Met genoegen kijken wij terug op de ingebruikname van de wandelroute “Rondje Milsbeek, dik de moeite waard” op 5 maart j.l.
En de vele positieve reacties die wij mochten ontvangen van de subsidiënten en de inwoners van ons dorp.
Een verslagje van deze gebeurtenis met een aantal foto’s is inmiddels te zien op onze website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl

Nogal wat wandelaars hebben ons inmiddels geattendeerd op het vochtprobleem aan de binnenzijde van de Landschapspanelen.
Het probleem is met Natuurmonumenten besproken en daar bekend.
Het dichtkitten geeft echter problemen als er in de toekomst wijzigingen aan de tekstuele inhoud moeten worden aangebracht.
Deze inhoud is overigens geplastificeerd en bestand tegen dit vocht.

Door de stichting is de gemeente geattendeerd op de vervanging van het oude straatnaambord op de gevel van het pand Kerkstraat 38 (woning Bennie Kersten en Maria van den Hoogen) door een standaard straatnaambord.
Het oude bord herinnerde aan periode dat de bouwpastoor L.H.A. Hoefnagels in onze parochie werkzaam was.
De gemeente heeft toegezegd een nieuw nostalgisch bord met de oude tekst te plaatsen.

Met de gemeente is verder de slechte onderhoudstoestand van het schilderwerk van de wapenstenen in de sloot voor het pand Zwarteweg 44 besproken.
Wat dit betreft is ons de toezegging gedaan dat in de loop van dit jaar dit monumentje een onderhoudsbeurt zal krijgen.

De jaarlijkse filmavond zal dit jaar begin april worden gehouden.
Omdat we vorig jaar door de overweldigende belangstelling niet alle geïnteresseerden voldoende kijkgenot konden bieden, is besloten om er dit keer twee avonden van te maken.
Een avond is besloten avond te houden voor de vrijwilligers en de vrienden (inmiddels meer dan 60) van onze stichting op donderdag 1 april en een open avond waar iedereen welkom is, op vrijdag 2 april.
De avonden worden wederom in het Trefpunt aan de Kerkstraat gehouden.
De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
Het programma zal voor de pauze in het teken staan van de geschiedenis van Milsbeek als pottenbakkersdorp.
Na de pauze zal het programma in het teken staan van de Tweede Wereldoorlog.
Voor de avond op 1 april zullen de vrijwilligers en vrienden persoonlijk een uitnodiging krijgen.
Voor de open avond wordt verwezen naar de aankondiging elders in dit blad.
Aan de bezoekers hiervan zal een onkostenvergoeding van € 2,-- per persoon worden gevraagd.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl