Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Kanonskamp

De Kanonskamp

de kanonskamp

De omgeving waar Kobus van Nölleke (Peters) woonde, wordt op de oude kadastrale kaart aangeduid als "De Kanonskamp". Evenals die van "De Schietberg" wordt deze benaming in verband gebracht met de belegering van het Genneper Huis.

Lange tijd stonden in de hoek waar nu de wegen Kanonskamp, Schoolstraat en Schietberg elkaar ontmoeten 2 woningen. Ze stonden daar min of meer midden in een wildernis, op een plek waar de grond zo slecht was, dat het niet had geloond hem te ontginnen.

Thei Vervoort, helaas konden van zijn huis geen foto's meer achterhaald worden, woonde aan de Rijkswegzijde. Bij zijn keuterijtje behoorden een kleine 3 ha grond en een deel ervan bestond uit een zandberg met een bosje. Zijn bezit liep bijna door tot aan de Oudebaan.

Kobus van Nölleke woonde aan de andere kant. Het huis werd in 1918 door hem gekocht van Pruuse Kobus (Reinders). Zijn huis droeg de naam "Kanonskamp". Op de foto hieronder is het nog te zien met de oude begroeiing. Het huis stond boven op een zandberg waarvan de hoogte nog enigszins te herleiden is aan het huis van Piet Peeters aan de Kanonskamp.

Er lag ongeveer 1 ha grond bij. Deze liep langs de huidige Kanonskamp door tot achter het huis van Wientjes. De grond was, zoals reeds is aangehaald, uitermate onvruchtbaar. De omvang van de kinderschaar heeft er echter niet onder te lijden gehad. "Kiendjes Mina", de vroedvrouw uit Gennep die in Milsbeek assistentie verleende, was er kind aan huis want bij Kobus werden 13 kinderen geboren. Een meevaller was voor Kobus dat hij bij zijn 7e zoon (dochters waren blijkbaar niet in tel) fl 25,00 kon incasseren van de Staat. Er moest alleen een briefje naar Hare Majesteit geschreven worden. Dit buitenkansje liet Kobus zich uiteraard niet ontgaan. Er bestond voor de 7e zoon ook het recht om gratis te studeren. De financiële situatie van het gezin liet echter zelfs gratis studeren niet toe en daarom moest die 7e zoon (Wielie van Kobus van Nölleke) met zijn 13e toch gaan werken.

Het huis van Thei Vervoort is in de vijftiger jaren afgebroken. Het huis van Kobus heeft nog tot 1967 de oprukkende bebouwing getrotseerd. Toen viel het doek ook voor deze witte parel in de dorpskern.

   
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek zoekt een assiste...31 jan 2018

De werkzaamheden bestaan uit het actualiseren van en onderhoudswerkzaamheden aan de website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl De assistent(e) werkt zelfstandig [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl