Struinpad  

   

Luchtfoto's  

   

Boek:Oorlogsherinneringen  

   

Schoolfoto's  

   

Kern met Pit Award voor Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

Kern met Pit Award voor Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

Kern met Pit is een door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) georganiseerde wedstrijd voor projecten die de leefbaarheid in kernen, wijken en dorpen bevorderen. De wedstrijd wordt per provincie gehouden. De uitslag wordt bepaald door een vakjury, adviseurs van Kern met Pit. In Limburg vond de prijsuitreiking van de in 2016 gepresenteerde projecten op 21 januari 2017 plaats in Grathem. 

cultuurbehoud milsbeek - kern met pit award 01Tijdens een feestelijke bijeenkomst is door gouverneur Theo Bovens aan 15 projecten het predicaat ‘Kern met Pit’ uitgereikt. Ook het project Struinpad Milsbeek van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek viel in de prijzen. Het eindigde met 12 punten op een zeer eervolle 4e plaats en werd met een prijs van € 1000,-- beloond. 
In totaal werden in Limburg 22 projecten voor de editie 2016 ingeschreven.
De opzet van deze wedstrijd is om met zoveel mogelijke inzet van vrijwilligers en met relatief gezien zo weinig mogelijke inbreng van de overheid de leefbaarheid van wijken of gebieden te verbeteren.
Het Milsbeekse project is georganiseerd door een werkgroep van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, bestaande uit Martien Holthuysen, Ronald Starrenburg en Wim Bindels. Vrijwilligers van deze stichting, buurtvereniging De Sprokkelaars, dorpsraad SL!M, IVN en sociëteit De Jansberg hebben meegewerkt aan de realisering. De gemeente Gennep, het waterschap Peel- en Maasvallei en Rijkswaterschap hebben financieel bijgedragen aan de financiering van het project.

cultuurbehoud milsbeek - kern met pit award 03De puntenwaardering kwam tot stand op basis van een rekenformule waarbij de door het publiek online uitgebrachte stemmen, de stem van de projectadviseur, de stemmen van de deelnemers zelf en die van de vakjury elk voor ¼ deel gewicht in de schaal legden. Met 134 stemmen scoorde het Struinpad Milsbeek op één na het hoogste aantal van de door het publiek uitgebrachte stemmen. Het geschonken bedrag wordt aangewend voor het onderhoud van de route en herstel van het poldermolentje.
Ook het project ‘Samen bewegen in de wij’ van de wijkraad Gennep-West viel in de prijzen. De eerste prijs in de provincie Limburg ging naar het project Luuëkerpârk van de wijkraad ’t Leuken in Weert. Dit project zal nu meedingen naar de landelijke eerste prijs voor kern met pit.

Het in 2016 al geopende struinpad voert vanuit de Ketsestraat in het Achterbroek, langs de in 2015 weer natuurlijk gemaakte Tielebeek, door het natuurgebiedje de Gebrande Kamp naar de Maas. Langs het voormalige poldertje de Bulten, met de ruïne van het poldermolentje (waarschijnlijk de enige poldermolen van Limburg), komt men weer terug in het Achterbroek. Langs de route zijn een tiental informatiepanelen met foto’s en beknopte informatie te vinden over de historie. Via een QR-code kunnen bezoekers relevante informatie krijgen over wat er op die plek te zien is. Met deze informatie wordt voor de wandelaar uit de omgeving en toeristen bekendheid gegeven aan vooral de historie van dit deel van Milsbeek.cultuurbehoud milsbeek - kern met pit award 04Het struinpad Milsbeek is vorig jaar mei in gebruik genomen en wordt door de wandelaars en genieters van de natuur al volop gebruikt. Het kan ook met GPS-navigatie gelopen worden. Inmiddels is er ook een geocaching aan gekoppeld. Geocaching is een wereldwijd schatzoekspel waarbij men met behulp van aanwijzingen en GPS-coordinaten online op zoek gaat naar een schat. Dit is voor deze wandelroute door Nancy en Caroline Holthuysen ontworpen en inmiddels met veel enthousiasme door geocachers gelopen. De schat is al meerdere keren gevonden!
De wandelfolder is te verkrijgen bij de VVV Gennep en de SPAR-winkel in Milsbeek
en kost € 0,50.

   
Excursie stichting cultuurbehoudmilsbeek 6 en 13 o...04 nov 2018

58 personen hadden zich aangemeld voor de jaarlijkse excursie voor vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en hun partner/introducé. Omdat we niet allen tegelijk [ ... ]

Lees meer...
Boek "oorlogsherinneringen" hoofdstuk 44 Het Engel...24 okt 2018

 Index
Hoofdstuk 44 - Boek "Oorlogsherinneringen" Het Engelse kerkhof(War Cemetery) in Milsbeek Door : Gerrie Franken De Britse begraafplaats in [ ... ]

Lees meer...
Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp28 juni 2018Heropening Struinpad gedeelte Gebrandekamp

Struinpad weer open

Het struinpad op de Gebrande Kamp is gedurende langere tijd afgesloten geweest. Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat moest de route [ ... ]

Lees meer...
Beleidsplan04 apr 2018

Beleidsplan 2018 Algemeen / Visie:
De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. [ ... ]

Lees meer...
Jaarverslag04 apr 2018

JAARVERSLAG 2017 Algemeen
In 2017 bestond het bestuur uit:
Ton Frenken: voorzitter, Toos de Gier-Arends: secretaris, Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester.
Bestuursleden:
Nelly [ ... ]

Lees meer...
Andere artikelen
   
© Powered & Hosting by : YonVie.nl