Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Helsen Hen

Helsen Hen

Rijksweg noord 65 Helsen Hen

De noeste werkers, die hier even de tijd nemen om op de foto te gaan, staan voor het huis van den Helsen Hen (Hen ten Haaf) aan de Rijksweg.

Het is, sinds Thei van den Helsen Hen in 1978 zijn nieuwe woonhuis op een steenworp afstand van de oude boerderij bouwde, een niet meer bewoonde oude boerderij.

De bewoners van deze boerderij werden vroeger aangeduid als "Wiekese....". Dit is afkomstig van de benaming die het gebied op oude kaarten heeft, nl. wijkzen".

Op zijn Milsbeeks is dat "bèj Wiekzen" en vervolgens kan de verandering naar "Wiekese" wel verklaard worden. Degenen die vroeger in ons dorp met "Wiekese" werd aangeduid zijn Van de Hoogens. Begin vorige eeuw moet de boerderij in handen zijn geweest van een familie Janssen. Driekus van den Hoogen uit Zeeland (N.Br.) moet hier toen bij een aantal ongehuwde ooms en tantes in huis zijn gekomen en vervolgens zijn getrouwd met Dina Koenen uit Milsbeek. Helsen Hen (zoon van Hannes van de Hel) trouwde in en wel met dochter Mrie.

De boerderij staat al op de Kleefse kadasterkaart aangegeven. Ze was, dit blijkt ook nog duidelijk uit de eigendomsverhoudingen nu, gericht op het Achterbroek aan de overzijde van de Rijksweg. Het oude huis heeft moeten wijken voor aanleg van de Rijksweg. Het nieuwe huis werd vervolgens aan de Rijksweg gebouwd met de voorgevel naar de Rijksweg toe. Het oude huis moet met de voorgevel naar het zuiden hebben gestaan en met de achterzijde naar de oude weg, die vanuit het Achterbroek kwam. Deze liep tot ± 1952 (ruilverkaveling) nog rechtdoor aan de overzijde van de Rijksweg en maakte vervolgens ter hoogte van het huis van K oatsen Bertus eerst een haakse bocht naar links en vervolgens weer naar rechts.

De arbeiders op de foto zijn bezig met het onderhoud van de Rijksweg. Hierin werden steeds gaten gereden. Met een paar pinnen achter de stoomwals werd de grindweg dan los getrokken en werd er, waar het nodig was, leem en kiezel toegevoegd. Daarna werd alles nat gemaakt met water uit een ton op een kar, geëgaliseerd en tenslotte gewalst. De weg werd daarna weer spiegelglad en kon er weer even tegen.

Op de foto zijn nog enkele bekenden te zien. Rechts op de achtergrond staan den Helsen Hen en zoon Marinus. Geheel links met de schop staat zoon Jan (de latere kippenboer van de Kerkstraat) en voor het wiel van de kar met de ton erop staat Grad Fut (Bertissen) met een riek in zijn hand.

   
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek zoekt een assiste...31 jan 2018

De werkzaamheden bestaan uit het actualiseren van en onderhoudswerkzaamheden aan de website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl De assistent(e) werkt zelfstandig [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl