Op zaterdag 10 september a.s. vond met 38 deelnemers de jaarlijkse excursie voor vriend(innen) en vrijwilligers plaats. Deze bestond uit een bezichtiging van de gerestaureerde oude kerktoren van Gennep en een rondwandeling door het oude deel van het stadje . De gidsen waren Willy Michels en onze Milsbekenaar en vriend van onze stichting Piet Poelen. Voor Piet was dit zijn laatste optreden als stadgids. Door wethouder Vandermeulen werd hij voor de aanvang van de excursie in aanwezigheid van zijn Milsbeekse collegavrienden uit gezwaaid. Op onze website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl is inmiddels een door Harrie en Nelly Keukens gemaakt verslag, dat voorzien is van enkele foto’s , te lezen.

Inmiddels hebben meer dan 350 personen ingetekend voor het boek Oorlogsherinneringen Milsbeek. Besloten is bij de drukkerij Weemen in Haps een opdracht te plaatsen voor 800 exemplaren. Zoals eerder aangegeven zal de presentatie van het boek en de uitreiking van het eerste exemplaar plaatsvinden op zondag 20 november a.s. om 11.00 uur in het ‘t Trefpunt. Iedereen die heeft ingeschreven wordt per brief uitgenodigd de bestelde exemplaren af te halen tegen betaling van de van € 19,-- per besteld boek. Na de presentatie zal het boek voor de prijs van € 22,50 in Milsbeek te koop zijn bij supermarkt Attent en in Gennep en Groesbeek bij de boekhandel Bruna.

Nog steeds is er geen reactie op ons reeds vorig jaar bij de gemeente Gennep ingediende verzoek om de eigenaren van een aantal in het verleden tot veestalling gebruikte boerderijtjes de gelegenheid te bieden deze met behoud en renovatie van de oude uiterlijk vormgeving om te vormen tot woonboerderij. Voor de panden die binnen de begrenzing van het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied zijn gelegen, is doormiddel van een zienswijze gevraagd dit mogelijk te maken.

Nu Stone Base zich als gegadigde heeft gemeld voor het terrein en de gebouwen van de voormalige steenfabriek aan de Bloemenstraat, heeft onze stichting de gemeente Gennep opnieuw aandacht gevraagd voor een verzoek van april 2008 om enkele cultuur-historisch belangrijke onderdelen van het voormalige fabriekscomplex te beschermen.

In navolging van de gemeente Bergen, heeft de gemeente Gennep het initiatief genomen voor de realisatie van een wandelroutenetwerk. Chris Janssen heeft , samen met Piet Poelen, een eerste bijeenkomst in Afferden bijgewoond. Verzocht is om in elk geval de gehele route van het ‘ Rondje Milsbeek, dik de moeite waard’, in netwerk op te nemen.

In overleg met de gemeente Gennep is besloten om het uit de Tweede Wereldoorlog daterende monumentje van de wapenschilden aan de Zwarteweg voortaan met door de gemeente beschikbaar gestelde materialen door vrijwilligers van onze stichting zal worden onderhouden.

In 1910 is het project Jet en jan van start gegaan in het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg. De basisschool van Milsbeek is een van de 20 scholen die hebben ingeschreven en door onze stichting wordt medewerking verleend aan het aanpassen van het verhaal van Jet en Jan aan de situatie in Milsbeek rond 1910. De eerste delen zijn daarvoor bewerkt door Martien Holthuysen. Voor de eerste editie van de Jet en Jan krant wordt verwezen naar onze website.

Van de 16 dit jaar geruimde grafstenen zullen er weer 3 worden toegevoegd aan de verzameling langs de zijgevel van de kerk. Wij hebben geconcludeerd dat er langzamerhand een grote kaalslag plaatsvindt op het RK kerkhof. Daarom hebben we besloten met het kerkbestuur in overleg te gaan over de wijze waarop dit kan worden voorkomen en hoe dit unieke cultureel erfgoed van ons dorp kan worden behouden.

Alle 102 pagina’s van het indertijd uit gegeven boek ‘De alde Milsbèk’ zijn inmiddels met behulp van Teun Theunissen gedigitaliseerd en op de website opgenomen. Het boek is via de site nu omgevormd tot “Digitale wandeling door de Alde Milsbèk”. De gehele inhoud, kan nu door de bezoekers van onze site gratis worden gedownload en afgedrukt (uiteraard ook per bladzijde). Hiermee heeft onze stichting geprobeerd een alternatief te bieden voor de telkens terugkerende vraag voor een herdruk van het boek.

Chris Janssen zal met ingang van 1 januari 2012 terugtreden als bestuurslid van onze stichting. Hij blijft wel als vrijwilliger een deel van zijn huidige takenpakket behartigen.

John v.d. Ven van de Bloemenstraat zal met ingang van die datum toetreden als bestuurslid. zal in het bijzonder gaan bezighouden met de vormgeving en het onderhoud van de website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl opgenomen. Met zijn hulp zijn hierin al een aantal wijzigingen aangebracht.

Binnenkort zal het bestuur zich weer gaan beraden over het programma voor 2012. Inwoners die hiervoor ideeën hebben wordt gevraagd deze voor 1 november a.s. aan te dragen. Dit kan via het contactformulier op onze website, een briefje aan het secretariaat p/a Leny Franken-Wijnhoven, Heiveld, 53, Milsbeek of via de brievenbus in de pastorie.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl