Kruimelpad

   

De Langstraat

De Langstraat

de langstraat

Dit fragment van de oude kadastrale kaart laat een gedeelte van de Langstraat en de zich hierlangs bevindende bebouwing zien, zoals die halverwege vorige eeuw aanwezig was tussen de huidige Kerstenberg en de Kanonskamp.

De ontginning van het gebied gelegen tussen de Oudebaan, Zwarteweg en Langstraat moet rond 1731 aan de zijde van de Zwarteweg en de Oudebaan zijn begonnen. Er waren nl. op het moment dat de Kleefse kadastrale kaart werd gemaakt langs die wegen de eerste 3 kleine ontgonnen enclaves aanwezig. Voor het overige werd het gehele gebied tussen de Oudebaan en het huidige Heiveld als "Gemeine Sandt Heijde" aangeduid. Van wegen was in het gehele gebied nog geen sprake.

Ruim een eeuw later waren er een 16-tal woningen aanwezig. Op het op deze bladzijde afgedrukte fragment van de oude kadastrale kaart is een deel van de inmiddels midden door het gebied aangelegde Langstraat, te zien. De weg moet toen, zoals ook andere hoofdwegen, wel 20 tot 25 meter breed zijn geweest. De zijweg die is te zien, moet een deel van de huidige Teelebeekstraat zijn. Deze gaf toegang tot het achterliggende nog niet ontgonnen gebied.

De boerderij van de familie Baaijens werd lang bewoond door de ongehuwde kinderen Herman, Grad, Toon en Mina. Na hun overlijden kwam de boerderij in bezit van een neef (Herman Vullings). Zij werd al snel (in 1919) gekocht door Piet van Cis (Derks) en wordt thans bewoond door diens dochter Paula Verbeet-Derks. Piet was een van de plaatselijke voormannen van de "Aktie Bouwman". Dit was een organisatie die voor de kleine boeren opkwam. In die hoedanigheid werd hij lid van de gemeenteraad en bleef dit vervolgens 27 jaren.

Bij Gradus Kersten trouwde Kerste Jan (Linders) in met dochter Mareetje. Hij bouwde later de nieuwe woning aan het Heiveld die we al tegen gekomen zijn.

Piet de Kunning bewoont nog altijd de ouderlijke woonstede van vader Toon, zij het in een naoorlogse boerderij.

Wim Hoenselaar (de vader van Jan die er nu woont) uit Malden kocht in 1926 de boerderij van Thei Fleuren.

Het huisje van Klein Gradje moet door Dorus van Hoogen bij zijn boerderij zijn gevoegd en afgebroken. Deze Dorus van Hoogen was overigens afkomstig van "De Koat" en ingetrouwd bij "van Well" met Leen Jansen. Later is hij opgevolgd door zoon Wim.

Onder zijn de boerderijtjes van Ties Arts, Hubère Jan(Bertissen) en Jan Kösters te zien.

   
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek zoekt een assiste...31 jan 2018

De werkzaamheden bestaan uit het actualiseren van en onderhoudswerkzaamheden aan de website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl De assistent(e) werkt zelfstandig [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl