Naar aanleiding van de in het Dorpsplan opgenomen plannen van onze stichting (behoud van een aantal aan hun bestemming ontrokken boerderijtjes, de gedeeltelijke wederopbouw van de  oude graanmolen van Jacobs en het behoud van een aantal karakteristieke elementen van de voormalige steenfabriek) is in  SL!M-verband inmiddels een werkgroep “Erfgoed” gevormd. Hierin wordt bezien op welke wijze  deze plannen kunnen worden ondersteund. Wim Bindels heeft namens onze stichting zitting genomen in de werkgroep, die verder wordt bemand door Ronald Starrenburg, Toon Peters en  Math Hendriks.

Op onze website www.cultuurbehoudMilsbeek.nl  is een uit het boekje de Alde Milsbèk samengestelde lijst van bijnamen ‘op de alde milsbèk’ op genomen, alsmede een uitleg over het ontstaan van die bijnamen. Van een aantal bekende personen met bijnamen is een foto op genomen.

De rubriek Oude schoolfoto’s op onze website is uitgebreid met de bij Piet Claassen aanwezige foto’s uit de veertiger jaren van de vorige eeuw. Er ontbreken helaas nog veel foto’s uit deze jaren voor 1950. Iedereen die klassenfoto’s heeft wordt dringend opgeroepen dit te melden bij Piet Claassen, tel. 0485-516689 of John van de Ven, tel. 0485-517997 om ons in staat te stellen een zo volledig mogelijk beeld van de aanwezige oude schoolfoto’s te krijgen.

Op verzoek van de Biblo-plus zal Wim Bindels op 7 mei in de bibliotheek in Gennep een lezing houden over de Milsbeekse oorlogsherinneringen. De verkoop van het boek door ons is inmiddels beëindigd. Alleen voor bijzondere gelegenheden heeft onze stichting nog wat exemplaren in eigen bezit gehouden.

In overleg met de werkgroep Historie Milsbeek (voorheen oude beroepen) is inmiddels besloten de  op Hemelvaartsdag 2013 en het weekend er voor en er na weer een tentoonstelling te houden. De opzet zal dit keer zijn het in beeld brengen van de boerderijtjes en de boeren in Milsbeek in de tweede helft van de vorige eeuw.

Door Leo Wijnhoven zijn inmiddels 2 van de dit jaar geruimde grafstenen gerestaureerd. Het betreft de grafstenen van Albert Noij,  die indertijd door een tragisch auto-ongeluk voor de woning op de rijksweg is verongelukt, en de indertijd bekende dorpsgenoot Piet Rutten (Hennekes Piet).  Ze zullen binnenkort naast de reeds eerder door onze stichting bewaarde grafmonumenten door vrijwilligers van onze stichting tegen de gevel van de RK Kerk worden geplaatst.

Het landelijke thema van de Open Monumentendag 2012 luidt “Groen van Toen”. Wij willen proberen ook in Milsbeek hier aandacht aan te geven. Aan de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten is gevraagd om de overblijfselen van het landgoed de St. Jansberg hierbij bijzondere aandacht te geven.

Onze de geschiedenis van Milsbeek voor in de periode voor ontstaan van het kerkdorp beter in beeld te gaan brengen o.a. de hier in die tijd aanwezige boerenhoeven.. Zoals eerder mee gedeeld zal Henk Jaspers op onze historische avond een lezing verzorgen over de bewoning en de ontginning van de Onderkant en omgeving. De gemeente Gennep is gevraagd of zij bereid is b.v. door middel van het inzetten van een stageplaats nader onderzoek te plegen. Als er (oud)inwoners zijn die op dit gebied specifieke deskundigheid hebben en onze stichting als vrijwilliger hierbij willen ondersteunen vragen wij dit te melden aan ons secretariaat


 

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl