Een geslaagde historische avond van stichting cultuurbehoud milsbeek

De op donderdag 23 maart jl. gehouden Historische Avond mag gerust weer een succes genoemd worden. In totaal mochten we 190 bezoekers verwelkomen en kregen we er zes nieuwe vrienden bij. Geweldig, hier zijn wij heel blij mee! Waar we ook blij mee waren was het mooie verhaal in ‘De Gelderlander’ over het dagboek van Huub Franken en de berichtgeving over de Historische Avond.
De opening en het welkomstwoord werden verricht door voorzitter Ton Frenken. Een speciaal woord van welkom was er voor mevrouw Ineke de Winter, buurtvereniging De Sprokkelaars, oprichters en oud-bestuursleden met hun partners.

Traditiegetrouw hadden Cees en Nellie van de Ven een mooie collage van film en foto’s van onze activiteiten in 2016 gemaakt. Andere activiteiten in 2016 waren o.a. de voorbereiding van een aantal boekuitgaven: De Minse op de Milsbèk, Dagboek Huub Franken, Familie Rutten en Het Koningsven; het scannen van bidprentjes (inmiddels voltooid, het zijn er ruim 1.800 geworden), het onderhouden van onze eigen monumentjes, het archiveren van krantenknipsels en andere belangrijke documenten, zoals foto’s, etc... De ontwikkelingen van karakteristieke gebouwen, monumenten, herinrichting van de Kroonbeek werden door de stichting gevolgd en er was samenwerking daarin met de gemeente Gennep, Waterschap Limburg en andere instanties. Daarnaast was er samenwerking met het Platform Cultuur Maas en Niers, Museum De Oude Pottenbakkerij en niet te vergeten met Culthis Radio, ….. en de organisatie van de website Liefde voor Limburg. Dit alles en nog veel meer kunt u nalezen in het Jaarverslag 2016 op de website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl

In 2017 gaan we verder met datgene waarmee we in 2016 al bezig waren. Goed werk heeft tijd nodig! Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat wij naast onze individuele bestuursleden de beschikking hebben over een korps vrijwilligers. We hebben maar liefst 31 vrijwilligers die er voor zorgen dat een en ander perfect verloopt. Hulde aan al die mensen ……….. dank jullie wel! Voor een compleet overzicht verwijzen wij graag naar ons Beleidsplan 2017 op onze website.

Wat verder aan bod kwam:
Milsbeek in oude kranten: Martien Holthuysen presenteerde vorig jaar oude berichten en wetenswaardigheden over het Gouden Ei van Milsbeek. Dit jaar ging het over de periode 1940–1950. De periode van oorlog en herbouw, waarin ontzettend veel gebeurde. Berichten over paardenvordering, ongevallen en aanrijdingen, van zoekgeraakte personen tot een invasie van wilde zwijnen, enz.

Boerderij Bloemenstraat: Een bijdrage van bestuurslid Toon Peters. Toon heeft een passie voor oude gebouwen.
Vorig jaar was het onderwerp het Trafohuisje bij de rotonde. Daarbij bleek de ruimte onder het trafohuisje toch wel een spannende ruimte geweest te zijn. Allerlei verhalen deden daarover de ronde. Van een toen aangekondigd diepgaand onderzoek hebben we toch maar afgezien. Deze avond dus iets anders: boerderij Bloemenstraat (het logo van de stichting) en zijn bewoners door de jaren heen. In de volksmond: het boerderijtje van Lambertje Verhasselt.
Als je langs de boerderij fiets of wandelt dan valt dit karakteristieke gebouw onmiddellijk op. Je hebt er echter totaal geen notie van wat je allemaal hierover kunt vertellen en laten zien. Met instemming van de huidige bewoners nam Toon ons mee in de bouwgeschiedenis van deze voormalige boerderij.

Milsbeek in Poëzie gezien door de ogen van Adriaan De Winter: Adriaan was zeer geïnteresseerd in onder meer de historie van ons dorp en had alles wat hij ooit geschreven had over Milsbeek verzameld. Daar wilde hij graag een gedichtenbundel van uitgeven. Hij was een echte Milsbekenaar, die in de jaren dat hij er gewoond heeft, veel van ons dorp en de mensen is gaan houden. Hij was er trots op Milsbekenaar te zijn. Dat blijkt overduidelijk uit zijn gedichten die in het boek zijn opgenomen. Helaas heeft hij de uitgave ervan niet meer mee mogen maken. Op 17 mei 2016 overleed hij. In overleg met zijn vrouw Ineke, hebben Wim Bindels en Remi van Bergen in de tweede helft van vorig jaar het boek verder vorm gegeven. Voor de gedichtenbundel van Adriaan de Winter was grote belangstelling. Het boekje is te koop voor € 5,00. Adriaan heeft bepaald dat de opbrengst bestemd is voor de Stichting Kinderwerk Milsbeek en onze Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Wij zijn Adriaan hiervoor zeer dankbaar.
Het bestuur heeft besloten om de opbrengst te besteden aan een cultuurhistorisch project waaraan de naam van Adriaan de Winter verbonden zal worden en daarmee zijn gedachten in Milsbeek blijven voortleven.

Na de pauze stonden we stil bij het 50- jarig jubileum van Buurtvereniging De Sprokkelaars.
Voor deze gelegenheid hadden zij zelf een geweldig mooie presentatie verzorgd. Theo van der Venne heeft ons op ludieke wijze laten zien hoe De Sprokkelaars die 50 jaren zijn doorgekomen. Geweldig mooie activiteiten op alle fronten, mooie herinneringen in beeld gebracht. Na afloop: als verrassing een spontane bijdrage van het jubilerende Sprokkelaarskoor (25 jaar) met het Sprokkelaarslied. Theo en alle Sprokkelaars, bedankt voor jullie mooie bijdrage en
van harte proficiat met jullie 50-jarig jubileum.

Als afsluiting van de avond nam Teun Theunissen ons - in zijn boeiende presentatie – mee in de geschiedenis van Milsbèk hameau (hameau = gehucht) en de oudste vermeldingen in archieven. Vervolgens verraste hij ons met een korte buut van Toon en Tinus, die problemen hadden met de moderne tijd ……., met daarop aansluitend een beschrijving van huizen en gezinnen in het gebied bij De Drie Kronen. Wij zijn benieuwd waarmee hij ons volgend jaar weer gaat verrassen!

Een woord van dank aan:
• De vrienden van onze stichting die ons steeds motiveren met ideeën en ons financieel ondersteunen.
• De vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten om onze plannen vorm te geven
• Alle organisaties die ons steunen en met ons samenwerken
• Onze oprichters en oud bestuursleden, alsmede de huidige bestuursleden die zich inzetten voor onze stichting.
• Clara en haar team.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl