Oorlogsmonument Zwarteweg Cultuurbehoud Milsbeek - mededelingen september 2015 - monument zwarteweg

Misschien is het u opgevallen, wellicht ook niet. Enkele vrijwilligers van onze Stichting hebben het oorlogsmonument in de slootkant bij Zwarteweg 44 weer mooi hersteld.
Hartelijk dank daarvoor!

ANWB-borden opgeknapt
De ANWB borden op de wandelroute zijn ook weer schoongemaakt en opgeknapt.

Cutuurbehoud Milsbeek - mededelingen september 2015 - picknickplaatsGelezen in De Telegraaf-Reiskrant, 16 juli 2015
De picknickplaats op de St. Jansberg wordt aangemerkt als 2e mooiste van de provincie Limburg.
Deze picknickplaats is tevens opgenomen in onze wandelroute Rondje Milsbeek.

Struinpad.
Wij zijn druk bezig met de voorbereiding van een nieuwe wandelroute naar Gebrandekamp /Maas en Teelebeek, met behoud van de stenen brug in de omgeving van de Vliegop en de oude smalspoorbrug voor kleitransport in Gebrandekamp.

 

Excursie
Op 3 en 10 oktober staat de excursie gepland naar Pottenbakkerij en Galerie ‘De Olde Kruyk’. Aanvang 13.30 uur. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd. Na afloop een gezellig samenzijn in ’t Töpke. Vrienden en vrijwilligers van de Stichting krijgen hiervoor een uitnodiging met aanmeldingsformulier.

 

Jubileum
Ons 10-jarig jubileum wordt gevierd op zondag 8 november 2015 in het Trefpunt met een brunch voor alle vrienden en vrijwilligers van de Stichting. Er is een kleine tentoonstelling met een overzicht van de belangrijkste activiteiten over de afgelopen 10 jaar. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd. Ook hiervoor ontvangt u een uitnodiging met aanmeldingsformulier. Nadere informatie in het volgende dorpsblad ‘Op de Milsbèk’ en in de media.


Pleisterplaats Milsbeek
Vrijdag 28 augustus jl. was SCM aanwezig bij de officiële opening van zowel TOP (Toeristische Overstappunt) als museum ‘De Oude Pottenbakkerij’. Bij beide heeft Stichting Cultuurbehoud Milsbeek een aandeel gehad in de totstandkoming ervan.
Met berichtgeving hierover elders in dit dorpsblad.

Cultuurbehoud Milsbeek - mededelingen september 2015 - pleisterplaats Cultuurbehoud Milsbeek - mededelingen september 2015 - museum

Radio Culthis
Op 4 oktober a.s. wordt door Radio Culthis een interview met SCM uitgezonden. Onderwerpen o.a.: oprichting van de Stichting; onderzoek van karakteristieke boerderijen en andere gebouwen; plaatsing van aantal gebouwen op gemeentelijke monumentenlijst en de mogelijkheid tot renovatie van boerderijen; SCM-tentoonstellingen georganiseerd in 2011 en 2013; uitgifte van boeken o.a. ‘Oorlogsherinneringen’, ‘Boereleève op de Milsbèk’, gedichtenbundel Door Wijnhofen, geschiedenis van familie Cuijpers.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl