Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Scherzien en Doens

Scherzien en den Doens

scherzien en den doens

Op de andere hoek, recht tegenover het huidige café "D'n Dörpel", stond op de alde Milsbèk een tweetal woningen, die gelet op de gebroken kapconstructie waarschijnlijk dateren uit het begin van deze eeuw.

Rechts op de foto, die van het begin van de vijftiger jaren dateert, is het huis van Den Doens of De Snèjer (Jan Doensen) te zien. Tot 1963 heeft den Doens er gewoond en het snèjersvak uitgeoefend.

Daarna heeft zijn zoon Willie er nog tot 1978 gewoond. De gemeente kocht het van hem, sloopte de woning en liet het terrein een tijd braak liggen. Sinds 1988 prijken er 5 nieuwe woningen op.

Het huis links, dat zijn uitweg had op het weggetje dat tussen Tön Kösters en den Doens richting Kobus v. Nölleke liep, werd tot 1919 bewoond door Scherzien (Jan Laracker). Hij was indertijd de dorpskapper en zijn specialiteit was de gazonschnitt (alles eraf). Als hij klaar was zei hij altijd: "Netjes! Wie volgt?". Scheren deed hij uiteraard ook. Verder deed hij de lippen zomen. Als deze handeling was verricht mocht je als jongeman roken.

Toen Scherzien stierf werd het huis verkocht aan Dries Wientjes van de Zelderse hei. Deze was getrouwd met Mrie van Jan Arts van de Zwarteweg en werkte op de kalkzandsteenfabriek in Mook.

In 1929 kocht hij ook het boerderijtje van Kerste Jan er bij om er "op thuis" te kunnen blijven. Hij bleef de woning aan de Langstraat evenwel ook in eigendom houden en verhuurde ze aan Bart Wijnhoven. Nadat dit huis in 1931 was afgebrand en weer opgebouwd werd Grad Bendels (Bindels) uit de Potkuilen huurder.

In 1936 kocht zoon Herman de woning en nadat hij zoals vele anderen, in 1950 op "De Olde Kruyk" ontslag had gekregen bouwde hij er een bloempottenfabriek bij. De twee daken, waaronder de fabriek zich bevond, zijn achter de woning zichtbaar. De schoorsteen stond niet op de fabriek maar er naast.

In 1960 sloot het fabriekje de poorten weer en Herman verbouwde een gedeelte ervan tot de woning waarin hij nu woont. De oorspronkelijke woning, die ingrijpend is gewijzigd, wordt thans bewoond door de familie Huizinga.

   
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek zoekt een assiste...31 jan 2018

De werkzaamheden bestaan uit het actualiseren van en onderhoudswerkzaamheden aan de website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl De assistent(e) werkt zelfstandig [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl