gegeven aan het thema ‘Hoofdstad van de smaak’. Eetcafé ‘De Diepen’ en de  restaurants  ‘t Töpke en La Casquette lieten de bezoekers aspergegerechten proeven. Samen met de SPAR,  slagerij Giesberts, CNC,  gebr. Berns en onze eigen stichting zorgden zij ook voor de iunhoud van de 3 smaakmanden, die elke dag onder de bezoekers werden verloot.

Martien Cuijpers, Truus Schoenmakers, Leo Tacken, Annemiek Kösters, Mevr Roelofs, Mary Mattinemu, Henny Dinnissen, Jo Bouhuis, Anneloes de Haan, Hans Wannet, J. Meuleman, Toos Holthuysen, C. Lukassen, Lia Janssen en Nico Cobussen waren de gelukkige winnaars van de smaakmanden.

Van de speciale openstelling voor de leden van de KBO en het verzorgingshuis Norbertus op 7 mei werd helaas maar weinig gebruik gemaakt.   Anders was het met de speciale openingen voor de kinderen van de basisschool. 183 leerlingen van de groepen 3 t/m 8 bezochten op 13 en 14 mei klassikaal de tentoonstelling en hadden veel aandacht voor het boerenverleden in ons dorp. Het totale bezoekersaantal kwam daarmee op ongeveer 900.

Voor nadere informatie en foto’s  wordt verwezen naar de website van onze stichting www.cultuurbehoudmilsbeek.nl welke tijdens de tentoonstellingsweek gemiddeld meer dan 40 personen per dag trok.

Tijdens de tentoonstelling werden 400  exemplaren van ons boek ‘Boerelèève op de Milsbèk’   ‘aan de man’ gebracht.  Vanaf nu is het boek in de winkels van de SPAR in Milsbeek en Bruna in Gennep voor de prijs van € 19,50 te koop.

Wim Bindels

 

 

 

 

Er zijn inmiddels ruim 250 voorinschrijvingen voor het boek ‘Boerelèève op de Milsbèk’ ontvangen. Degenen die hiervan gebruik hebben gemaakt kunnen het boek tijdens de tentoonstelling ‘Boerelèève op de Milsbèk tegen betaling van de voorintekenprijs van € 17,-- af halen.  

Voor degenen die niet van de gelegenheid tot voorintekening gebruik hebben gemaakt zal het boek vanaf 4 mei tijdens de tentoonstelling en in de winkels van de SPAR in Milsbeek en de Bruna in Gennep voor de prijs van € 19,50 te koop zijn.

Zoals eerder gemeld zal de tentoonstelling ‘Boerelèève op de Milsbèk’ voor het publiek geopend zijn op zaterdag en zondag 4 en 5 mei, donderdag 9 mei (Hemelvaart) en het daaropvolgende weekend 11 en 12 mei 2013. De tentoonstelling zal, zoals ook de tentoonstelling over de oude beroepen 2 jaar geleden, plaats vinden in ‘De Jacobsladder’ en is gratis te bezoeken.

Er zal door Milsbeekse voedselleverenciers uit Milsbeek ook aandacht worden gegeven aan het thema ‘Hoofdstad van de smaak’. Hieraan zal medewerking worden verleend door de CNC, de gebroeders Berns, de SPAR, de restaurants ‘t Töpke en La Casquette, Eethuis ‘De Diepen’ en de Haas met de oude groentewagen. Iedere dag zal een smaakmand worden verloot. Voor nader informatie zie www.cultuurbehoudmilsbeek.nl.

Geert Barten is na een korte kennismakingsperiode inmiddels toe getreden tot het bestuur van onze stichting. Geert woont Kamilleweg 18 in Milsbeek en gaat zich in het bijzonder bezig houden met de werkgroep Genealogie.

Penningmeester Jan van den Hoogen, een van de oprichter van onze stichting,  is eind dit jaar aftredend en heeft aan gegeven niet herkiesbaar te zijn. Wij zoeken naar een opvolger voor Jan en vragen kandidaten die geïnteresseerd te zijn contact op te nemen met Leny Franken – Wijnhoven (tel. 0485-518205) of een van de andere bestuursleden.


Wim Bindels

Mededelingen Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

De datum voor de historische avond 2013 is definitief vast vastgesteld op donderdag 21 maart 2013. Het programma is op de website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl te vinden.

Het boek ‘Boerelèève op de Milsbèk’ is inmiddels nagenoeg gereed voor de drukker en omvat 144 bladzijden. Voor de inhoudsopgave wordt verwezen naar onze website. Op de Historische avond zullen tevens een aantal uittreksels te zien zijn.

Inmiddels hebben al ruim 150 personen gebruik gemaakt van de gelegenheid om in te tekenen voor de voorintekenprijs van € 17,--. Tot en met de op 21 maart te houden historische avond bestaat nog de gelegenheid om van de voorintekening gebruik te maken. Daarna zal de winkelprijs waarschijnlijk € 19,50 gaan bedragen.

De tentoonstelling ‘Boerelèève op de Milsbèk’ zal voor het publiek geopend zijn op zaterdag en zondag 4 en 5 mei, Hemelvaart donderdag 9 mei en het daaropvolgende weekend 11 en 12 mei 2013. Verder zal deze voor bezoek in groepsverband voor de KBO-leden en de bewoners van Norbertus op 8 mei en voor de basisschool op 13 en 14 mei zijn open gesteld worden.

De tentoonstelling zal, zoals ook de tentoonstelling over de oude beroepen 2 jaar geleden, plaats vinden in ‘De Jacobsladder’ en is gratis te bezoeken. Er zal met uit Milsbeek afkomstige producten ook aandacht worden gegeven aan het thema ‘Hoofdstad van de smaak’.

De eind vorig jaar uitverkocht geraakte likeur St. Jansberg weer verkrijgbaar in het eethuis ‘De Diepen’ en bij slijterij Tacken in Gennep. De prijs per fles is € 7,50.

Wim Bindels

Mededelingen Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

Op 5 december is door het bestuur het beleidsplan 2013 vast gesteld. De volgende activiteiten zijn hierin opgenomen :

• Uitgifte van het boek ‘Boerelèève op de Milsbèk’
• Organiseren van een tentoonstelling over het boerenverleden van Milsbeek
• Wederom organiseren van een Historische avond in maart
• Houden van een excursie voor vrienden en vrijwilligers in september
• Behoud historisch belangrijke gebouwen in Milsbeek
• Medewerking aan de uitgifte van een dorpsblad
• Behoud en documentatie van het RK kerkhof
• Uitbreiding van wandelgelegenheid langs de Niers, Maas en Teelebeek
• Publicaties in regionale bladen en website geschiedenis Milsbeek
• Inventarisatie en publicatie van genealogische gegevens (oud)inwoners Milsbeek
• Uitbreiding digitale informatie voor in- en extern gebruik
• Inventarisatie gegevens (oud)inwoners Milsbeek
 
Het volledige beleidsplan is te lezen op onze website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl

Het boek Boerelèève op de Milsbèk zal 150 bladzijden gaan omvatten met meer dan 300 foto’s. De voor-intekenprijs van het boek is vastgesteld op € 17,--. Voor meer informatie zie de bijlage van het parochieblad, kunt u van de voorverkoop gebruik maken. Voor degenen die niet van de gelegenheid van voorintekening gebruik maken zal de winkelprijs zal t.z.t. € 19,50 bedragen.

Door de stichting SL!M is voor het jaar 2012 “de Milsbeker’ aan onze stichting toegekend voor de wijze waarop de stichting verdienstelijk heeft gemaakt voor ons dorp. Voor enkele foto’s van de uitreiking in eethuis ‘De Diepen’ wordt verwezen naar onze website.

De datum voor de historische avond voorlopig vastgesteld op donderdag 21 maart 2013.

In de loop van november raakte onze voorraad van de likeur St. Jansberg uit verkocht. Na 17 december zijn de flessen weer te koop in het eethuis ‘De Diepen’ en bij slijterij Tacken in Gennep.

De stichting Cultuurbehoud wenst alle vrienden en vriendinnen fijne feestdagen en de beste wensen voor 2013 toe.

Wim Bindels


 

Die eer viel dit keer te beurt aan onze stichting.
De happening vond plaats in de met vele door onze stichting beschikbaar gestelde historische foto’s uit ons dorp aangeklede zaal van Eetcafé De Diepen, De voorzitter van SL!M Mart van Boekel memoreerde in het kort de verdiensten die onze nog vrij jonge stichting al heeft gehad voor het dorp Milsbeek en die uiteraard ook op onze website zijn te zien.

Voorzitter Martien Holthuysen betrok in zijn dankwoord alle vrijwilligers en vrienden van de stichting die in belangrijke mate aan het verkrijgen van deze onderscheiding hebben bijgedragen.
Als stichting waarderen wij uiteraard hierbij de uitgesproken waardering voor ons werk.
Het is een stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan.

Milsbeek van uit de lucht gezien

Henk Jaspers van de stichting Monarch, en inmiddels ook lid van onze werkgroep Genealogie, kiest af en toe vanaf het vliegveld Asperden het luchtruim.
Zo leverde hij in het verleden vele foto’s voor de site Gennepnu.nl
 
Henk bood me aan ook eens wat foto’s van ons dorp te maken. Op 14 augustus 2012 ging hij daarvoor bij helder weer de lucht in en schoot op die datum een heleboel foto’s.
Van deze foto’s heb ik een door mij bewerkte selectie gemaakt voor de bezoekers van onze site. Daarbij heb ik geprobeerd zoveel mogelijk alle gebieden in ons dorp beeld te brengen.

Wim Bindels

 p.s klikken op de foto toont een grotere versie ca 500-600px breed. Daarna is de foto te downloaden ca 3000 px. breed

 

cultuurbehoud milsbeek 01 School en kerk
school en kerk

cultuurbehoud milsbeek 02 Kern Milsbeek vanaf zuidzijde
kern Milsbeek vanaf zuidzijde

 

cultuurbehoud milsbeek 03 Kern Milsbeek v.a. noordzijde
kern  Milsbeek v.a. noordzijde
cultuurbehoud milsbeek 04 Sprokkelveld
sprokkelveld
cultuurbehoud milsbeek 05 Smelenberg met omgeving
smelenberg met omgeving

cultuurbehoud milsbeek 06 Steenfabriek met haven en Bloemenstraat
steenfabriek met haven en bloemenstraat

 

cultuurbehoud milsbeek 07 Bedrijventerrein Ovenberg
bedrijventerrein ovenberg
cultuurbehoud milsbeek 08 Ringbaan en Onderkant
ringbaan en onderkant

cultuurbehoud milsbeek 09 Sportveldencomplex met omgeving
sportveldencomplex met omgeving

 

cultuurbehoud milsbeek 10 Heiveld en de Pottenbakkerswijk
heiveld en de potterbakkerswijk

 

cultuurbehoud milsbeek 11 Koningsven en De Diepen
koningsven en de diepen

 

cultuurbehoud milsbeek 12 Genneperhuis met wandelpaden en campings
genneperhuis met wandelpaden en campings

 

 

cultuurbehoud milsbeek 13 Genneperhuis met Maas en Brabant
genneperhuis met de maas en brabant

 

cultuurbehoud milsbeek 14 Mookerplas vanaf de Bloemenstraat
mookerplas vanaf de bloemenstraat
 

Onze stichting kijkt met tevredenheid terug op de deelname aan de landelijke Open Monumentendag op 8 september j.l. Ruim 100 personen namen op zaterdag deel aan de excursies op het voormalige landgoed ‘St. Jansberg’ onder leiding van Frans Kapteijns. In eethuis ‘De Diepen mochten we samen met het IVN en de stichting Veritable op zaterdag en zondag samen bijna 400 belangstellenden begroeten. Voor nadere informatie met een aantal foto’s wordt verwezen naar  onze website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl

Ook de verkoop van de likeur St. Jansberg was een mooi succes. In de loop van zondag raakte onze voorraad uit verkocht. Inmiddels zijn de flessen tegen een prijs van € 7,50 per fles weer te koop in het eethuis ‘De Diepen’ en bij slijterij Tacken in Gennep.

Er hebben op 22 september j.l. 38 vrienden en vrijwilligers deel genomen aan de excursie naar het museum voor Nostalgie en Techniek in Langenboom. Voor een verslag van deze mooie dag  wordt verwezen naar het verhaal van Nelly Keukens op onze website. Hier zijn ook foto’s die op die dag door Nelly v.d. Ven en Martien Holthuysen zijn gemaakt te bekijken.

Besloten is bij gelegenheid van de tentoonstelling over het boerenleven in Milsbeek volgend jaar een boek uit te brengen. Hierin zullen een serie penseeltekeningen van Jan Koenen over de werkzaamheden op de boerderij van zijn ouders aan het Heiveld te zien zijn. In het boek zal ook een verhaal van oud-inwoner Henk Peters worden op genomen over zijn jeugdervaringen op het boerderijtje van zijn ouders aan de Oudedijk.

Ook zal een selectie van de door de werkgroep ‘Historie’ ingezamelde foto’ s van werkzaamheden op boerderijen in Milsbeek in het boek worden op genomen. Als er nog (oud) inwoners zijn die in het bezit zijn van dit soort foto’s en niet zijn benaderd door leden van de werkgroep,  dan kan er voor 15 november a.s. contact worden op genomen met Leny Franken-Wijnhoven, Heiveld 53, Milsbeek, tel. 0485-518205 of per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Als er (oud)inwoners zijn die in het bezit zijn van luchtfoto’s die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw van hun boerderij of die van hun ouders zijn gemaakt, dan ook  graag een berichtje aan bovengehaald adres. Wij willen hier dan graag een scan van maken voor het genoemde boek of de begin volgend jaar te houden tentoonstelling over het boerenleven in Milsbeek.

Er is besloten om een digitale versie van het boek Oorlogsherinneringen Milsbeek via onze website te koop aan te bieden. Het boek kan zowel in zijn geheel als per hoofdstuk gedownload en/of afgedrukt  worden. De kosten per hoofdstuk zullen  € 2,-- bedragen en die voor het gehele boek € 17,50. De kosten kunnen per iDEAL betaling worden voldaan en naar verwachting zal het in november beschikbaar zijn. Voor nadere informatie wordt verwezen naar onze website.

De werkgroep Genealogie is inmiddels de eerste keer bijeen geweest. De 7 aanwezige leden hebben onderling informatie uit gewisseld en de werkwijze besproken. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de website.

Op onze website zullen verder binnenkort een tiental door Henk Jaspers boven ons dorp gemaakte luchtfoto’s van Milsbeek worden geplaatst.

De borden langs de wandelroute ‘Rondje Milsbeek, dik de moeite waard’ zijn inmiddels door de ANWB gerestaureerd en weer bevestigd.

Wim Bindels


 

Een stralend herfstzonnetje lachte ons toe op die eerste herfstdag, 22 september 2012. Met 38 ‘vrienden en vrijwilligers van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek’, die zich verzameld hadden bij het Trefpunt, togen we richting Langenboom voor een excursie naar het Museum voor Nostalgie en Techniek.

Daar aangekomen werden we verwelkomd door de verzamelaar in hoogsteigen persoon, Wim van Schayik. We kregen koffie of thee aangereikt door zijn echtgenote of zoals hij zei: mijn ‘meisje’ (zijn steun en toeverlaat). Met leuke kwinkslagen en aan de hand van een glas-in-lood raam gaf ‘Wim de Smid’ uitleg over zijn familie, de geschiedenis en totstandkoming van het museum.

Hij begon op jonge leeftijd (net als velen van ons) met het verzamelen van postzegels, sigarenbandjes, speldjes, luciferdoosjes etc. Maar deze verzameling liep uit de hand. Het bleef niet bij het voornoemde. Er kwam steeds meer bij, met name tractoren (van over de hele wereld) en landbouwmachines. Naarmate hij ouder werd, werd het een unieke collectie van antieke (hand)gereedschappen, huishoudelijke gebruiksvoorwerpen en stationaire motoren! Hij moest ruimte erbij hebben om alles te herbergen en uit te stallen. Eerst in eigen beheer, maar sinds enkele jaren is de hele collectie ondergebracht in een Stichting. Want Wim wil graag dat alles, zijn levenswerk, over vierhonderd jaar nog te zien zal zijn. Dus een museum voor de eeuwigheid. Zijn kinderen en kleinkinderen heeft hij ook enthousiast gemaakt. Ook zijn er 15 vrijwilligers in de weer om de ingebrachte spullen te sorteren, op te knappen, reviseren, rubriceren etc.
Heel de wereld reist Wim van Schayik af om datgene te ontdekken en te bemachtigen wat in het Museum nog ontbreekt. Ook krijgt hij nog steeds spullen binnen, die hij niet heeft in zijn verzamelingen. Zo kreeg hij laatst een strijkbout aangeboden, dat volgens zeggen aan Eva Braun – de vrouw Hitler – zou hebben toebehoord, want het hakenkruis stond erin gegraveerd!

Na de levendige uitleg werden we in twee groepen verdeeld en gingen we ‘De Verzamelingen van Wim van Schayik’ bewonderen, maar niet nadat we nadrukkelijk gewaarschuwd werden om alleen maar met onze ogen te kijken. En dat deden de meesten van ons ook, we keken onze ogen …. uit!! Het was echt ‘bewonderen’, we kwamen ogen te kort, er was zoveel moois te zien. Een verzameling om niet te vergeten hoe men vroeger leefde, woonde en werkte. Erg leuk en herkenbaar voor onze groep. Zo heeft het museum een prachtige collectie complete winkels en interieurs van bedrijven. Naast de bakkerij, kapperszaak en apotheek is er ook een schooltje opgezet. Je kunt er zien hoe een huisslager, tandarts, klompenmaker, loodgieter, schoenmaker, smid, fietsenmaker en timmerman met zijn gereedschap te werk ging, te veel om op te noemen. Een keur aan tractoren, tuin- en landbouwgereedschap, radio’s, stofzuigers, naaimachines, serviesgoed, kachels, benzinepompen, wasmachines, klokken, speelgoed … en religieuze zaken. De werkende miniatuurkermis gaf ons heel even onze jeugd terug.
De tijd ging veel te snel, de rondleiding had nog wel wat langer mogen duren. Dit mede door het enthousiasme van de gidsen en hun boeiende uitleg. Na afloop werden veel ‘jeugdherinneringen’ opgehaald onder het genot van een drankje. Drie spreekwoorden passen helemaal op deze excursie:
“Ogen als schoteltjes”, “Grote ogen opzetten”, “Je ogen goed de kost geven”. Dus als je van oude spullen en techniek houdt, is een bezoek aan het ‘Museum voor Nostalgie en Techniek’ zeker de moeite waard! Velen waren dan ook van menig dat ze eigenlijk nog een keer terug moesten…

Nelly Keukens

scbm excursie 22 9 2012 DSCF1265scbm excursie 22 9 2012 SL388460scbm excursie 22 9 2012 SL388461scbm excursie 22 9 2012 SL388462scbm excursie 22 9 2012 SL388469scbm excursie 22 9 2012 SL388470scbm excursie 22 9 2012 SL388472scbm excursie 22 9 2012 SL388482scbm excursie 22 9 2012 SL388483scbm excursie 22 9 2012 SL388494scbm excursie 22 9 2012 SL388519

openmonumentendag 2015 blue 8openmonumentendag 2015 blue 8 afficheScbM open monumentendag 8 9 2012 m IMG 5509ScbM open monumentendag 8 9 2012 m IMG 5514ScbM open monumentendag 8 9 2012 m IMG 5525ScbM open monumentendag 8 9 2012 m IMG 5530ScbM open monumentendag 8 9 2012 m IMG 5536ScbM open monumentendag 8 9 2012 m IMG 5539ScbM open monumentendag 8 9 2012 m IMG 5551ScbM open monumentendag 8 9 2012 m IMG 5555ScbM open monumentendag 8 9 2012 m IMG 5555 DSCN0953ScbM open monumentendag 8 9 2012 m IMG 5555 DSCN0955ScbM open monumentendag 8 9 2012 m IMG 5555 DSCN0959ScbM open monumentendag 8 9 2012 m IMG 5555 DSCN0960ScbM open monumentendag 8 9 2012 m IMG 5558ScbM open monumentendag 8 9 2012 m IMG 5567ScbM open monumentendag 8 9 2012 m IMG 5568ScbM open monumentendag 8 9 2012 m IMG 5569ScbM open monumentendag 8 9 2012 m IMG 5570ScbM open monumentendag 8 9 2012 m IMG 5573thumb openmonumentendag 2015 blue 8thumb openmonumentendag 2015 blue 8 affiche 

De deelname van onze stichting aan de Open Monumentendag op 8 september is, gesteund door de bijzonder fraaie weeromstandigheden tijdens deze najaarsdagen, een succes geworden. Voor de 3 wandelingen op de St. Jansberg met de van radio en TV bekende Frans Kapteijns hadden zich vooraf 70 deelnemers aangemeld. Met goedkeuring van de excursieleider sloten zich met hier nog van het vertrekpunt nog enkele tientallen aan. De eerste groep die vertrok telde zo ruim 45 deelnemers en in totaal is het aantal deelnemers op 100 personen uit gekomen.

 

Ook de gezamenlijk met Natuurmonumenten, eethuis “De Diepen’, het IVN en de stichting Veritable op 8 en 9 september georganiseerde activiteiten in Eethuis De Diepen zijn geslaagd te noemen. In totaal ongeveer 400 personen bezochten op deze beide dagen de tentoonstellingen van onze stichting, het IVN en de stichting Veritable en de kraam van Natuurmonumenten op het parkeerterrein. Velen genoten van de fototentoonstelling in ook permanent met foto’s van “De Alde Milsbèk “aangeklede “historische zaal van eethuis “De Diepen”.

 

Ook het likeurtje St. Jansberg bleek een gouden greep. Velen genoten van het gratis proefje en in de loop van de 2e dag was de voorraad die in “De Diepen”aanwezig was, geheel uitverkocht en konden er alleen nog potentiële kopers worden genoteerd. Daags er na is de verkoop bij drankenhandel Tacken gestart en in de loop van volgende week zullen de flessen ook weer bij “De Diepen” te koop zijn. Behalve voor eigen consumptie is het voor dorpsgenoten een leuk cadeautje waar goed mee voor de dag gekomen kan worden op een receptie of bij een visite.

 

Met dank aan de de Rabo-bank, de gemeente Gennep, Natuurmonumenten, de vrijwilligers van de Stichting Veritable, het IVN en de verkeersbrigadiers van de wandelvereniging, kunnen we terug zien op enkele geslaagde dagen. Uiteraard ook dank aan onze eigen vrijwilligers, die waren gerekruteerd uit de Historische werkgroep van onze stichting, en die bij het voormalige herenhuis en bij de foto-expositie beschikbaar waren voor “tekst en uitleg”. De informatie die hiervoor speciaal voor deze gebeurtenis op schrift was gesteld t.b.v. onze vrijwilligers treft u hieronder aan. Deze is grotendeels gebaseerd op de inhoud van het boek “De alde Milsbèk”, alsmede op de onderzoekgegevens die door Henk Jaspers inmiddels zijn aangeleverd aan Natuurmonumenten en Probos t.b.v het t.z.t. uit te geven boek over de St. Jansberg.

 

Wim Bindels

 

Info over de St. Jansberg

 

De St. Jansberg is een onderdeel van de heuvelrug tussen Groesbeek en Milsbeek. Deze is een overblijfsel is van de laatste grote ijstijd ongeveer 100.000 tot 200.000 jaar voor Christus.

 

De hoogste punten op de St. Jansberg, de Maartensberg, de Kloosterberg en de Kiekberg liggen ongeveer zo’n 50 à 60 meter hoger dan het aanliggende voormalige veengebied aan de voet van de heuvelrug.

 

In de 18e eeuw behoorde de St. Jansberg als Försterij “Sint Johannisberg , evenals “Das Siebenthal” tot het Kleefse Reichswald en viel het onder Pruisisch beheer.

 

Na het Pruisisch bestuur is kwam de Franse tijd. Van 1794 tot 1817 was Caspar Boulanger garderforestier

 

In 1817, toen de definitieve grensscheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en Pruisen plaatsvond, kwam het landgoed op Nederlands grondgebied te liggen.

 

De Koninklijke woud- en turfgebieden maken dan deel uit van de gemeente Ottersum en waren eigendom van de Domeinen. De boswachterswoning werd sedert 1819 bewoond door een “plantagebeheerder”, een zekere Grad Montenberg.

 

In 1826 wordt het boswachtershuis met ruim 240 bunder grond verkocht aan Adrianus van Riemsdijk, agent van de Rijkskassier en handelaar in onder andere hout. In Groesbeek exploiteerde hij onder meer een steenfabriek en een turfgraverij.

 

In 1840 trouwde zijn dochter Anna met Barthold van Verschuer. Dit echtpaar werd in 1863 bewoner van het landgoed en in dat jaar werd er een vergunning verleend voor de bouw van het herenhuis.

 

In 1899 wordt het landgoed “St. Jansberg”, het koffiehuis en pension “De Plasmolen en de villa “Molendal”, toen groot ruim 558 ha., verkocht aan zoon Adriaan D. van Verschuer. Hij gaat er met zijn echtgenote en 11 kinderen permanent wonen.

 

Het landgoed groeide uit tot een waar lusthof en omvatte naast het herenhuis , een boerderij met schuren en koetshuis, een siertuin, een grote ommuurde moestuin (benedentuin ), een tuin met boomgaard (boventuin) , een waterkelder onder het herenhuis en onder de moestuin, alsmede een onder het koetshuis gelegen ijskelder.

 

Vanuit Milsbeek waren er twee wegen die naar het complex leidden. Dat waren de Helweg op de grens van Milsbeek en Plasmolen, alsmede via de Laote de op de grens van Nederrland en Duitsland gelegen Holleweg.

 

Op de boerderij boerden in de vorige eeuw aanvankelijk Wienand Wijhoven (de spitse) en later Wienand Wienhofen (de gele). De bijnamen waren nodig om alle Wijnhovens in de omgeving een beetje uit elkaar te kunnen houden.

 

Ook een aantal pachtboerderijen behoorden tot het landgoed en verder waren er nog boeren die enkele percelen in pacht hadden.

Vier van de pachtboerderijen lagen op het Milsbeekse deel, dat ook wel “De Bergse Laote” werd genoemd. Dat waren Willem Wijnhofen (de Zwarte en vader van Hent), Leendert Wijnhoven (de vader van Lindert) en Dorus Janssen (de Mug en schoonvader van Hens Holthuysen).

 

De 4e boerderij was de “St. Jansberghof” van Jan den Haon . Het was de fraaiste en stond het dichtst bij het herenhuis. Ze is in 1920 afgebrand, weer herbouwd maar in 1945 door het oorlogsgeweld weer verloren gegaan . Vele jaren werden er vroeger kastanjes geraapt in het gat van “Jan den Haon”.

 

Op het Groesbeekse deel behoorden de boerderijen op de Grafwegen van Janssen (’t Hof), Hubers en Gieteman, en op de St. Maartensberg die van Arts, Koster en Peereboom tot het landgoed . In het Zevendal tenslotte waren dat de boerderijen van Wijnhoven, van Lent en Wienhoven.

 

Het herenhuis, waar de Duitsers na Market Garden hun hoofdkwartier hadden, werd in 1945 verwoest. Alleen de boerderij en het koetshuis stonden nog grotendeels overeind.

 

Na de oorlog zijn deze gebouwen nog een tijd lang bewoond door achtereenvolgens Wienand Wienhofen ( later door zijn weduwe met de kinderen Annie en Doorke) en daarna nog door Leendert en Nel Wijnhoven.

 

Hierna zijn ze nog gebruikt voor de boerderijen van Holthuysen en Koster gebruikt als machineberging. In de tijd dat Milsbekenaar Joep Krebbers in vijftiger jaren van de vorige eeuw zelf nog ijs maakte, bewaarde hij zijn wekelijkse productie nog in deze ijskelder.

 

Tot het landgoed behoorden ook “De Drie vijvers” en een theehuis ( pagode) die een prachtig overzicht moet hebben geboden op het dorp Milsbeek.

 

De vijvers moeten ooit onooglijke poelen zijn geweest die uit een bron ontstonden. In Milsbeek zouden ze heel vroeger wel de Bergse put zijn genoemd. Als onderdeel van het landgoed door “de Verschuers” werden ze later omgebouwd tot nuttige en sierlijke smaakvolle vijvers.

 

De bovenste vijver was bestemd voor de drinkwatervoorziening. Het water werd van hier uit aanvankelijk door paardenkrachten, vervolgens door een stoompomp en tenslotte na 1920 door een dieselpomp via een vijzel 1 a 2 keer per week naar de drinkwaterkelders in het herenhuis, de tuin en de dichtstbijzijnde boerderij gepompt.

 

De pomp moet ook dienst gedaan hebben om de fonteinen tot leven te brengen. De oorlog heeft ook hier zijn vernietigende werk gedaan.

 

De middelste vijver werd gebruikt voor het verduurzamen van het hout. Tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw was hij hiervoor nog gebruikt. Na de oorlog werd uit toeristisch oogpunt nog een rustiek houten bruggetje gebouwd dat een aantal later echter weer werd afgebroken.

 

De onderste vijver, hier was het water het minste koud en had de functie van badvijver. Langs de Buizenweg was hier een goede afscherming met prikkeldraad aanwezig om nieuwsgierigen te weren. Er stond ook een badhuisje met een beweegbare vloer. Men kon er achter vanaf de landzijde in en aan de voorzijde aan de waterzijde te water.

 

Het overtollige water kwam terecht in de Diepen en werd na de ontginning van De Diepen via de Teelebeek naar de Maas afgevoerd.

 

Tussen de Helweg en de St. Maartensweg ligt verder het natuurlijk bronnengebied van de Hellekuil. Op de hoogte van 31 boven NAP kwelt hier het water via een twaalftal sprongen uit de aardlagen en via de Helbeek en het overbekende beekje aan de voet van de heuvelrug richting Plasmolen.

 

Via de molenvijver diende het en weer dient het weer voor de aandrijving van de watermolen (de bovenste molen) en vroeger ook nog voor de aan de overkant van de Rijksweg gelegen onderste molen.

 

De kinderen van Otto en Daan woonden nog lang in Plasmolen, resp. op de Kiekberg en in het Molendal. Ook enkele van hun kinderen wonen nog op grond van het voormalige landgoed. Julia, een dochter van Daan woont op de St. Jansberg. Emma, een dochter van Otto woont in het molenaarshuis in Plasmolen. Frans, ook een zoon van Otto, woonde in het Zevendal . Hij was nog wethouder in Mook en is enkele jaren geleden overleden.

 

In 1972 is een groot deel van het voormalige landgoed aangekocht door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. De vereniging is nadien begonnen met het omvormen van het productiebos tot een meer natuurlijk bos. Veel kastanjes en Amerikaanse eiken zijn vervolgens gekapt.

 

In de zeventiger jaren zijn de gebouwen die de oorlog hadden overleefd door Natuurmonumenten gesloopt en is het terrein geëgaliseerd. De ijskelder onder het koetshuis is gespaard en dient nu als onderkomen voor een vleermuizenkolonie.

 

Van de siertuin heeft een nog een van de 3 sequoia’s en een enkele lindeboom het exotenbeleid van Natuurmonumenten overleefd. Van de voormalige benedentuin zijn nog veel sporen in de vorm van muurtjes te zien.

 

Een vijftal jaren geleden heeft de stichting Cultuurbehoud Milsbeek bij de vereniging Natuurmonumenten aandacht gevraagd voor het behoud van de restanten van dit voormalige landgoed. Deze is inmiddels begonnen met het weer zichtbaar maken van de restanten van de benedentuin.

 

Ook bestaan er plannen om de vijvers op te schonen en in samenwerking met de stichting Probos wordt momenteel gewerkt aan de uitgifte van de geschiedenis van het landgoed boekvorm.

 

september 2012

 

Wim Bindels

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl