Voor de excursie aan het klooster in ‘St Aegte’ hadden zich 46 deelnemers voor 1 september aan gemeld.
Helaas hebben we, vanwege het maximum deelnemers dat voor de excursieleiding acceptabel was, de 11 personen die zich vanaf 1 september nog aan hebben gegeven moeten meedelen dat zij niet mee konden.

Vanwege de ongunstige weersvoorspelling werd de tocht uiteindelijk slechts door een enkeling per fiets gemaakt en toog de rest, al dan niet via carpooling, per auto richting St. Agatha.
Na een uitgebreide inleiding, werd verdeeld in 3 groepen, een gedeelte van de gebouwen van het klooster en de tentoonstelling bezocht.
De excursie werd besloten met een wandeling door de kloostertuin.
Een uitgebreider verslag met een fotorapportage treft u aan op onze website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl

Op de website zullen, ten vervolge op de al eerder opgenomen herinneringen van Piet Lamers en Doorke Linders-Derksen in oktober de ‘herinneringen’ van Theo Holthuijsen over de ervaringen in de Tweede Wereldoorlog van zijn vader worden geplaatst.
Hens was een van de Milsbekers die ook daadwerkelijk strijd hebben moeten leveren, in dit geval in de slag op de Grebbeline.
Hij werd hij krijgsgevangen gemaakt en kwam terecht in het kamp Sachsenhausen.

Leo Wijnhoven heeft inmiddels de restauratie van de overige 5 oude grafstenen die tegen de zijgevel van de RK kerk zijn herplaatst, voltooid.
De marmeren platen zijn geschuurd, de letters en cijfers weer leesbaar gemaakt en op een van de stenen weer een corpus aangebracht.
Alle grafstenen zijn vervolgens geïmpregneerd om slijtage en nieuwe aanslag van algen te voorkomen.

Elders in dit parochieblad staat een oproep om programmapunten in te brengen voor het jaar 2011 met een oproep om versterking te krijgen voor de uitvoering van de zaken waarvoor wij willen staan en willen gaan realiseren.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl