Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Kerste Jan

Kerste Jan

kerste jan

Iets voor de plek waar het Heiveld de Teelebeekstraat kruist, stond vroeger de boerderij van Kerste Jan en Kerste Mareetje, grootvader en grootmoeder van de thans zeer bekende grootgrutter Jan Linders. Het huis stond met de achterkant naar de weg en uiteraard met de voorgevel naar het zuidoosten toegekeerd. De daknok van de boerderij lag evenwijdig aan wat thans Teelebeekstraat heet en die van de aanbouw evenwijdig aan het Heiveld.

Het huis moet in de tweede helft van de vorige eeuw gebouwd zijn, nadat een huis dat aan de Langstraat stond was afgebrand. Het moet vroeger aan Gradus Kersten hebben toebehoord. Nadat Jan Linders met zijn dochter was getrouwd, werd hij Kerste Jan genoemd. Op de oude kadastrale kaart die tot halverwege vorige eeuw is bijgewerkt, is te zien dat het gebied op dat moment nog een groot heiveld met siepen was.

In de voorgevel vallen de fel witte met pleisterwerk bewerkte rollagen boven de voordeur en de vensters sterk op. Men deed dit soms om het zo op een dure natuurstenen verfraaiing te laten lijken. Het huis was verder al modern gebouwd want vanuit de voordeur kwam men eerst in een portaal terecht en niet meer in de woonkeuken. Dit kwam op het platteland bij de boerderijbouw pas in de 2e helft van de vorige eeuw in zwang.

Wat verder opvalt is de langgerekte varkensstal waarin, blijkens de hierop aanwezige schoorsteen, achterin het kookhuis was gevestigd. In dit kookhuis werd de bruspot (een grote koperen ketel waarin varkensvoer werd gekookt) gestookt. Op de voorgrond is de door de gebruikelijke haag omzoomde "hof" te zien en links de bijenhut.

Na het overlijden van Kerste Jan in 1929, heeft zoon August nog korte tijd het bedrijfje in de vorm van een boomkwekerij voortgezet. In 1930 emigreerde August naar Amerika en kocht Dries Wientjes het bedrijf.

De Kerstenberg aan de overzijde van het Heiveld bleef blijkbaar familiebezit. Zoon Peter Linders heeft er in 1946 zijn huidige residentie gebouwd.

Tijdens de evacuatie werd de oude boerderij volledig vernield. Na de oorlog is ze vervangen door de wederopbouwboerderij, die in de afgelopen jaren door kleindochter Ria en kleinzoon Harrie is verbouwd tot dubbel woonhuis.

   
Excursie stichting cultuurbehoudmilsbeek 6 en 13 o...04 nov 2018

58 personen hadden zich aangemeld voor de jaarlijkse excursie voor vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en hun partner/introducé. Omdat we niet allen tegelijk [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 44 Het Engel...24 okt 2018

 Index
Hoofdstuk 44 - Boek "Oorlogsherinneringen" Het Engelse kerkhof(War Cemetery) in Milsbeek Door : Gerrie Franken De Britse begraafplaats in [ ... ]

Lees meer...
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl