Kruimelpad

   

Boerke Peters

Boerke Peters

boerke peters

Op de plaats waar nu tegenover de Oudedijk de boerderij van Driessen staat, stond voor 1930 een veel oudere boerderij, die hier nog in zijn volle glorie is afgebeeld. Deze boerderij stond, net als de huidige, met de achterkant naar de Onderkant gericht en met het woonhuis naar het zuiden. Enkele grote lindebomen moesten dan ook de benodigde verkoeling brengen.

Zoals op de foto te zien is, liep er op enige afstand van de voorgevel van het woonhuis vroeger een pad. Het hele stelsel van paden dat hier liep is overigens mooi te zien op het kaartje dat we op de vorige bladzijde zagen. De man met de pijp in de mond is de toenmalige eigenaar Boerke (Henneke) Peters met naast hem zijn vrouw An Poelen. Links van hem staat zijn knechtje Jan Laracker (een zoon van de Jan Laracker die aan de Langstraat woonde) en rechts staat de meid. De naam hiervan hebben we niet kunnen achterhalen.

Eind vorige eeuw woonde hier Johann Franken. Deze moet zich in 1879 vanuit Asperden (Duitsland) met zijn gezin van 4 kinderen daar gevestigd hebben. Nadat zoon Hannes elders nieuw had gebouwd en de andere 3 kinderen ongehuwd waren gebleven, werd de boerderij verkocht aan een zekere Nas en vervolgens aan Boerke Peters. Deze laatste, die geen kinderen had, had in 1930 zijn schaapjes op het droge. Hij verkocht zijn boerderij aan Bertus Driessen en bouwde aan de Nijmeegseweg tegenover Giel Noij een nieuwe woning.

Bertus Driessen verbouwde de zeer oude boerderij grondig. Eerst werd in 1930 het bedrijfsgedeelte, waarin de potstal toen nog intakt was verbouwd. In 1935 werd vervolgens het oude voorhuis afgebroken en werd aan de vernieuwde schuur een nieuwe woning gebouwd. Bij Driessen gingen voordat de KI zijn intrede deed de Milsbeekse boeren met de koeien naar de stier. De boerderij werd na de oorlog in tweeën gedeeld en zoon Martien bouwde er op enige afstand van het ouderlijk huis een nieuwe boerderij.

   
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek zoekt een assiste...31 jan 2018

De werkzaamheden bestaan uit het actualiseren van en onderhoudswerkzaamheden aan de website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl De assistent(e) werkt zelfstandig [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl