Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Schoolfoto's  

   

Kruimelpad

   

Driekus de Kets

Driekus de Kets

Bloemenstraat 97 Kets

Vele jaren stond er midden op het terrein van de steenfabriek een huisje. Om op het erf te komen moest je het op een verhoging gelegen treinspoortje oversteken, waarna je op een geheel heklinkerd binnenplaatsje kwam. De waterpomp bevond zich aan de buitenzijde van de muur.

Deze enclave op het fabrieksterrein was nog een overblijfsel van het keuterijtje dat door Kooien werd gekocht om de steenfabriek te stichten.

Het huisje werd, nadat het door Kooien was gekocht, bewoond door zijn opzichter Knilles van Koolwijk (den aide Kool). Nadat het nog even door Willem Burgers was bewoond, werd in 1925 Driekus de Kets (Drikus Cillessen) de nieuwe bewoner. Driekus was een zoon van Gieljes Tinus (Cillissen) die ook wel Ketsen Tinus werd genoemd en aan de Oudebaan woonde. De bijnaam "de Kets" schijnt hij van zijn vader en de ontginning van het Achterbroek te hebben overgehouden. Daar, waar nu de Ketsestraat ligt, schijnt Gieljes Gerrit iri de vorige eeuw aan de ontginning van het Achterbroek gewerkt te hebben. Er kwamen grote keien te voorschijn, die dan op een hoop werden gegooid en dit schijnt vooral 's morgens vroeg en 's avonds laat zo hard "geketst" te hebben dat het ver in de omgeving hoorbaar was.

Drikus de Kets heeft er met zijn eerste vrouw Dien (Ted) en zijn tweede vrouw Graad tot aan zijn dood in 1973 midden op het steenfabrieksterrein gewoond. Daarna heeft dochter Cato er nog tot 1974 gewoond en vervolgens is het middels een brandweeroefening met de grond gelijk gemaakt. Het terrein wordt nu gebruikt voor de opslag van klei.

De uiterwaard, die achter de steenfabriek gelegen is, wordt op de kadastrale kaart aangeduid als de steenakker. De eerste gedachte is uiteraard dat dit iets met de vestiging van de steenfabriek te maken heeft. Pastoor Driessen schrijft in zijn heemkundige aantekeningen evenwel dat deze naam al honderden jaren oud is en brengt hem in verband met voorchristelijke begraafplaatsen. Een andere theorie is dat de naam ontleend is aan de vele stenen die hier in de grond zaten. Deze zijn hier terecht gekomen omdat in de buitenbocht van de Maas de stenen met de ijsschotsen het land op werden geschoven.

   
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek zoekt een assiste...31 jan 2018

De werkzaamheden bestaan uit het actualiseren van en onderhoudswerkzaamheden aan de website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl De assistent(e) werkt zelfstandig [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl