Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Willem Wouters

Willem Wouters

Bloemenstraat 92 Wouters

De steenfabriek werd in 1922 gekocht door Willem Wouters, de vader van de nu nog in het dorp wonende zonen Harrie en Gerrit.

Willem, een boerenzoon uit Ewijk, was door zijn schoonvader Willem Burgers op het idee gebracht om de fabriek te kopen. Deze laatste stamde uit een echte steenbakkers-familie en zou hem ter zijde staan. Het zat Willem Wouters niet mee. De goedkope klei van de Maasbochtverlegging was op, de fabriek had enkele jaren stil gelegen en de economische omstandigheden waren slecht. Hij zag op tijd in dat het niet goed ging en verhuurde vervolgens de fabriek aan Jan van Os en Jan Willem Gramser.

Zelf was hij inmiddels gaan wonen in het opzichtershuis dat schuin tegenover de fabriek stond en waar voordien Hen v. Koolwijck (de jonge Kool) gewoond had. Het was niet de enige tegenslag die Willem Wouters moest verwerken. In 1926 brak bij de overstroming van de Maas het dijkje langs de Bloemenstraat op een aantal plaatsen door. Er was ook een doorbraak net naast zijn woning. Het water zocht zijn weg met verwoestende kracht richting Achterbroek en sloeg een groot gat net naast de woning van Willem Wouters. De hele zijgevel kiepte er in.

De foto is gemaakt nadat het water zich weer had teruggetrokken. Willem Wouters en zoon Harrie staan in het restant van de woonkamer de chaos te bekijken. Op de zolder boven de woonkamer zijn de manden zichtbaar waarmee vroeger de turf uit het schip werd gehaald. Op de loopplank die over deze geul ligt, gingen ook nog enkele jongens uit de buurt mee op de foto. Van links naar rechts zijn Antoon, Jan en Albert van Pau (Dinnissen) te zien; Piet Hubers durfde niet op de plank te staan en is (nauwelijks zichtbaar) knielend naast Albert van Pau te zien.

Na de le overstroming werd het dijkje langs de Bloemenstraat aanzienlijk verhoogd en verbeterd. De doorgangen die moesten blijven, werden van zware betonnen elementen gebouwd, waarin bij hoog water dubbele schotten aangebracht konden worden. Ze behoefden nooit gebruikt te worden. In 1954 werd in het kader van de ruilverkaveling de dijk weer geamoveerd.

Het huis werd ook weer hersteld, maar het litteken bleef altijd duidelijk zichtbaar. De familie Wouters woonde er nog tot 1958. Het werd vervolgens door Huisman gekocht. Rond 1970 is het afgebroken en is er opdezelfde plaats een nieuwe woning gebouwd.

   
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 46 Een noodl...13 dec 2018

 Index
Hoofdstuk 46 - Boek "Oorlogsherinneringen" Een noodlottige thuiskomst Door : Wim Bindels De familie Gerrits aan de Onderkant was een gezin [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 45 Verschrik...02 dec 2018

 Index
Hoofdstuk 45 - Boek "Oorlogsherinneringen" Verschrikkelijk ongeluk met oorlogstuig Door : Jan Franken Geboren op 6 februari 1932 was ik [ ... ]

Lees meer...
Excursie stichting cultuurbehoudmilsbeek 6 en 13 o...04 nov 2018

58 personen hadden zich aangemeld voor de jaarlijkse excursie voor vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en hun partner/introducé. Omdat we niet allen tegelijk [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 44 Het Engel...24 okt 2018

 Index
Hoofdstuk 44 - Boek "Oorlogsherinneringen" Het Engelse kerkhof(War Cemetery) in Milsbeek Door : Gerrie Franken De Britse begraafplaats in [ ... ]

Lees meer...
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl