Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Dorp in ontwikkeling

De dorpskern in ontwikkeling

dorpskern in ontwikkeling

Bovenstaande foto, die vanuit de tuin van Kuhn is gemaakt, geeft een aardige tussenstand van de in ontwikkeling zijnde dorpskern. Het vierkante verdiepingshuis met schild- of tentdak was in de dertiger jaren razend populair bij de zich vestigende middenstand. We zagen al dat het huis van Vic Geene er naar neigde. De pastorie had ook al die uitvoering, Thei de Köster (Peters) bouwde in 1932 op een eveneens van de kerk gekocht bouwperceel ook zo'n woning. Deze 3 woningen zijn op de foto te zien. Het huis van Thei de Köster is overigens na de oorlog enkele keren ingrijpend verbouwd.

De volgende in die serie was Harrie Bouhuis. Hij bouwde café 't Centrum, dat hier links van het patronaat in aanbouw is. Hij bouwde overigens niet op grond van de kerk maar op de grond die er naast lag en die hij van Tinus van Nölleke had gekocht. Pluk werd er de eerste caféhouder. Hij werd al vrij snel opgevolgd door Toon ten Haaf, die er ook een aannemersbedrijf startte.

Wim de Schoester (ten Haaf) was de laatste die aan de Kerkstraat een huis met tentdak bouwde. Dat was in 1937. Het is het huis dat later door Gerrie de Kapper (Jongman) is gekocht.

Ook langs de Rijksweg zijn overigens een aantal van zo'n middenstandswoningen vooral in het begin van de dertiger jaren gebouwd. Hier bouwden den Högsen Tien (Bindels), Sjaak de Mölder (Jacobs), den Tuinman (Janssen) en Mèster Bendels (Bindels) een dergelijke woning.

De landbouwpercelen die hier op de voorgrond te zien zijn, bleven nog tot na de oorlog agrarisch. Ze behoorden tot de bedrijfjes van Driekus van Duin en Frans Janus (van Bergen) die aan de Zwarteweg zo schuin achter elkaar een wat merkwaardige ligging hadden. Op de foto is het huis van Driekus van Duin te zien met daarachter, maar gezien vanaf de tuin uiteraard ervoor, de witte schuur die van deze boerderij deel uitmaakte. In de oorlog is de boerderij verwoest.

Langs de Kerkstraat zette zich toen de dorpsontwikkeling verder door. In eerste instantie werden hier een serie noodwoningen gebouwd voor inwoners die na de evacuatie geen huis meer hadden. Joep de Krebber (Krebbers) bouwde in '47 een nieuwe bakkerij met winkel en gaf daarmee het dorpshart weer wat meer gestalte. Het bouwterrein was nog van de kerk. In 1955 bouwde het kerk- en schoolbestuur op het laatste bouwterrein van de kerk de woning voor het hoofd van de school, naast Krebbers. Sinds 1955 woont hier méster Jansen.

   
Excursie stichting cultuurbehoudmilsbeek 6 en 13 o...04 nov 2018

58 personen hadden zich aangemeld voor de jaarlijkse excursie voor vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en hun partner/introducé. Omdat we niet allen tegelijk [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 44 Het Engel...24 okt 2018

 Index
Hoofdstuk 44 - Boek "Oorlogsherinneringen" Het Engelse kerkhof(War Cemetery) in Milsbeek Door : Gerrie Franken De Britse begraafplaats in [ ... ]

Lees meer...
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl