Door : Wim Bindels

De Onderkant was na thuiskomst van de evacuatie het toneel van een aantal ernstige ongelukken. We zagen al wat de familie Gerrits bij thuiskomst overkwam en wat er gebeurde op het erf van de familie Franken, waarbij in totaal 7 doden te betreuren waren. Het waren niet de enige ongelukken aan de Onderkant, maar dat zal geen toeval zijn geweest. De indruk bestond namelijk, dat de dienst die verantwoordelijk is geweest, voor het opsporen en verwijderen van het oorlogstuig voordat de evacués veilig naar hun woongebied terug konden keren, haar werk in dit gebied niet goed heeft gedaan. Er zijn, behalve deze twee reeds aangehaalde tragische ongevallen, in elk geval nog drie andere ongevallen bekend waarbij ook nog weer eens twee doden vielen. Het eerste ongeluk deed zich voor aan de andere kant van de Jasperjannebrug, waar het ongeluk met de familie Franken had plaats gevonden. Daar woonde de familie Grutters, den Bèksen Tön. Knillis, de 20-jarige op een na oudste zoon, was in juni 1945 op de huisakker hooi op de wagen aan het laden en reed daarbij op een mijn die ontplofte. Knillis had geluk dat hij op de wagen zat. Daardoor werd hij slechts licht gewond. Hij kreeg een scherf in zijn arm en kon na een week het ziekenhuis weer verlaten. Wel hield hij er zijn leven lang een ‘dove’ hand aan over.

Het eerstvolgende dodelijke slachtoffer viel eind september 1945, in de woning naast het huis van de familie Gerrits, waar op 5 juni al 4 doden te betreuren waren geweest. Het was het huis waar Hannes Derks (Hannes van Griete Cis) en zijn vrouw Marie Derks-Kamps met hun 4 kinderen Dina, Frans, Grada en Doorke woonden.

Dina, de 27 jarige dochter van Hannes en zijn vrouw Marie Kamps, ‘diende’ in de oorlog in Laren bij Hilversum bij een dokter. Na 17 september kon ze niet meer terug naar haar werk en bleef ze thuis. Ze had verkering met Jaap Voss uit Laren die, om de Arbeitseinsatz te ontlopen, ondergedoken was geweest in Overloon. Hij was op de bewuste dag eind september ook bij de familie Derks in huis. Dina was op die avond de bruspot (ketel waarin men veevoer kookte) in het varkenshok achter het huis aan het stoken met hout uit een hoop dat bij de opruimingswerkzaamheden bij elkaar was gegooid. Hierin moet zich oorlogstuig hebben bevonden dat in het vuur tot ontploffing kwam en een vlammenzee veroorzaakte. Dina zat daar midden in. Haar verloofde Jaap en haar broer Frans zijn nog te hulp geschoten waarbij Jaap nog brandwonden in zijn gezicht opliep. Dina was over haar hele lichaam verbrand. Ze werd door Engelse militairen naar het Canisiusziekenhuis in Nijmegen gebracht, maar dat mocht niet meer baten. Na enkele dagen overleed zij daar op 3 oktober 1945.

De familie Derks werd in het jaar erna, in juni 1946, met een nieuwe tegenslag geconfronteerd, toen het huis afbrandde. Er was geen duidelijke oorzaak voor, maar mogelijk heeft ook hier achtergebleven oorlogstuig nog een rol gespeeld. Vader en moeder kregen onderdak bij hun zwager Jan van Benthum aan de Zwarteweg en de kinderen Frans, Grada en Doorke in een keet aan de Zwarteweg die in het kader van de wederopbouw was gebruikt. Op de plaats waar de boerderij had gestaan, werd vervolgens snel een noodwoning gebouwd. Met hulp van burgemeester Janssen kregen Doorke en haar verloofde Antoon Derksen versneld een bouwvergunning voor een nieuwe woning op het perceel, waar het ouderlijk huis had gestaan. De plek waar ze, nadat ze in 1952 waren getrouwd, gingen wonen. Vader en moeder konden bij hen in komen wonen, waardoor ze hun vochtige noodwoning weer konden verlaten.

Een ander ongeluk met dodelijke afloop vond plaats op boerderij ‘De Berkenhoeve’ van de familie De Ruijter aan de Ringbaan. Gertje Franken was bij de aannemer, die met het herstel van de boerderij bezig was, aan het helpen bij het laden van een wagen puin. Uit dat puin was een soort buis apart gegooid. Later wilde Gertje die buis wat schoonmaken, omdat men dacht, die nog te kunnen gebruiken bij het herstel van de versleten uitlaat van de tractor van de familie De Ruijter. Het bleek echter een pantservuist te zijn, waarin aan de binnenkant de lading nog zat en die daarna afging. Gertje werd nog wel naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed vervolgens nog dezelfde dag aan de gevolgen van het ongeluk. Moeder Marie Franken verloor na haar man en haar twee zwagers, dus ook nog haar jongste zoontje en bleef alleen met Jan over.

‘Knillis Grutters was nog jarenlang de midvoor van het 1e elftal van de RKVV Milsbeek, ondanks zijn handicap. Later verhuisde hij naar Gennep, waar hij tot aan zijn overlijden bleef wonen. De kranige 86-jarige Doorke Derksen-Derks woont nog steeds zelfstandig aan de Knoot in Milsbeek en is onder andere nog actief als lid van het dameszangkoor. Marie Franken-Vervoort bleef haar verdere leven weduwe. Zij woonde vanaf 1948 tot haar overlijden in 1980 in de Schoolstraat in Milsbeek in de na de oorlog gebouwde woningwetwoningen.’

58 personen hadden zich aangemeld voor de jaarlijkse excursie voor vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en hun partner/introducé. Omdat we niet allen tegelijk in het Smederijmuseum ‘De Smees’ terecht konden, werden de deelnemers opgesplitst in 3 groepen. Een groep op 6 oktober en twee groepen op 13 oktober. De excursies die de stichting organiseert hebben altijd betrekking op cultuur en historie. Vandaar dit bezoek aan de in ere gestelde smederij.

Het pand dateert uit het begin van de vorige eeuw. De plaats waar decennia-lang paarden werden beslagen met nieuwe hoeven en ontelbare andere smeedklussen werden uitgevoerd.
Marije en Theodoor Peters hebben ervoor gezorgd dat de smederij aan de Kleefseweg, na 32 jaar leegstand, in ere werd hersteld. Maandenlang hebben ze intensief aan de restauratieklus gewerkt.

Bij binnenkomst rook je het smidsvuur, een specifieke geur die je heel sterk aan vroeger deed denken. Want in bijna elk dorp was wel een smidse! In het museum bruist het van cultuur en historie. Zelfs de Hertogin van Kleef deed haar intrede en liet iets na. Een compliment aan Marije en Theodoor; je kon zien dat ze veel gedaan hebben om het museum zo compleet mogelijk te maken. Zelfs het smidsvuur brandde.   

 

Ook dit jaar deed Stichting Cultuurbehoud Milsbeek mee aan de Open Monumentendagen (OMD) in het weekend van 9 en 10 september. Het thema was: ‘Boeren, Burgers, Buitenlui’.
In samenwerking met Stichting De Oude Pottenbakkerij organiseerden wij een tentoonstelling in museum De Jacobsladder. Er waren veel foto’s te zien van dorpsbewoners uit de vorige eeuw. Milsbeek was jaren geleden een dorp van keuterboertjes en dagloners. Over het leven, het werk, van deze mensen kon men tijdens dit weekend meer te weten komen. Tevens konden geïnteresseerden zich alvast inschrijven voor het boek ‘De minse op de Milsbèk’ dat op 19 november uitkomt.

Hoewel het weer - zeker op zaterdag - niet echt meewerkte, waren er veel belangstellenden die de weg naar het museum ‘De Oude Pottenbakkerij’ wisten te vinden. Daar waren bestuursleden van onze stichting aanwezig om informatie te verstrekken over de tentoonstelling en over het uit te geven boek ‘De minse op de Milsbѐk’. De werkgroep historie van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft voortreffelijk speurwerk verricht om dit boek tot stand te brengen. Dat was ook te merken aan de reacties van de bezoekers.
Graag wil het bestuur iedereen bedanken voor zijn/haar enorme inzet en enthousiasme voor en tijdens de OMD. Een woord van dank aan gastheer Stichting De Oude Pottenbakkerij en museum De Jacobsladder voor de prettige wijze van samenwerking tijdens de Open Monumenten Dagen 2017. De periode van voorbereiding alsmede de dagen zelf hebben wij als zeer prettig ervaren. Het thema ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ is door deze samenwerking door beide stichtingen goed tot uiting gebracht. Door elkaar hierin aan te vullen zijn de dagen succesvol verlopen en mogen wij stellen dat wat wij hebben gebracht heel goed is geslaagd.

Geplaatst mededelingen stichting Cultuurbehoud Milsbeek in het dorpsblad 'op de milsbèk'

Monumentenschildje gemeente Gennep
Het door keramiste Ghisleen Bakker ontworpen en vervaardigde monumentenschildje van de gemeente Gennep, met het wapen van Gennep erop, is onlangs door Ton Frenken, voorzitter van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek aan de voorgevel van de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Milsbeek bevestigd.

Aan het Trafohuisje, gelegen aan de Rijksweg, is ook een schildje bevestigd.
Een gemeente kan besluiten een bijzonder pand op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Dit gebeurt als een pand geen nationale betekenis heeft, maar wel van plaatselijk of regionaal belang is. Om deze bijzondere panden, met veel cultuurhistorische waarde, extra te laten opvallen en te erkennen, is het monumentenschildje in het leven geroepen.
In gemeente Gennep staan momenteel 25 rijksmonumenten en 17 gemeentelijke monumenten. Deze gemeentelijke monumenten zijn allemaal heel verschillend, zoals een kerk, kapel, kasteel, stadhuis, woonhuis, elektrakastje (trafohuisje) en molen.

STRUINPAD MILSBEEK
Door werkzaamheden van Rijkswaterstaat is een deel
van het Struinpad tussen de Bloemenkamp en de Maas
TIJDELIJK NIET BEGAANBAAR. Waarschijnlijk zal dat
tot het komend voorjaar het geval zijn.

Een ‘spannende gebeurtenis!
Het Trafohuisje aan de rotonde op de Rijksweg was al eens onderwerp geweest van een bouwhistorische toelichting op onze culturele avond. De reacties die dat teweeg heeft gebracht waren aanleiding om ‘ons huisje’ aan te kleden met de gietijzeren ‘steen’ en een mooi infobord met foto’s van de bovengrondse elektrische installatie. Met dank aan onze vrijwilligers Jan Wagelmans en Jan Spikmans o.l.v. Martien Holthuysen!

Juist omdat de bovengrondse leidingen niet meer worden toegepast is de foto (zie infobord) waarop aan die leidingen gewerkt wordt zo bijzonder. Ook het straatbeeld van de Zwarteweg in die periode roept nostalgische herinneringen op. Met medewerking van Enexis zijn beide onderdelen toegevoegd aan het Trafohuisje en maken het voor de passanten mogelijk om een nog beter beeld te krijgen van Milsbeek in de jaren ‘60.
Bijzonder is dat op de foto onze dorpsgenoot Jaap Tissen met zijn klimijzers in de paal aan het werk is.
Jaap woonde in de Kerkstraat tegenover het Gemeenschapshuis en werkte lange tijd bij de Provinciale Limburgse Elektriciteit Maatschappij (P.L.E.M.) Hij en zijn collega’s van de buitendienst zorgden voor een perfecte staat van onderhoud van het bovengrondse net. Langzaam maar zeker is het net ‘onder de grond’ verdwenen en tegelijkertijd verzwaard. Vanaf die tijd was er geen last meer van de herfststormen die het leidingnet soms ernstig beschadigden.
Wat blijft is de herinnering aan een dorp wat mede door de elektrificatie gegroeid is wat tot het nu is.

Bij de oude molen aan Ovenberg 3c is door SCM een dergelijk infobord geplaatst
 
st. jansberg likeur
Bij de SPAR verkrijgbaar. Leuk om cadeau te doen!
Tevens verkrijgbaar bij Eethuis De Diepen aan de Zwarteweg en Slijterij Rob Takken in Gennep.

Boek 'Het Koningsven' is uitgebracht.

Donderdag 20 april vond de presentatie plaats van het boek 'Het Koningsven', zeer toepasselijk in eethuis De Diepen dat midden in het in het boek beschreven gebied ligt.
Gastheer tijdens de presentatie was Ton Frenken, voorzitter van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Ton heette de aanwezige genodigden welkom, waaronder

Burgemeester Peter de Koning en wethouder Jan Welles van de gemeente Gennep. Verder vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, Teunesen Zand en Grint en Waterschap Limburg. Ton verwelkomde de auteurs Fons Mandigers, Nel van den Bergh, Henny Brinkhof, Paul Thissen, Johan Thissen, Wim Bindels, Henk Jaspers, Marcel Bonder, Jaap Bouwman, Robert Ketelaar, Jan Buchner en Fred Husting. De auteurs Frank Spikmans, Frank Saris en Sjak Gielen waren niet aanwezig. Van uitgeverij Matrijs waren aanwezig Toine Maas en Marjan Grinwis. Verder werd de presentatie bijgewoond door een aantal personen die materiaal, foto's en andere informatie aangeleverd hadden. En natuurlijk waren vele van onze vrienden aanwezig die aan het eind van de middag hun gereserveerde boeken in ontvangst mochten nemen.

Ton gaf een korte uiteenzetting over de doelstellingen van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Hij vertelde dat uitgeven van het boek 'Het Koningsven' goed past binnen die doelstellingen. Dus nam onze stichting het initiatief om samen met uitgevrij Matrijs het boek uit te geven. In een fijne samenwerking tussen de uitgever met Marjan Grinwis als redacteur, de auteurs en onze stichting ligt er nu een geweldig mooi boek over een eveneens geweldig mooi buitengebied van Milsbeek en omgeving. Als ondertitel kreeg het boek mee 'Ontstaan, ontginning en herstel van een veengebied tussen Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide'. Ton dankte ook de sponsoren Natuurmonumenten, Teunesen Zand en Grint, de gemeente Gennep, Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen, Prins Bernard Cultuurfonds en Waterschap Limburg.

Na deze introductie interviewde Ton medeauteur Wim Bindels, een van de oprichters van onze stichting. Wim vertelde dat het in eerste instantie alleen de bedoeling was om de geschiedenis van het Koningsven in beeld te brengen. Al snel werd Fons Mandigers van Natuurmonumenten bij het project betrokken wat er toe leidde dat ook het veengebied bij Ottersum en Het Ven in het project werd opgenomen. Frans van Kuppenveld en Hennie Brinkhof werden gevraagd als medeauteurs. Al met al werd het project steeds groter en namen de kosten toe tot zo'n € 50.000. "Toen de ontgrondingsvergunning uitbleef bleek beoogd hoofdsponsor Teunesen niet meer bereid om het ontstane (financiële) gat te dichten", aldus Wim. "In 2010 besloot onze stichting de stekker er uit te trekken".

Na het interview met Wim mocht Ton het eerste exemplaar van het boek uitreiken aan burgemeester De Koning. Hij wenste hem veel lees- en kijkplezier toe. De burgemeester vertelde dat hij veel op had met het Koningsven. "Ik weet nu dat ze me burgemeester van Gennep hebben gemaakt omdat ik De Koning heet. En bovendien woon ik hier vlak bij, aan de rand van het Koningsven". Hij prees de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek met haar vele initiatieven en activiteiten.

Vervolgens vertelde medeauteur Henk Jaspers een korte anekdote. Zijn voorvaders hadden steeds de bijnaam 'Welle' Wim, 'Welle' Grad enzovoort. Niemand wist waar die bijnaam vandaan kwam. Tot hij er tijdens zijn onderzoek naar de historie van de turfwinning achter kwam dat er achter het voorouderlijk huis aan de Eindstraat een turfput was geweest, plaatselijk een 'wel' genoemd. Zijn voorvaders hadden het recht om bij die wel turf te winnen. En zo werd de bijnaam hem duidelijk.

Auteur Paul Thissen gaf een presentatie over de inhoud van het boek. Allereerst het ontstaan van het natte gebied langs de stuwwal als oude bedding van de Rijn en later de Niers. Daaropvolgend de groei van het veen waardoor een prachtig veenlandschap ontstond. In de late Middeleeuwen en later werd in het gebied veel turf gewonnen. Rond 1800 begonnen de boeren vanuit het Ven, de Aaldonk en de Milsbeek met ontginning van het gebied. Geleidelijk steeds verder oprukkend richting Reichswald en Sint-Jansberg, en na 1900 steeds grootschaliger. Grote namen daarbij waren Van Ophoven en zijn schoonzoon Theodoor Jaeger en de families Kuhn en Kahn. Maar ook de kleine boeren van Milsbeek, Ottersum en Ven-zelderheide bleven het veen op kleine schaal ontginnen. Burgemeester Sengers liet de ontwatering verbeteren door het graven van de Kroonbeek en Tielebeek in het kader van de Werkverschaffing. Uiteindelijk resteerde slechts een stukje veen van 4 hA, de huidige Diepen. Maar komende jaren zal een groot deel van het gebied weer teruggebracht worden naar een natuurlijk moerasgebied zoals het er 100 jaar geleden uitzag. Naast de historie van het Koningsven bevat het boek veel informatie over de natuur en het dieren- en plantenleven in het veengebied.

Tenslotte dankte Ton alle aanwezigen voor hun belangstelling en ondersteuning. Extra dank had Ton voor redacteur Marjan Grinwis, auteur Nel van den Bergh en oud bestuurslid van onze stichting Leny Franken-Wijnhoven.

De middag werd afgesloten met gezellig napraten bij een hapje en een drankje. De vrienden van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek die een boek hadden gereserveerd konden dit afhalen. Ook werden er ter plaatse al behoorlijk wat boeken verkocht door uitgever Matrijs. Al met al een geslaagde presentatie van ons boek 'Het Koningsven'.
Het boek is te koop via de boekhandel en op www.matrijs.com voor € 29,95.


Foto's gemaakt door Martien Holthuysen

 

Persbericht

Op 20 april verschijnt bij Uitgeverij Matrijs in samenwerking met Stichting Cultuurbehoud Milsbeek het boek :

Het Koningsven. Ontstaan, ontginning en herstel van een veengebied bij
Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide

Aan de voet van de Sint-Jansberg en het Duitse Reichswald komt een nieuw natuurgebied, het Koningsven. Dit uitgestrekte hoogveengebied wordt omgevormd tot een groot moerasgebied, naar voorbeeld van de situatie van honderd jaar geleden. Toen behoorde het Koningsven tot een van de mooiste moeras- en veengebieden van Nederland en genoot het een grote reputatie onder botanici uit Nederland en Duitsland door de aanwezigheid van zeldzame plantensoorten.

Het Koningsven dankt zijn naam aan de koning van Pruisen. Het gebied was lange tijd speelbal van Pruisische, Franse en ten slotte Nederlandse machten, die de vruchtbare natuur en haar mogelijkheden tot turfwinning hoog in het vaandel hadden. Maar de plaatselijke boeren moesten weinig hebben van de bemoeienis van hogerhand: zij wilden het gebied graag ontginnen voor de landbouw. Deze strijd is een rode draad in de geschiedenis van het Koningsven, die doorloopt tot na de Tweede Wereldoorlog. Het lokale bestuur heeft zich tot het laatste moment met hand en tand verzet tegen de aanwijzing van het laatst overgebleven stukje veen als natuurgebied.

Het Koningsven maakt de geschiedenis van het Koningsven in al haar facetten inzichtelijk. De auteurs hebben geput uit de vele historische gegevens die bewaard zijn gebleven. Het boek vertelt hoe het landschap is ontstaan, hoe het veen verscheen en hoe de bewoners door de eeuwen heen vorm hebben gegeven aan het landschap waarin ze leefden. Ook de natuurhistorie – de flora en fauna van toen en nu – komt uitgebreid aan bod. Door de toegankelijke teksten en prachtige illustraties kan de lezer zich een levendige voorstelling maken van het veen zoals het is geweest en zoals het in de toekomst weer kan zijn.

Bekijk op www.matrijs.com het inkijkexemplaar van de uitgave.

Boekinformatie :
Titel : Het Koningsven. Ontstaan, ontginning en herstel van een veengebied bij Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide
Nel van den Bergh, Henny Brinkhof, Fons Mandigers, Johan Thissen en Paul Thissen
224 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebonden, ISBN 978-90-5345-517-3
Prijs : € 29,95
Uitgave in samenwerking met Stichting Cultuurbehoud Milsbeek
Te koop op www.matrijs.com en in de boekhandel.
Uitgeverij : Matrijs

Heeft u interesse in deze uitgave en wilt u een recensie-exemplaar en/of beeldmateriaal ontvangen? Neem dan gerust contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 030 - 234 31 48.

 

Kern met Pit is een door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) georganiseerde wedstrijd voor projecten die de leefbaarheid in kernen, wijken en dorpen bevorderen. De wedstrijd wordt per provincie gehouden. De uitslag wordt bepaald door een vakjury, adviseurs van Kern met Pit. In Limburg vond de prijsuitreiking van de in 2016 gepresenteerde projecten op 21 januari 2017 plaats in Grathem.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst is door gouverneur Theo Bovens aan 15 projecten het predicaat ‘Kern met Pit’ uitgereikt. Ook het project Struinpad Milsbeek van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek viel in de prijzen. Het eindigde met 12 punten op een zeer eervolle 4e plaats en werd met een prijs van € 1000,-- beloond. 
In totaal werden in Limburg 22 projecten voor de editie 2016 ingeschreven.
De opzet van deze wedstrijd is om met zoveel mogelijke inzet van vrijwilligers en met relatief gezien zo weinig mogelijke inbreng van de overheid de leefbaarheid van wijken of gebieden te verbeteren.
Het Milsbeekse project is georganiseerd door een werkgroep van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, bestaande uit Martien Holthuysen, Ronald Starrenburg en Wim Bindels. Vrijwilligers van deze stichting, buurtvereniging De Sprokkelaars, dorpsraad SL!M, IVN en sociëteit De Jansberg hebben meegewerkt aan de realisering. De gemeente Gennep, het waterschap Peel- en Maasvallei en Rijkswaterschap hebben financieel bijgedragen aan de financiering van het project.

De puntenwaardering kwam tot stand op basis van een rekenformule waarbij de door het publiek online uitgebrachte stemmen, de stem van de projectadviseur, de stemmen van de deelnemers zelf en die van de vakjury elk voor ¼ deel gewicht in de schaal legden. Met 134 stemmen scoorde het Struinpad Milsbeek op één na het hoogste aantal van de door het publiek uitgebrachte stemmen. Het geschonken bedrag wordt aangewend voor het onderhoud van de route en herstel van het poldermolentje.
Ook het project ‘Samen bewegen in de wij’ van de wijkraad Gennep-West viel in de prijzen. De eerste prijs in de provincie Limburg ging naar het project Luuëkerpârk van de wijkraad ’t Leuken in Weert. Dit project zal nu meedingen naar de landelijke eerste prijs voor kern met pit.

Het in 2016 al geopende struinpad voert vanuit de Ketsestraat in het Achterbroek, langs de in 2015 weer natuurlijk gemaakte Tielebeek, door het natuurgebiedje de Gebrande Kamp naar de Maas. Langs het voormalige poldertje de Bulten, met de ruïne van het poldermolentje (waarschijnlijk de enige poldermolen van Limburg), komt men weer terug in het Achterbroek. Langs de route zijn een tiental informatiepanelen met foto’s en beknopte informatie te vinden over de historie. Via een QR-code kunnen bezoekers relevante informatie krijgen over wat er op die plek te zien is. Met deze informatie wordt voor de wandelaar uit de omgeving en toeristen bekendheid gegeven aan vooral de historie van dit deel van Milsbeek.Het struinpad Milsbeek is vorig jaar mei in gebruik genomen en wordt door de wandelaars en genieters van de natuur al volop gebruikt. Het kan ook met GPS-navigatie gelopen worden. Inmiddels is er ook een geocaching aan gekoppeld. Geocaching is een wereldwijd schatzoekspel waarbij men met behulp van aanwijzingen en GPS-coordinaten online op zoek gaat naar een schat. Dit is voor deze wandelroute door Nancy en Caroline Holthuysen ontworpen en inmiddels met veel enthousiasme door geocachers gelopen. De schat is al meerdere keren gevonden!
De wandelfolder is te verkrijgen bij de VVV Gennep en de SPAR-winkel in Milsbeek
en kost € 0,50.

Tijdens de laatste vergadering van 2016 hebben wij afscheid genomen van Leny Franken-Wijnhoven als bestuurslid en secretaris van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek.

Leny is in de herfst van 2008 gestart met de Werkgroep Historie binnen SCM. Daar heeft zij samen met anderen een eerste aanzet gegeven tot het boek: “De Minse van de Milsbèk”.
Het toenmalige bestuur zag echter op enig moment in Leny een heel geschikte bestuurskandidate, tevens een potentiële kandidate voor het secretariaat. Op 1-2-2010 trad ze dan ook toe tot het bestuur met als taak: ondersteuning secretariaat. Zij was daarmee het eerste vrouwelijke bestuurslid. De Stichting had toen 62 vrienden/vriendinnen.

Leny maakte al snel carrière. Binnen een jaar had zij zich al opgewerkt naar de functie van secretaris. We schrijven dan 1-1-2011.Die functie heeft ze zes jaar met verve uitgevoerd. Leny was en is veelzijdig en op allerlei fronten inzetbaar. Steeds heeft zij zich met volle overgave ingezet voor de stichting.

Per 1 januari 2017 is Leny gestopt als bestuurslid c.q. secretaris. Na die datum blijft ze gelukkig nog bij SCM betrokken, als vrijwilligster (onze lijst van vrijwilligers wordt verrijkt met een zeer betrokken persoon). Binnen een werkgroep gaat Leny zich bezighouden met het Dagboek van Huub Franken.

In zijn dankwoord memoreerde voorzitter Ton Frenken het volgende:
Binnen het bestuur hebben we van jou Leny, hele specifieke kenmerken kunnen zien.
Ik noem er een paar:
• voor mij was/ben jij een encyclopedie.
• je straalt een enorme rust uit
• sterk relativerend vermogen
• heel behulpzaam
• heel betrokken met datgene wat je doet
• loyaal
• zo zijn er nog veel meer eigenschappen die op jou van toepassing zijn, iedereen die jou kent kan er vast nog wel een paar noemen.

Leny, onze welgemeende dank en ik denk ook namens al onze inmiddels 160 vrienden en vriendinnen, voor je tomeloze inzet al die jaren, voor alle werkzaamheden die jij als bestuurslid c.q. secretaris hebt verricht.
Wij hopen dat je nu wat meer tijd gaat krijgen voor jezelf, je familie en andere ook heel belangrijke zaken.
Geniet, in goede gezondheid, samen met Gerrie van je vrije tijd!
Na deze lovende woorden ontvangt Leny als blijk van dank voor haar vele verdiensten een mooie bos bloemen, een cadeaubon en als primeur: het eerste nieuwe St. Jansberglikeurtje.

Wij zijn verheugd u mede te delen dat - met ingang van 1 januari 2017 - mevr. Toos de Gier-Arends het secretariaat van Leny heeft overgenomen.
Wij heten haar van harte welkom en feliciteren haar met de benoeming als secretaris van onze stichting en wensen haar heel veel succes en plezier met haar werkzaamheden.

Bestuur Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - http://www.cultuurbehoudmilsbeek.nl