Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Rozenbroek

Het Rozenbroek

rozenbroek

Tegenover "De Koat" aan de andere zijde van de Langstraat, ligt een gebied dat "Het Rozenbroek" wordt genoemd. Het is al een oude naam. Reeds op de Kleefse kadaster kaart wordt het gebied aangeduid als "Das Rosenbruch" en de Tranchotkaart spreekt van "Rosenbroch".

In de vorige eeuw is er een begin gemaakt met de ontginning. We zagen al dat Barboers Kobus (Janssen) daar een nieuwe boerderij had gevestigd. Dit is wat nu genoemd wordt "Hof van Limburg", waarvan de eigendommen zich vroeger uitstrekten vanaf de beek tot aan de Rozenbroeksestraat. Barboers Kobus was niet alleen boer. Hij ging ook bij de mensen aan huis slachten en werd ook wel "Kobus de Slechter" genoemd. Op de boerderij werd hij opgevolgd door zijn zoon Riek. Diens kinderen Antoon en Bernard worden in Milsbeek nog altijd met de bijnaam "van Riek" aangeduid.

"Bart uut de stroat" was ook een zoon van Barboers Kobus. Hij kocht het keuterijtje van "D'n dikke uut de stroat" (Driekus Janssen), op de hoek Onderkant/Zwarteweg en nam het "huusslachten" van zijn vader over. Zijn kinderen werden weer met de bijnaam "....van Bart" aangeduid. Thei en Wim van Bart wonen nog in Milsbeek.

De andere kant van de Rozenbroeksestraat was vroeger het domein van Tinus Linders en later diens schoonzoon Tinus van Well (Jansen). Het was de enige woning die aan de Rozenbroeksestraat stond. Hoe die straat er toen 's winters uitzag toont de foto die hieronder is afgedrukt. Het oude huis dat er tot aan de evacuatie stond moet in 1878 gebouwd zijn door Tinus Linders. Deze had voorheen als pachtboer op de Grote Roovoort aan de Bloemenstraat gezeten. Pietjes Tinus (Oudebaan) en Kerste Jan (Heiveld) waren zonen van Tinus.

Tinus v. Well trouwde hier in met dochter Anneke (van de Roovoort). De oorzaak van de bijnaam "van Tinus van Well" ligt overigens weer in de woning waar hij geboren was. Zijn vader Jan trouwde nl. in bij Van Well (met Mrie) die aan de Langstraat woonde. De kinderen Jaap, Wim, Leo en Piet worden in Milsbeek ook nog met de bijnaam "van Tinus van Well" aangeduid.

Het oude huis van Tinus van Well is tijdens de evacuatie verwoest. Na de oorlog werd er een noodwoning gebouwd en in 1954 werd er door de jongste zoon Leo (van Tinus van Well) een nieuwe woning vóór gebouwd. Inmiddels is de Rozenbroeksestraat tot aan het Verloren Land een woonstraat geworden.

   
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek zoekt een assiste...31 jan 2018

De werkzaamheden bestaan uit het actualiseren van en onderhoudswerkzaamheden aan de website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl De assistent(e) werkt zelfstandig [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl