Mededelingen Stichting Cultuurbehoud Milsbeek 

Henk Peters en Jo Derks-Peters-Sengers hebben de tijdens de tentoonstelling van hen afkomstige tentoongestelde oude gebruiksvoorwerpen aan de stichting geschonken. Alhoewel tot nu toe niet is over gegaan tot het verzamelen van historische materialen, is besloten deze onder dank te aanvaarden. Ze zijn voorlopig bij Martien Holthuysen opgeslagen. Er zal nog worden bezien welke bestemming ze kunnen krijgen.

Van het boek Boerelѐѐve op de Milsbѐk zijn inmiddels ruim 500-tal exemplaren verkocht. Behalve in de winkels van de SPAR in Milsbeek en de Bruna in Gennep, is het boek inmiddels ook voor de prijs van € 19,50  bij Wim Voet in het Mookse winkelcentrum te koop.

De jaarlijkse excursie van Cultuurbehoud zal dit jaar een bezoek worden gebracht aan het Nationaal Veeteeltmuseum in Beers. Vrienden en vrijwilligers ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging en ook aan andere belangstellenden wordt de mogelijkheid geboden tegen kostprijs deel te nemen. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de website van onze stichting www.cultuurbehoudmilsbeek.nl

Door Wim Bindels en Teun Theunissen zal t.b.v. een permanente tentoonstelling in het museum van ‘De Oude Pottenbakkerij’ de geschiedenis van de Milsbeekse bloempottenbakkers in beeld worden gebracht. Het uitgangspunt is dat de werkzaamheden eind dit jaar zullen zijn afgerond. Iedereen die mooie oude foto’s van de fabriekjes of van personen die hierin werkzaam waren,  wordt gevraagd contact op te nemen met Wim Bindels, Voordijk 2, Middelaar, tel. 024-6962984, e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De galerij van oude grafmonumenten tegen de kerkmuur is uit gebreid met de oude grafsteen van Hen en Marie ten Haaf (den Helsen Hen). Deze was door op verzoek van de familie verwijderd om plaats te maken voor een nieuwe grafsteen van op het graf van Drieka  ten Haaf-Driessen. De oude grafsteen is met belangeloze medewerking van Schrijen Peeters Natuursteen uit Oeffelt herplaatst.

Cultuurbehoud heeft aan de gemeente Gennep en het RK-kerkbestuur kenbaar gemaakt dat zij van oordeel is dat de R.K.-kerk, de pastorie, het patronaat, alsmede zowel het parochiële- als het militaire kerkhof op de gemeentelijke monumentenlijst moeten worden geplaatst.

Met het parochiebestuur wordt overleg gepleegd om de mogelijkheden te bezien om te komen tot een beleid dat moet voorkomen dat een steeds groter aantal oude grafstenen wordt verwijderd en er onnodig grote lege plaatsen op het R.K. kerkhof ontstaan.

Door de stichting is een brief gezonden aan de raad van de gemeente Gennep om in het kader van de besluitvorming van de beoogde rondweg rekening te houden met de cultuurhistorische aspecten van dit oude landbouwgebied waar ooit de historie en de naam van ons dorp gestalte kreeg. De brief heeft door een omissie van de zijde van de gemeente helaas de raadsleden niet op tijd bereikt.

Met de vereniging Natuurmonumenten heeft een gesprek plaats gevonden over de activiteiten en werkzaamheden van de vereniging op het  voormalige landgoed St. Jansberg. Op 17 september zal worden deel genomen aan een symposium in Eetcafé De Diepen over de toekomst van dit voormalige landgoed.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl