De Alde Milsbéke
  Zo vrédig zijn de heuvels thans
bij weer en onweer blijft het mooi.
Hier ademt historie, met vele verhalen
over plaggen hutten, naast toppen en dalen,
maar mooier is toch immer… de lentetooi.

Ja, dit is Milsbeek met bruin waterig land
waar eens wat turf werd gestoken.
Er kwam wat handel in potten uit klei
in vuur gehard gelijk een kei
voor en tegenspoed, maar… ongebroken.

Meilsbeek werd het ook wel genoemd
met vijftig huizen en zeker niet meer.
Veel keuterboertjes in het rond
met weinig vee en… slechte grond
veel armoede en dat… deed zeer.

Milsbeek verbouwde aardappelen en bieten
door noeste arbeid door heel ‘t gezin.
Maar toen kende men al… mantelzorg,
met burenhulp stond men borg,
gemeenschapszin… zonder gewin.

Kleine behuizingen aan de Langstraat,
Baaijens en van Gradus Kersten.
Dan Klein Gradje en Thei Fleuren,
de boerderij met groene deuren,
en Dorus van Hoogen varkens mestte.

De Langstraat met een keuterijtje,
gebouwd op grond van Gradje Peelen.
Met Musse Piet de grote stroper,
maar ook herring en bukkum verkoper,
daarover praten gaat nooit vervelen.

De vrouw van Jan Rutten heette Han,
na Jans dood kon zij het niet rooien.
Het centevrouwke noemde men haar,
of Vrijdagsvrouwke is ook waar,
bij de betere lui op vrijdag schooien.

Koatsen Bertus met zijn zus
zij woonden aan de Rozenbroek.
Bertus had die naam gekregen,
zijn huis was aan de ‘koat’ gelegen.
zo vermeldt een… heel oud boek.

De Helweg met een oude hoeve,
kwam nabij het moeras terecht.
Hannes ten Haaf die ging daar wonen,
het was een huisje van zijn dromen,
want hij boerde lang niet slecht.

Met Piet Snep aan de Zwarte weg,
is een herberg bij de Snepse Siep
Nadat Han Tonnisen was overleden,
met Door Coolen in’t huwelijk getreden,
altijd de bijnaam Snep zoals men riep.

Rond de Zwarteweg met namen,
als Rieke Jan en Griete Cis.
Frans Janus en zijn boerderij,
Wim van de Grote Kobus hoort erbij,
en ook Faasse Ties… als geschiedenis.

Den Ossenberg al lang terug,
daar werd smokkelen aanbeden.
Met koeien ’s nachts over de grens,
vers vlees was toen een grote wens,
’t Eind een gehucht ‘t is lang geleden.

Er woonden Willem van den Ossenberg,
Willem Siebers en Hannes de Losse.
Kleine Jénje, die bloeziuigers ving,
voor de wetenschap had dat veel zin,
in de buurt van Reichswalds bossen.

Bij het Heiveld bekend als Än de Bock”
en Gerrit Koenen met z’n boerderij.
Willem de Schouwer, met varkens en koe,
van werken werd hij echt niet moe,
en Piet uit Heiloo kwam er toen bij.

Asperges zijn er nu nog steeds,
wel eens waar op wat kleine velden.
Champignonteelt in een fabriek,
van de lucht werd je toen ziek,
maar het was arbeid en dat telde.

Eens de bakermat van heel wat troepen
vanaf het Kanonskamp werd geschoten.
Vesting Genneperhuis dat was het doel
zij vernielden toch een heleboel
met drank en marketentsters werd genoten.

Strijd ook zevenenzestig jaar terug,
vanaf de Holleweg kwamen geallieerden.
Alle burgers waren geëvacueerd
en iedereen is later weergekeerd,
het is geschiedenis wat wij leerden.

Milsbeek had ook heel veel kroegen
tot ergernis van mening vrouw.
Van Duitsland uit, dus na het werk
ging het loon niet naar de kerk
maar daar waar hij verbrassen zou. 
School en kerk dat was Ottersum
voor die tijd toch een heel eind lopen.
Bij overlijden een kist te sjouwen
en ook daarheen om te gaan trouwen
geen supermarkt om wat te kopen.

Eindelijk er kwam een school
voor meisjes én jongens, hoe dat bestaat?
Nood brak wetten ook voor de kerk
samendoen was wel het betere werk
en winkels kwamen in die straat.

Milsbeek is klein en toch ook groot
met daden moet je zeker komen.
Fanfare, zang en allerlei sport
aan voetballers kom je niet tekort
bovendien het is er heel goed wonen.

Milsbeek had nogal wat namen,
Milsbeke, Myddelsbeke en nog meer,
Met de grauw bruine waterstromen
moet dat van het Reichswald komen,
het blijft gaan alle jaren telkens weer.

Milsbeek bruist van het volle leven,
met industrieën groot en klein.
Indien je rijdt op Europese wegen,
Milsbeek kom je heel vaak tegen,
als dorp mogen wij er opvallend zijn.

Milsbeek is heel modern geworden,
met een museum, gevoel voor cultuur.
Met logistiek ,industrie, kunst en slim,
daar zitten knappe koppen in,
straks een sporthal voor lange duur.

Milsbeek kan alleen maar groot zijn,
door hulp van groot en klein.
Laat iedereen op het dorp gaan letten,
door een tandje bij te zetten,
dan is het leven … veilig en fijn. 
   Door : Adriaan de Winter
   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl