Het bewaren van historisch waardevolle grafmonumenten

De Stichting is de mening toegedaan dat sommige van de op het kerkhof in Milsbeek aanwezige grafmonumenten zich lenen om ook na beëindiging van het grafrecht en het ruimen van het graf behouden te blijven. Zulke gedenktekens dreigen immers verloren te gaan wanneer graven worden geruimd en grafstenen worden verwijderd. Voor de concrete uitwerking heeft het bestuur van de stichting het onderstaande overzicht van uitgangspunten vastgesteld.

grafmonumenten1

Om voor plaatsing in de tuin langs de zijgevel van de kerk in aanmerking te komen moet het monument in het verleden door de nabestaanden van de overledenen zijn opgericht en ten aanzien daarvan aan het RK kerkbestuur kenbaar hebben gemaakt dat zij het grafrecht willen beëindigen en dat men geen bezwaar heeft tegen plaatsing van het grafmonument.

Een grafmonument moet, historisch gezien, waarde hebben voor de inwoners van Milsbeek. Het kan die waarde ontlenen aan zowel de architectonische geaardheid van het monument als aan de persoon waarvoor het werd opgericht.

Voorbeelden van grafmonumenten die hun historische waarde ontlenen aan hun architectonische geaardheid zijn bijvoorbeeld anno 2008 niet meer in gebruik zijnde grafelementen, zoals een eenvoudig houten bordje, een houten kruis, een gietijzeren kruis en eenvoudige monumentale stenen. Grafmonumenten die een herinnering zijn aan bekende Milsbekers zoal bijvoorbeeld kerkmeesters met een lange staat van dienst, en oud-wethouders, of waarvan de vorm wat vertelt over hun leven of van Milsbekers, wier wijze van overlijden indertijd een schok teweeg bracht in de Milsbeekse gemeenschap, kunnen worden beschouwd als grafmonumenten die hun historische waarde ontlenen aan de persoon

Plaatsing van eerste grafmonumenten gerealiseerd

Na een grondige voorbereiding en discussie met verschillende deskundigen heeft de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek in de zomer van 2009 de eerste grafstenen een plaats gegeven bij de kerkmuur.

De bedoeling is dat deze stenen daar “eeuwig“ blijven staan. Het zijn zorgvuldig gekozen stenen die een bepaald tijdperk uit onze kerkhofgeschiedenis omschrijven. Onze stichting zal door het kerkbestuur op de hoogte worden gehouden van de in de toekomst te ruimen graven. Per individueel graf zal in overleg met belanghebbenden worden bepaald of een steen bewaard wordt.

Op deze manier wordt een stukje geschiedenis van het Milsbeek kerkhof voor belangstellenden zichtbaar

grafmonumenten2 grafmonumenten3 grafmonumenten4

Oude grafsteen met icoon Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand gerestaureerd

Toen we bezig waren met plannen tot het behoud van oude grafstenen van het RK kerkhof, kwam Chris Janssen in gesprek met Jan en Marietje Grutters-Koster. Zij vertelden hem dat indertijd op het graf van de moeder van Marietje een grafsteen had gestaan met daarin gegraveerd de beeltenis van de patroonheilige van de parochie en dat deze grafsteen er nog altijd was. Nadat het graf 25 a 30 jaar geleden werd geruimd, heeft men die steen mee naar huis genomen en als stoeptegel voor de staldeur van de boerderij aan de Driekronenstraat gelegd. De moeder van Marietje Koster was Lies van Koster-van Duren, geboren op 12 augustus 1911 in Till (D). Toen Gert Koster uit Milsbeek haar leerde kennen woonde de familie in Malden. Nadat ze getrouwd waren gingen ze wonen in het ouderlijke boerderijtje aan de Driekronenstraat dat indertijd voor de uitbreiding van de CNC moest wijken. Op 23 november 1957 overleed zij op 46-jarige leeftijd. Nadat de boerderij aan het Waterschap Peel en Maasvallei was verkocht, werd de hardstenen grafsteen weggehaald en bewaard. De marmeren plaat met de tekst was niet meer te achterhalen. Door Leo Wijnhoven is de grafsteen inmiddels gerestaureerd. Hij staat nu - in afwachting van zijn definitieve plaatsing tegen de zijgevel van de RK kerk - tussen de andere oude reeds geplaatste oude grafmonumenten.

1-12-2009, Wim Bindels

grafmonumenten5 grafmonumenten6

het origineel de

de gerestaureerde steen

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl