Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Frans Janus

Frans Janus zijn boerderij

frans janus

Mevrouw Kat schilderde, rond 1950 vanuit de villa van Kuhn waar ze toen woonde, de aan de Zwarteweg gelegen boerderij van Jan van Bergen. De boerderij, die stond op de plaats waar nu de Gildenstraat aansluit op de Zwarteweg, is in 1964 verkocht aan de gemeente. De Kerkstraat kreeg middels de Beatrixstraat (thans Gildenstraat) een verbinding met de Zwarteweg. De woningbouwplannen in deze hoek konden toen worden afgerond.

De boerderij bestond uit een voorhuis met daarachter een bedrijfsgedeelte met een gebroken kap. Het woonhuis was met rode en het bedrijfsgedeelte met zwarte pannen gedekt. In de vorige eeuw moet ze aanvankelijk bewoond zijn geweest door een familie Janssen. Wèvers Bertus (v. Schaijk) trouwde in door met Door Janssen te trouwen. Er waren geen kinderen, maar Frans van Bergen (van oom Janus uit Ottersum) kwam op 6-jarige leeftijd in het gezin en nam later de boerderij over. In de volksmond werd hij "Frans van Wèvers Bertus" en "Frans Janus" genoemd.

Links op het schilderij is nog wat van de bebouwing van de Kerkstraat weergegeven en rechts van de boerderij nog de aangrenzende langs de Zwarteweg aanwezige bebouwing. De woning geheel rechts is de boerderij, waar sinds 1956 Loetje ten Haaf boert. Helaas staat deze boerderij met zijn niet zo aantrekkelijke achtergevel naar de Zwarteweg gekeerd. De zich aan de andere zijde bevindende leuke voorgevel zal lang niet iedereen kennen.

Vroeger was dat anders. Toen liep er langs de boerderij een veel gebruikte weg (de Maazeveldweg) vanaf het dorp naar het oude voetbalveld aan de Rijksweg. Rond de eeuwwisseling woonde hier Dorus Maas. Zijn eigenlijke naam was Lamers, maar door het introuwen (met Mrie Maas) werd zowel hij als alle kinderen met de bijnaam Maas aangeduid. Die kinderen waren Bert, Toon, Thei, Grad, Wim, Jan, Driekus en Door. Op Door na (gehuwd met Jan van Schwamen) zijn ze allemaal ongehuwd gebleven. Een aantal vertoonde een nogal wat afwijkend gedrag en daarom werden ze in de volksmond wel "de gekke Maazen" genoemd.

Vermeldenswaard is nog dat voor de oorlog de Milsbekers hier met de varkens naar de beer en met de koeien naar de stier gingen.

   
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek zoekt een assiste...31 jan 2018

De werkzaamheden bestaan uit het actualiseren van en onderhoudswerkzaamheden aan de website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl De assistent(e) werkt zelfstandig [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl