Kruimelpad

   

Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 21 Midden in het front

Gegevens

INDEX

Hoofdstuk 21 - Boek "Oorlogsherinneringen"

Midden in het front

Door : Door Toon Ehren (op basis van brief 4 februari 1945)

‘Het zal je uitermate verwonderen, een brief van mij te ontvangen. cultuurbehoud milsbeek boek oorlogsherinneringen 21 1 Toon EhrenJe had me natuurlijk allang in het bevrijde gebied gewaand, maar jammer genoeg bevind ik mij daar niet. Omdat ik echter niet alles ineens vertellen kan, zal ik beginnen bij het begin.’

Toon Ehren, de schrijver van de brief

‘Eerst zij echter nog gezegd, dat deze brief eveneens bestemd is voor de families Spil, ter Ellen en Tervoort. Bovendien wil je wel de groeten doen aan de kapelaans Duijvesteijn en Groot. In het begin van de maand September hebben wij de terugtocht aanschouwd van het Duitse leger uit Noord-Frankrijk en België. Dagenlang heeft ons huis staan daveren. Onafgebroken rijen van alle mogelijke oorlogstuig zijn voorbijgekomen. En dag in, dag uit, steeds weer de aanvallen van de Engelse en Amerikaanse jagers. Trouwens, dat weet je nog wel, want ik heb je toen nog geschreven, nietwaar. Eindelijk begon het te minderen. Toen werden hier in de omgeving (Plasmolen, Milsbeek, Middelaar, Mook) overal Duitse soldaten ingekwartierd. cultuurbehoud milsbeek boek oorlogsherinneringen 21 2 Marietje EhrenWij hebben er gelukkig geen gehad, maar mijn moeder had er twintig. Gezegd moet echter zijn, dat het nette lui waren en ze heeft er geen last van gehad. In mijn moeders huis was de helft van de soldaten uit Polen afkomstig en die waren zo anti-Duits als het maar zijn kon. Behalve soldaten werden ook in ieder dorp grote contingenten van de Duitse Arbeidsdienst ondergebracht. Verder ook nog grote groepen van oudere Duitse burgers, want die arbeidsdienst-mannen en die Duitse burgers moesten dagelijks van ’s morgens tot ’s avonds graven aan de Oostelijke Maasoever.

Moeder Marietje Ehren voor haar woning aan de Zwarteweg

Ook de gewone verschijnselen van mannen vorderen en fietsen afpikken waren aan de orde van de dag. Paarden, karren en oudere voertuigen waren evenmin veilig. Mij hebben ze niet te pakken gekregen en mijn iets ook niet. Trouwens, aan de Plasmolen viel de drukte nog mee. In Gennep echter was het zo erg, dat de Duitsers ook alle vrouwen beneden 50 jaar aan het graven hadden gezet. Alles onder leiding van de S.A. Overal werd gegraven; in de tuinen en weilanden, op de akkers en dwars door wegen en paden; Je hebt nooit zoiets gezien. En ’n drukte op de wegen. En ’n geloop en gedonder van soldaten! Verschrikkelijk! En steeds maar weer de jagers in de lucht. De scholen in Nijmegen waren gesloten geworden, toen de berichten van de snelle opmars in België dagelijks de gemoederen in beweging bracht. Breda bezet! Maastricht bezet! Ze zijn Sittard al gepasseerd! Morgen of overmorgen zijn ze hier! Och, wat zijn we teleurgesteld! Het zou allemaal heel anders lopen, en heel wat ongunstiger... Op Zondag 17 September waren Liza en ik te laat voor de mis in onze eigen parochie Middelaar en daarom gingen we naar Milsbeek, waar de mis een half uur later was. cultuurbehoud milsbeek boek oorlogsherinneringen 21 3 Holleweg onverhardOm half elf begon me daar boven de bossen van ’t Reichswald, -dus op 1 km afstand– een bombardement, dat horen en zien verging. Steeds maar weer kwamen de vliegende forten aanvliegen, laag en in groepen van zes. Boven Milsbeek zag je de bommen al losgaan, dan een oorverdovend gegier en daarna de geweldige ontploffingen, zodat alle mensen van angst in elkaar kropen en alle huizen stonden te beven. In ’t begin was je bang en ik heb toen een tijdlang in zo’n dekkingsgat gezeten naast ’t huis, terwijl moeder en Liza in de kelder zaten. Na korten tijd echter was de angst voorbij en toen gingen we op ons dooie gemak de zaak bekijken. Al maar door vielen de bommen, de bomen werden weggeslagen en hoog spatte de aarde op, terwijl minutenlang de rook boven de bomtrechters bleef hangen. Het hele bombardement duurde ongeveer een uur. De meeste bommen vielen daar, waar de weg door ’t bos naar Groesbeek loopt. Je weet wel Truus, we hebben daar gelopen, toen ik je naar de bus in Groesbeek heb gebracht.

De nog onverharde Holleweg die naar alle waarschijnlijkheid wordt bedoeld

Lees meer: Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 21 Midden in het front

Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 22 In en op de Hel

Gegevens Boek

Index

Hoofdstuk 22 - Boek "Oorlogsherinneringen"

In en op de Hel

Door : Piet ten Haaf

Aan het begin van de tweede wereld oorlog was ik 4 jaar oud. Daarvan is me alleen bijgebleven dat ome Hent al gauw…

Read more: Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 22 In en op de Hel

Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 23 De vlucht van de 'Loate'

Gegevens Boek

Index

Hoofdstuk 23 - Boek "Oorlogsherinneringen"

De vlucht van 'De Loate'

Door : Nelly Kerkhoff-Wijnhoven

Ik ben geboren op 27 november 1925 en ben dus intussen 85 jaar. Vooral op verzoek van mijn kin…

Read more: Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 23 De vlucht van de 'Loate'

Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 24 Whirling War Waves (De maalstroom van de oorlog)

Gegevens Boek

Index

Hoofdstuk 24 - Boek "Oorlogsherinneringen"

Whirling War Waves (De maalstroom van de oorlog)

Door : Uittreksel uit de biografie van Josie van Oosterhout-Kersjes

De Milsbeek, waar ik gestrand was,…

Read more: Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 24 Whirling War Waves (De maalstroom van de oorlog)

   
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek zoekt een assiste...31 jan 2018

De werkzaamheden bestaan uit het actualiseren van en onderhoudswerkzaamheden aan de website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl De assistent(e) werkt zelfstandig [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl