Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Bekker Geene

Bekker Geene

bekker geene

Even ten noorden van de plek waar de Knoot op de Oudebaan aansluit, stond tot 1962 een mooi klein witgepleisterd huisje. Het moet in 1896 door de uit Gennep afkomstige Vic den Bekker (Geene), van een zekere Verhofstad voor fl 400,— zijn gekocht.

Vic begon er een klein bakkerijtje. De concurrentie van de eigen bakovens was in die tijd nog groot. Vele inwoners hadden eenvoudigweg niet het geld om brood te kopen. Er werd in de beginperiode roggebrood, water- en melkmik gebakken. Aanvankelijk moet er op de woensdagen een halve zak en op de zaterdagen een hele zak witte bloem gebruikt zijn. Het bezorgen gebeurde in de beginjaren met een hondekar, later met een Russische pony en vervolgens met een muilezel. De paardekrachten werden ook gebruikt om via een zgn. manege de kneedmachine in de bakkerij aan te drijven. Naast een bakkerij had Vic ook een winkeltje met kruidenierswaren.

Vic den Bekker moet kort na de eeuwwisseling ook een opstand in het Milsbeekse georganiseerd hebben. Hij weigerde hand- en spandiensten te verlenen aan de gemeente. Ook de Grutter en Friette Tönje moeten er bij betrokken zijn geweest. Er werd aan burgemeester van Grunsven geschreven dat de bereidheid alleen bestond als notabelen zoals Alphons Peters en Willem Theunissen ook tot hand- en spandiensten opgeroepen zouden worden. Dat gebeurde uiteraard niet. Deze affaire moet zelfs de Gennepse krant hebben gehaald. Uiteindelijk eindigde het in een procesverbaal voor de Milsbeekse opstandelingen.

Het gezin Geene telde 8 kinderen, 4 jongens en 4 meisjes. De zonen Lam, Herman en Vic gingen in het bakkersvak. Lam vestigde in de Niersstraat in Gennep een bakkerij, Herman ging naar Nijmegen en Vic jr. nam thuis de zaak over. In 1932 bouwde hij een nieuwe bakkerij en winkel aan de Kerkstraat.

Het huisje aan de Oude Baan werd gekocht door Driekus Kösters, een zoon van Jan Kösters van de Langstraat. Hij kocht het op de veiling in het café van Gradje de Mölder voor fl 2.400,—. Driekus Kösters ontgon een gedeelte van de zandberg die achter het huis lag en teelde na de oorlog asperges. Hij plantte op de rest wat berkebomen, die nog gedeeltelijk te zien zijn waar nu de bejaardenwoningen staan. Een groot deel van die woningen, alsmede de woningen van De Knoot en de Oudebaan staan op de grond, die eens bij het oude bakkershuisje hoorde.

   
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek zoekt een assiste...31 jan 2018

De werkzaamheden bestaan uit het actualiseren van en onderhoudswerkzaamheden aan de website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl De assistent(e) werkt zelfstandig [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl