Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Nieuwe kern

De nieuwe kern

de nieuwe kern

Met de bouw van de kerk werd het onbelangrijke zandweggetje plotseling een interessante bouwplaats voor dorpelingen, die overstapten van de landbouw naar een ander beroep. Zij concentreerden zich om de parochiekerk, want hoe dichter bij de kerk hoe meer klandizie.

Een gunstige ontwikkeling was dat de kerk eigenaar was van een groot gedeelte van de grond, die tussen de Zwarteweg en de nieuwe kerk met school lag en vanwege de aantrekkelijke financiële kant maar al te graag die grond als bouwgrond wilde verkopen. Zo kochten in de dertiger jaren Vic den Bekker (Geene), Thei de Köster (Peters), Mèster Hendrickx (het eerste hoofd van de lagere school), Wim de Mèws (Meeuwsen), Zwoansen Ties (Hubbers) en Piet Derks een bouwterrein aan of nabij de nieuw aangelegde Pastoor Hoefnagelsstraat.

Vic den Bekker (Geene) was dus een van de eersten die er "brood" in zag. Hij verkocht zijn huisje aan de Oudebaan waarin eerst zijn vader en later hijzelf een bakkerij met winkel exploiteerde. Op de grond die van de kerk gekocht werd bouwde hij vervolgens een modern verdiepingshuis met bakkerij en winkel. De hoofdbouw bestond uit een bijna vierkant blok met 3 verdiepingen. Het had een z.g. schilddak. De evenwijdig aan de Kerkstraat gelegen schilden van het dak zijn wat langer dan de andere. Als de schilden even groot zijn wordt het een tentdak genoemd.

De winkel bevond zich op de hoek van de Kerkstraat en de Pastoor Hoefnagelsstraat en was toegangkelijk via een deels in de westelijke en deels in de noordelijke gevel geplaatste winkeldeur. Enkele grote spiegelruiten flankeerden de winkeldeur en dienden als etalage voor de koopwaar. De bakkerij bevond zich in de aanbouw, die loodrecht op de achtergevel was gebouwd. Het pand was zo groot opgezet dat Vic nog ruimte over had om een kamer te verhuren aan de Bloemenstraatse Zwoanse Ties, die er een kapperszaak begon. Ties zijn zaak floreerde zo goed dat hij in 1938 zelf een bouwterrein kocht aan de Pastoor Hoefnagelsstraat.

De vestigingsplaats van Vic was uitermate gunstig, maar toch kon hij het, mede tengevolge van zijn wat losse levensstijl, niet bolwerken. In 1937 kocht Piet van den Hoogen de winkel (annex bakkerij). Diens schoonzoon Bennie Kersten verbouwde het pand in 1974 grondig tot een zelfbedieningswinkel. Het geheel ziet er nu geheel anders uit dan kort na de bouw in 1932. Hoe het er begin dertiger jaren uitzag is nog mooi op de onderstaande foto te zien.

   
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek zoekt een assiste...31 jan 2018

De werkzaamheden bestaan uit het actualiseren van en onderhoudswerkzaamheden aan de website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl De assistent(e) werkt zelfstandig [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl