Kruimelpad

   

De Roovoortsestraat

De Roovoortsestraat

Bloemenstraat west 87 Roovoort

Centraal op dit fragment van een topografische kaart uit 1898 ligt de huidige Bloemenstraat, die toen evenwel nog als Roovoortsestraat werd aangeduid. "Voort" duidt een doorwaadbare plaats door een rivier of beek aan en zal in dit geval ongetwijfeld zijn oorsprong vinden in de beekovergang over de huidige Teelebeek, nabij de grens tussen Milsbeek en Middelaar.

Aan de westzijde van die Roovoortsestraat liggen een tweetal boerderijen die worden aangeduid als de Grote Roovoort (thans Van Benthum) en de Kleine Roovoort (thans Bindels). In de tijd van de Kleefse kadasterkaart waren ze "königlich", hetgeen wil zeggen dat het kroondomijn moet zijn geweest. De boerderij van Bindels werd door Tranchot overigens al aangeduid als "Hövel" en in het begin van deze eeuw door de Milsbekers als "de Högt" en de bewoners met de bijnaam "de högse

Aan de andere zijde van de Roovoortsestraat lag "De Zwaan". De oorspronkelijke en huidige boerderij heeft die naam nog steeds. In de vorige eeuw is de boerderij al gedeeld. Tegenover de Kleine Roovoort werd een nieuwe boerderij gebouwd. Het hier achter gelegen lage moerasgebied werd bij de nieuwe boerderij gevoegd.

In dit veengebied is nog lang turf gewonnen. Dorus en later Jan Laarakkers hebben veel gedaan om dit gebied vruchtbaar te maken. Voor de eeuwwisseling is er het plan geweest het helemaal op te hogen met de klei, die vrijkwam van de Maasbochtverlegging. Toen dit niet doorging heeft Jan Laarakkers aan de achterzijde, op de grens van zijn eigendom, een dijk aangebracht en een molen gebouwd die het water over de dijk pompte. In de oorlog is deze verwoest. Er zijn nog wel restanten van te zien.

Later groef Jan met "De Spieken" een geul door het rivierduin, dat "De Bulten" van de Teelebeek scheidde en bracht daarin zelf gemaakte betonnen rioolbuizen aan. In een put kon met een hendel de instroom van het Maaswater bij hogere waterstanden worden verhinderd. Zowel de put als de uitmonding in de Teelebeek zijn nog steeds aanwezig en als bij hoge waterstanden van de Maas weer kwelwater in "De Bulten" terecht is gekomen, dan wordt het hierdoor in kleine hoeveelheden weer afgevoerd naar de Teelebeek.

   
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek zoekt een assiste...31 jan 2018

De werkzaamheden bestaan uit het actualiseren van en onderhoudswerkzaamheden aan de website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl De assistent(e) werkt zelfstandig [ ... ]

Lees meer...
Culthis Radio17 jan 2018

Culthis Radio De uitzending van Culthis Radio van januari 2018 staat weer op YouTube en kunt u beluisteren via deze link: https://youtu.be/FF8vc8cd8mQ Het [ ... ]

Lees meer...
Boekpresentatie ‘de minse op de milsbѐk’11 dec 2017

Zondag 19 november 2017 was voor Stichting Cultuurbehoud Milsbeek een geweldige dag. Velen waren naar het Trefpunt gekomen voor de presentatie van het 1e [ ... ]

Lees meer...
Terugblik Open Monumentendag 201716 okt 2017

Terugblik Open Monumentendag 2017

Ook dit jaar deed Stichting Cultuurbehoud Milsbeek mee aan de Open Monumentendagen (OMD) in het weekend van 9 en 10 september. [ ... ]

Lees meer...
Dorpsblad : Mededelingen Stichting Cultuurbehoud M...16 okt 2017

Geplaatst mededelingen in het dorpsblad 'op de milsbèk' - oktober-november 2017 Mededelingen Stichting Cultuurbehoud Milsbeek Monumentenschildje gemeente [ ... ]

Lees meer...
Struinpad Milsbeek tijdelijk niet begaanbaar12 okt 2017

  Oktober 2017   Struinpad Milsbeek. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat is een deel van het Struinpad tussen de Bloemenkamp en de Maas [ ... ]

Lees meer...
Nieuwe informatieborden09 aug 2017Nieuwe informatieborden

EEN ‘SPANNENDE’GEBEURTENIS!

Het Trafohuisje aan de rotonde op de Rijksweg was al eens onderwerp geweest van een bouwhistorische toelichting op onze [ ... ]

Lees meer...
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl