Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Het (Achter)broek

Het (Achter)broek

Achterbroek 67 Achterbroek

Via de boerderij van "Den Tuinman" zijn we eigenlijk al een beetje in het Achterbroek verzeild geraakt. Het is ook nu nog een fraai, bijna onbebouwd gebied, dat enigszins parkachtig aandoet. Het water uit de heuvelrug kwam hier via 't Ven en het Rozenbroek terecht en omdat het omgeven was door stuifzandruggen moest het water gedeeltelijk versterven.

Op de Kleefse kadasterkaart is het hele gebied, tot aan de Pastoorsdijk toe, nog een onontgonnen gebied, dat als "Gemeine Hüting und Gestrauch" is aangeduid. Door het enkele malen verbeteren (verdiepen) van de afwatering via de Teelebeek is het gebied vorige eeuw grotendeels in cultuur gebracht.

Centraal in het (Achter)broek lag en ligt de grote boerderij, die op het hierboven afgedrukte fragment van een topografische kaart uit 1899, Hermsenhof wordt genoemd. In de volksmond werd de boerderij toen overigens al Heijtinkshof genoemd naar de eigenaren in die tijd, t.w. de gebroeders Heijtink. In het begin van deze eeuw kocht Hannes Janssen de boerderij. Nadat hij in 1911 was verdroogd, in 1912 was verhageld en in 1913 was afgebrand moet hij geroepen hebben "gij judas, gij zijt de schuld ervan" en vervolgens moet hij de boerderij verkocht hebben. Nadat ze nog korte tijd in bezit was geweest van de pèrdekèl De Vocht is ze in 1981 gekocht door Hent Dinnisen uit Malden. Thans is ze eigendom van Koen Berns. Links van de Hermsenhof, aan het weggetje dat vroeger langs "Den Tuinman" het Achterbroek in liep, woonde in de vorige eeuw een familie Hoesen. In het begin van deze eeuw leefde er schoonzoon Fèje Wimke (Willem Janssen) die getrouwd was met Drieka Hoesen en weer later diens schoonzoon Trekmutsen Tön (Peters). Diens vrouw Bertha werd nooit Bertha Janssen maar nog altijd Bertha Hoesen genoemd. In de vijftiger jaren is dit huis (waarin inmiddels Jan van Haaren woonde) afgebrand.

Ook aan de overzijde van de Teelebeek op "De Wankum" moet in de vorige eeuw een huis gestaan hebben. De lokatie is nog duidelijk op het kaartje herkenbaar. Hier moet Mattes Goossens en zijn vrouw Uiltjes Han (Gietemans) nog gewoond hebben. Later zijn deze aan de Langstraat gaan wonen op de plaats waar nu Mevr. Megens-Goossens woont.

Aan de andere zijde van de Hermsenhof woonde Dorus Hoesen en later diens schoonzoon Toon Koks. Dorus was geboren in de boerderij ter andere zijde, maar bij de kinderloze Pèt-oome (Grutters) en Miene mui (een oude aanduiding voor tante) in huis gekomen.

   
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 46 Een noodl...13 dec 2018

 Index
Hoofdstuk 46 - Boek "Oorlogsherinneringen" Een noodlottige thuiskomst Door : Wim Bindels De familie Gerrits aan de Onderkant was een gezin [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 45 Verschrik...02 dec 2018

 Index
Hoofdstuk 45 - Boek "Oorlogsherinneringen" Verschrikkelijk ongeluk met oorlogstuig Door : Jan Franken Geboren op 6 februari 1932 was ik [ ... ]

Lees meer...
Excursie stichting cultuurbehoudmilsbeek 6 en 13 o...04 nov 2018

58 personen hadden zich aangemeld voor de jaarlijkse excursie voor vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en hun partner/introducé. Omdat we niet allen tegelijk [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 44 Het Engel...24 okt 2018

 Index
Hoofdstuk 44 - Boek "Oorlogsherinneringen" Het Engelse kerkhof(War Cemetery) in Milsbeek Door : Gerrie Franken De Britse begraafplaats in [ ... ]

Lees meer...
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl