Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Jan Snep

Jan Snep

jan snep

Oude Milsbekers zullen dit huis wellicht nog herkennen als het huis van Jan Snep. Zijn eigelijke naam is Jan Peters. De bijnaam vond zijn oorsprong in het huis waar hij geboren werd, nl. de boerderij/herberg "De Snep" aan de Zwarteweg. Deze boerderij/ herberg stond aan de Zwarteweg op de plaats waar nu Johan Emons woont.

Achter de boerderij/herberg strekte zich de Snepse Siep uit. Zijn vader Piet (Piet Snep genoemd) was daar indertijd eigenaar van. Hij was getrouwd met een weduwe (Han Tönnisen) die al twee kinderen uit het eerste huwelijk had. Nadat zijn eerste echtgenote was overleden trouwde hij met Door Coolen. Jan Snep was een van de 4 kinderen uit dit tweede huwelijk. Nadat op zijn beurt Piet Snep was overleden, verhuisde Jan met zijn moeder naar de Onderkant toen die voor de tweede keer trouwde en wel met de aldaar wonende Franse Tinus (Tinus Janssen). Alle kinderen bleven evenwel de bijnaam "Snep" houden.

De nieuwe eigenaar van de boerderij/herberg werd Willem Ehren. Zijn beide dochters kregen ook de bijnaam "Snep". Jan Snep trouwde vervolgens aan de Onderkant in. Hij trouwde met Door de Wever (Door Derksen) Het huwelijk bleef kinderloos maar toen zijn zus Han Snep, die getrouwd was met caféhouder Hen Driessen van de Rijksweg, overleed kwam dochter Bertha in huis. En ook zij werd al weer snel "Bertha de Snep" genoemd. Op de foto poseert Bertha met haar stiefmoeder. Deze had nog vlug de schort afgegooid voordat ze op de foto ging. Rechts onder de heg is deze nog zichtbaar. De foto moet omstreeks 1927 gemaakt zijn.

In 1937 bouwde Jan de Snep een nieuw huis naast de oude woning. Dat is het huis waar Bertha nu nog woont. Het oude woonhuis werd vervolgens meteen als kippenhok ingericht. Na de oorlog is het afgebroken, omdat het zeer zwaar beschadigd was.

Een bekende persoonlijkheid die ook bij Jan Snep inwoonde was Fransse Han, een ongehuwde zus van Fransse Tinus. Han was het "naaivrouwke" dat in de hele buurt het naai- en verstelwerk verzorgde.

   
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek zoekt een assiste...31 jan 2018

De werkzaamheden bestaan uit het actualiseren van en onderhoudswerkzaamheden aan de website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl De assistent(e) werkt zelfstandig [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl