Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Monumentje Koningsvenweg gerestaureerd

monument koningsven

Zaterdag 6 juni 2009 om 11:00 uur is met een sobere plechtigheid op symbolische wijze de laatste hand gelegd aan de restauratie van een klein monumentje dat aan de Koningsvenweg staat.

Het betreft een gedenksteen die in de dertiger jaren van de vorige eeuw werd geplaatst na de voltooiing van de ontginning van het veengebied langs het Reichswald.

Uit een oogpunt van werkgelegenheid was dit indertijd een belangrijk project, niet alleen voor de werklozen in de regio die tijdelijk aan werk werden geholpen, maar ook voor de vele boeren in de gemeente Ottersum die in staat werden gesteld hun bedrijf uit te breiden.

De raad van de toenmalige gemeente Ottersum die het besluit nam, werd bij de het gereedkomen van dit werk geëerd met een gedenksteen in het talud van de Kroonbeek op de grens van de dorpen Ottersum en Milsbeek. Later werd die gedenksteen op een sokkel geplaatst. De Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft het initiatief genomen om de gedenksteen te restaureren en het Waterschap Peel en Maasvallei is bereid gevonden de kosten hiervan voor haar rekening te nemen.

De door verwering onleesbaar geworden tekst op de in natuursteen uit gevoerde gedenksteen is door de Milsbeekse beeldhouwer weer leesbaar gemaakt en vervolgens gereinigd en geïmpregneerd. Als sluitstuk is er nu een plaquette op de sokkel bevestigd. Op deze plaquette wordt het doel en het belang dat hier indertijd mee was gediend toegelicht.

De gedenksteen bevindt zich op het punt waar de Koningsvenweg de Kroonbeek kruist. Komende vanaf de Rijksweg rijdt u de Zwarteweg op en draait u de laatste weg voor het restaurant De Diepen rechts af. U rijdt vervolgens rechtdoor totdat u bij de kruising met de Kroonbeek het monumentje aan de rechterzijde van de weg ziet.

monument koningsven 01 monument koningsven 02 monument koningsven 03

Genodigden en schrijvende pers

Voorzitter Holthuysen met dhr. Stoffelen
van het Waterschap

Voorzitter Holthuysen met dhr. Stoffelen
van het Waterschap

monument koningsven 04 monument koningsven 05 monument koningsven 06

Interview voor de lokale televisie

Toespraak van de voorzitter dhr. M.Holthuysen

Televisieopname

monument koningsven 07 monument koningsven 08 monument koningsven 09

Een belangstellende burger uit de buurt

De laatste bevestigingsschroef

Een toepasselijk drankje tot besluit

   
Excursie stichting cultuurbehoudmilsbeek 6 en 13 o...04 nov 2018

58 personen hadden zich aangemeld voor de jaarlijkse excursie voor vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en hun partner/introducé. Omdat we niet allen tegelijk [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 44 Het Engel...24 okt 2018

 Index
Hoofdstuk 44 - Boek "Oorlogsherinneringen" Het Engelse kerkhof(War Cemetery) in Milsbeek Door : Gerrie Franken De Britse begraafplaats in [ ... ]

Lees meer...
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl