Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 03 Een ongeluk bij De Driekronen, de geschiedenis herhaalt zich

Index

Hoofdstuk 3 - Boek "Oorlogsherinneringen"

Een ongeluk bij De Driekronen, de geschiedenis herhaalt zich

Door : Bert v.d. Berg

cultuurbehoud milsbeek boek oorlogsherinneringen 03 1 Ongeval DriekronenHet ongeval dat in dit artikel staatcultuurbehoud milsbeek boek oorlogsherinneringen 03 2 Korporaal  W beschreven, betreft een oom van mijn vrouw. Van oorsprong was hij smid. Nog voor de mobilisatie in 1939 nam hij vrijwillig dienst bij het 1ste regiment luchtdoel-artillerie en was hij gelegerd te Arnhem. Zijn rang was korporaal. Betrokkene kwam zoals beschreven door het motorongeval tijdens het vervullen van zijn dienst om het leven en liet zijn vrouw op jonge leeftijd met een kindje achter.

 De verongelukte korporaal 

Het ongeval gebeurde net voordat hij met verlof zou gaan. De botsing gebeurde tegen een opgeworpen versperring met een militair doel bij Milsbeek, enkele maanden voor de eigenlijke mobilisatie waarbij o.a. in Milsbeek al voorbereidingen waren getroffen in de vorm van opgerichte hindernissen bij een eventuele inval van de Duitsers.

cultuurbehoud milsbeek boek oorlogsherinneringen 03 3 Hindernis van aspergeges
 Een voorbeeld van asperge-hindernissen zoals in 
 het artikel van de Gelderlander beschreven 

 

 

In 1945 vond er nog een tragisch ongeval in de familie plaats, een direct gevolg van de oorlog. Vlak voor de bevrijding van Nederland, is de weduwe van de korporaal die in Milsbeek verongelukte, om het leven gekomen. In het café waar zij woonde, haalde een Engelse militair een fatale grap uit. Hij richtte zijn wapen en zei “I’ll kill you” en hij drukte af. De weduwe werd op slag gedood door het schot dat ongewild afging. Dit is één lezing. Een andere lezing is dat hij de grap uithaalde met derden en het schot door het plafond ging waardoor de weduwe dodelijk werd getroffen. Op verzoek van haar ouders zijn geen maatregelen tegen deze militair genomen. Hij nam deel aan de gevechten met als doel Nederland geheel te bevrijden van de Duitsers en het Roergebied te gaan veroveren. De exacte toedracht van alles kende men tot voor kort in de familie niet. Na lang speuren is deze toedracht gevonden en wordt hier kennis van gedragen. Door de heer Bindels zijn we geïnformeerd over de locatie waar zich dit in Milsbeek heeft af gespeeld en zijn we in het bezit gekomen van een foto van de boerderij waar indertijd het ongeluk heeft plaats gevonden. We hebben vervolgens de plek des onheils bezocht.

Wat dit verhaal ook bijzonder maakt, zijn de overeenkomsten waarbij deze familie eind 1916 al eerder een familielid had verloren. De echtgenoot van de moeder van de korporaal in het vorige verhaal was in de eerste Wereldoorlog eveneens korporaal in het Nederlandse leger. Een van zijn taken was de bewaking aan de Nederlandse zijde van de grens met België tijdens de strikte grensbewaking tussen neutraal vrij Nederland en België, dat toen bezet was door het Duitse leger. Nederland handhaafde een strikte neutraliteit en wilde hoe dan ook een conflict met Duitsland voorkomen. Door de boerenoorlog en de strijd tegen deze boeren door de Engelsen was de publieke opinie beslist niet voor Engeland. Men had te intens meegeleefd met Paul Krüger en de boeren in hun strijd tegen de Engelsen. Dit kwam ook door de historische banden tussen Zuid Afrika en Nederland. Deze neutraliteit leidde in eerste instantie tot zeer veel vluchtelingen vanuit België naar Nederland in 1914. Vooral in het begin meer dan 1.000.000 mensen, waarvan velen overigens snel naar België terugkeerden. Deze vluchtelingen werden gastvrij opgevangen in Nederland. Gevluchte Engelse en Belgische militairen werden echter geïnterneerd. Dit was bepaald in de Tweede Haagsche Conventie. Vooral tijdens en na de strijd om Antwerpen was dit het geval omdat vele militairen ingesloten waren tijdens deze strijd. Door de Duitse bezetting was er zeer veel smokkel vanuit Nederland naar België. Er zijn toen mensen schatrijk geworden. Het zijn de zogenaamde ”O.W-ers”, zo werden degenen genoemd die grote winsten behaalden dankzij de oorlogsituatie. Ook was er desertie van Duitse soldaten en spionage. Daarom hadden de Duitsers een versperring opgericht met eerst een stroomdraad vanaf Vaals tot aan de Zeeuwse kust in 1914, gevolgd door een tweede draad in 1916 en een derde draad in 1917. cultuurbehoud milsbeek boek oorlogsherinneringen 03 4 oude boerderij LamersOp deze draden stond 500 tot 2000 volt. Men wilde het vluchten vanuit België en het smokkelen van goederen vanuit Nederland voorkomen evenals desertie en spionage. Hierdoor zijn veel mensen om het leven gekomen, onder andere ook doordat men een ton zonder bodem tussen de draden stak en men zo door de ton de grens passeerde. Dit was uiteraard zeer gevaarlijk. Ook veel burgers kwamen om als men toevallig de stroomdraad raakte. Hierbij moet men bedenken dat de kennis van elektriciteit minimaal was. In die jaren was elektriciteit net in opkomst.

 De oude boerderij ‘De Driekronen’, 
 die de oorlog niet overleefde. Waar 
 nu de Bloemenstraat aansluit op de 
 Rijksweg stond toen aan Nierszijde dit 
 gebouw. Op de tramlijn zijn een 3-tal 
 gemobiliseerden zichtbaar 

cultuurbehoud milsbeek boek oorlogsherinneringen 03 5 100115-21 Monument Dodendraad Assenedecultuurbehoud milsbeek boek oorlogsherinneringen 03 6 Grens  1916 Heille 300dpi


 Enkele foto’s van de Nederlands-Belgische 

 grens tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
 beschikbaar gesteld door de gemeente 
 Sluis 
Ook in december 1916 werd een familielid van de verongelukte korporaal in Milsbeek door een noodlottig ongeval getroffen. Tijdens de grensbewaking eind 1916 struikelde hij tijdens het wachtlopen. Hij struikelde en kwam met de stroomdraad in aanraking en was op slag dood. Ook hij kwam om het leven tegen een militaire versperring en ook zou deze korporaal op verlof gaan na zijn dienst. Hij liet na het ongeval ook een weduwe met jonge kinderen achter. Dit geschiedde aan de Nederlandse zijde van de grens te Heille, onder Aardenburg en dichtbij het in Vlaanderen gelegen Middelburg.

cultuurbehoud milsbeek boek oorlogsherinneringen 03 7 Korporaal-milicien  zwart wit

 

 De in 1916 verongelukte korporaal 

‘Van de gemeente Gennep ontving ik de vraag, of ik wat wist van een tijdens de mobilisatie gebeurd ongeval met een wegversperring met dodelijke afloop bij de Driekronen. Tijdens een interview met Sjef Laemers was dit inderdaad aan de orde was geweest. Daarna kreeg ik het verzoek, om met de heer van den Berg hierover contact op te nemen, omdat die met een onderzoek bezig was. Dit heb ik gedaan en hij bleek dit bijzondere verhaal te hebben. Ik vertelde hem dat ik met een boek over oorlogsherinneringen in Milsbeek bezig was en dat ik in beginsel wel geïnteresseerd was in dit verhaal. Het heeft uiteindelijk geleid tot deze bijdrage en enkele foto’s.’

   
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 46 Een noodl...13 dec 2018

 Index
Hoofdstuk 46 - Boek "Oorlogsherinneringen" Een noodlottige thuiskomst Door : Wim Bindels De familie Gerrits aan de Onderkant was een gezin [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 45 Verschrik...02 dec 2018

 Index
Hoofdstuk 45 - Boek "Oorlogsherinneringen" Verschrikkelijk ongeluk met oorlogstuig Door : Jan Franken Geboren op 6 februari 1932 was ik [ ... ]

Lees meer...
Excursie stichting cultuurbehoudmilsbeek 6 en 13 o...04 nov 2018

58 personen hadden zich aangemeld voor de jaarlijkse excursie voor vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en hun partner/introducé. Omdat we niet allen tegelijk [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 44 Het Engel...24 okt 2018

 Index
Hoofdstuk 44 - Boek "Oorlogsherinneringen" Het Engelse kerkhof(War Cemetery) in Milsbeek Door : Gerrie Franken De Britse begraafplaats in [ ... ]

Lees meer...
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl