De historische avond op donderdag 24 maart j.l was een groot succes.  Wij zagen weer veel van de bezoekers terug die we in de afgelopen jaren op onze filmavonden mochten begroeten. Ook nogal wat oud dorpsgenoten waren weer ‘op de milsbèk’present. Om er voor te zorgen dat er in ieder geval geen bezoekers behoefden te staan hadden we,  boven de capaciteit die  ‘t Trefpunt zelf kon bieden, zelf nog voor 50 extra stoelen gezorgd. In totaliteit mochten we ongeveer 200 bezoekers begroeten en dat zorgde voor een goede en sfeervolle ambiance op deze avond.

Het  in samenwerking met een Milsbeekse verenging, dit keer met schutterij ‘De Milsbeek’ terug te blikken op de geschiedenis van die jubilerende vereniging, bleek opnieuw een goede keuze.  En de terugblik op de 2500 km lange voettocht van Chris Janssen naar Santiago de Compostela was verder indrukwekkend.

Het verhaal van Adriaan de Winter was een prima opmaat  van de inhoud van het boek ‘Oorlogsherinneringen Milsbeek’ en in het filmpje over het leven van Wim Klabbers maakten we kennis met de dorpsgenoot waarvan op 23 april een kunstwerk de wandelroute ‘Rondje Milsbeek, dik de moeite waard’ gaat verrijken.

Het voorproefje van de foto’s van de op  te houden tentoonstelling over oude beroepen in Milsbeek was voor velen het toetje op de taart. Er waren bezoekers die vonden dat ze eigenlijk maar te kort  de foto’s hadden kunnen zien. Maar uiteraard  kunnen ze nog volop genieten als na de opening van de gerestaureerde oude pottenbakkerij van de gebroeders van den Hoogen worden opgenomen in een tentoonstelling .

Uit de onkostenvergoeding en de vrijwillige bijdragen die we in de bus ontvingen, kunnen we de kosten van de zaalhuur, de gehuurde extra stoelen  en het verzorging van het geluid betalen.  Zonder dat het de stichting geld heeft gekost, hebben we onze vriend(inn)en, vrijwilligers en alle andere geïnteresseerden  een leuke avond kunnen bezorgen. Verder mochten we weer een aantal nieuwe vrienden noteren en ontvingen we alleen al op deze avond 90 voorinschrijvingen voor het boek ‘Oorlogsherinneringen Milsbeek’.

En wat het belangrijkste was,  iedereen die we spraken,  had genoten van de mooie nostalgische beelden en velen hadden daarna nog een tijdje een gezellig samenzijn.  Alhoewel er nog geëvalueerd moet worden en het programma voor 2012 nog niet aan de orde is,  een dergelijke avond zeker voor herhaling vatbaar.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl