Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Oude artikelen

NIEUWS : historische avond 2012

historischeavond2012 m IMG 3360

Weer geslaagde historische avond
 
De op donderdag 29 maart j.l. gehouden historische avond mag gerust weer een succes genoemd worden. Alle stoelen waren bezet en in totaal mochten we ruim 200 bezoekers verwelkomen.

Na het gebruikelijk overzicht van de belangrijkste wapenfeiten die het afgelopen jaar werden gerealiseerd, gaf Henk Jaspers een inkijkje in de eerste bewoning en het leven van het gebied ver voordat er sprake was van een het dorp Milsbeek. 

De nadruk lag op het gebied van de Onderkant en omgeving. Henk schetste aan de hand van een aantal bijzondere historische kaarten de ontwikkeling dit gebied vanaf 1440, toen de Hertog van Kleve het voor het zeggen kreeg,  tot en met de tijd van de Franse overheersing (1798-1815).  De winning van turf en de omvorming van het ‘onland’ tot bouw- en weiland was een belangrijke ontwikkeling in deze periode. Het graven van een afwatering dwars door het heide- en broekland maakte deze ontwikkeling mogelijk. Vele namen van gebiedjes in Milsbeek herinneren nog aan de  vele kleine ontginningen in die periode. Ook familienamen uit die periode zoals Dercks, Thiesen, Jansen, Kuhne, Linders, Dinnissen, Spicmans, Gerits, Hubers, Noij en Peters zijn nog het Milsbeek van nu te traceren. Door Henk werd de belangrijke rol die de teelt van moerbeien voor de komst van het huisweversvak in die periode had aan gegeven , evenals de wijze waarop de arme bewoners de belasting van de machtshebbers probeerden te ontduiken door opvallend veel overlijdensgevallen en misoogsten te verzinnen. Graag had Henk nog wat meer spreektijd gehad om zijn grote kennis met de zaal te delen. Met hem is in beginsel de afspraak gemaakt, om nog eens terug te komen en ook voor wat betreft andere gebieden in Milsbeek zoals de Bloemenstraat en het Achterbroek een tipje over het onbekende verleden toe te lichten. Ook om in samenwerking met hem het stukje Milsbeekse geschiedenis in deze periode nog eens aan het papier toe te vertrouwen.

Na de pauze werd via een tweetal filmpjes  een inkijkje gegeven in het verleden en de betekenis van de champignonteelt via het in Milsbeek gevestigde bedrijf van de CNC. De teelt van champignons was vooral rond de jaren zestig ook een beroep waar nogal wat kleine boeren in Noord-Limburg een bron van inkomsten uit hadden. In Milsbeek waren dat o.a. de beide Peter Lindersen, Giesje Grutters, Frans Deeleman en Jan van Dijck. De vertoonde beelden zijn maar een gedeelte van het door Huub Frederix in gebrachte filmmateriaal. Wellicht kunnen we komende jaren nog een keer een deel van het materiaal, o.a. de afbraak van de enorme overkapping in het programma op nemen. Uiteraard is ook een woord van dank aan de CNC voor de gratis consumptie die de aanwezigen werd aan geboren op zijn plaats.

Vervolgens werd een filmpje getoond over het “oude boerenleven” zoals dat vroeger ook in Milsbeek te zien was. Zoals bekend is de werkgroep Historie bezig met het inzamelen van materiaal van de Milsbeekse boeren uit de vorige eeuw en ligt het in de bedoeling hier begin volgend jaar weer een tentoonstelling over te houden in de ‘Jacobsladder’. De aanwezigen werd op geroepen de aanwezigheid van fotomateriaal ‘uit de oude doos’ te melden om zodoende volgend jaar een zo volledig mogelijk beeld van het boerenberoep in Milsbeek te kunnen tonen.

De organisatie van een historische avond in de huidige vorm lijkt zeker voor herhaling vatbaar.

Wim Bindels

    
historischeavond2012 m IMG 3361
historischeavond2012 m IMG 3362 historischeavond2012 m IMG 3363
historischeavond2012 m IMG 3365 historischeavond2012 m IMG 3369
historischeavond2012 m IMG 3372 historischeavond2012 m IMG 3374
historischeavond2012 m IMG 3375 historischeavond2012 m IMG 3387
historischeavond2012 m IMG 3380 historischeavond2012 m IMG 3381
historischeavond2012 m IMG 3386 historischeavond2012 m IMG 3387
   
Excursie stichting cultuurbehoudmilsbeek 6 en 13 o...04 nov 2018

58 personen hadden zich aangemeld voor de jaarlijkse excursie voor vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en hun partner/introducé. Omdat we niet allen tegelijk [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 44 Het Engel...24 okt 2018

 Index
Hoofdstuk 44 - Boek "Oorlogsherinneringen" Het Engelse kerkhof(War Cemetery) in Milsbeek Door : Gerrie Franken De Britse begraafplaats in [ ... ]

Lees meer...
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl