Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

De Roovoortsestraat

De Roovoortsestraat

Bloemenstraat west 87 Roovoort

Centraal op dit fragment van een topografische kaart uit 1898 ligt de huidige Bloemenstraat, die toen evenwel nog als Roovoortsestraat werd aangeduid. "Voort" duidt een doorwaadbare plaats door een rivier of beek aan en zal in dit geval ongetwijfeld zijn oorsprong vinden in de beekovergang over de huidige Teelebeek, nabij de grens tussen Milsbeek en Middelaar.

Aan de westzijde van die Roovoortsestraat liggen een tweetal boerderijen die worden aangeduid als de Grote Roovoort (thans Van Benthum) en de Kleine Roovoort (thans Bindels). In de tijd van de Kleefse kadasterkaart waren ze "königlich", hetgeen wil zeggen dat het kroondomijn moet zijn geweest. De boerderij van Bindels werd door Tranchot overigens al aangeduid als "Hövel" en in het begin van deze eeuw door de Milsbekers als "de Högt" en de bewoners met de bijnaam "de högse

Aan de andere zijde van de Roovoortsestraat lag "De Zwaan". De oorspronkelijke en huidige boerderij heeft die naam nog steeds. In de vorige eeuw is de boerderij al gedeeld. Tegenover de Kleine Roovoort werd een nieuwe boerderij gebouwd. Het hier achter gelegen lage moerasgebied werd bij de nieuwe boerderij gevoegd.

In dit veengebied is nog lang turf gewonnen. Dorus en later Jan Laarakkers hebben veel gedaan om dit gebied vruchtbaar te maken. Voor de eeuwwisseling is er het plan geweest het helemaal op te hogen met de klei, die vrijkwam van de Maasbochtverlegging. Toen dit niet doorging heeft Jan Laarakkers aan de achterzijde, op de grens van zijn eigendom, een dijk aangebracht en een molen gebouwd die het water over de dijk pompte. In de oorlog is deze verwoest. Er zijn nog wel restanten van te zien.

Later groef Jan met "De Spieken" een geul door het rivierduin, dat "De Bulten" van de Teelebeek scheidde en bracht daarin zelf gemaakte betonnen rioolbuizen aan. In een put kon met een hendel de instroom van het Maaswater bij hogere waterstanden worden verhinderd. Zowel de put als de uitmonding in de Teelebeek zijn nog steeds aanwezig en als bij hoge waterstanden van de Maas weer kwelwater in "De Bulten" terecht is gekomen, dan wordt het hierdoor in kleine hoeveelheden weer afgevoerd naar de Teelebeek.

   
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 46 Een noodl...13 dec 2018

 Index
Hoofdstuk 46 - Boek "Oorlogsherinneringen" Een noodlottige thuiskomst Door : Wim Bindels De familie Gerrits aan de Onderkant was een gezin [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 45 Verschrik...02 dec 2018

 Index
Hoofdstuk 45 - Boek "Oorlogsherinneringen" Verschrikkelijk ongeluk met oorlogstuig Door : Jan Franken Geboren op 6 februari 1932 was ik [ ... ]

Lees meer...
Excursie stichting cultuurbehoudmilsbeek 6 en 13 o...04 nov 2018

58 personen hadden zich aangemeld voor de jaarlijkse excursie voor vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en hun partner/introducé. Omdat we niet allen tegelijk [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 44 Het Engel...24 okt 2018

 Index
Hoofdstuk 44 - Boek "Oorlogsherinneringen" Het Engelse kerkhof(War Cemetery) in Milsbeek Door : Gerrie Franken De Britse begraafplaats in [ ... ]

Lees meer...
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl