In de aanloop naar het boek met Oorlogsherinneringen uit Milsbeek, zullen de komende tijd al een aantal herinneringen op onze website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl worden geplaatst.
In Juli zullen als eerste de herinneringen van Piet Lamers worden opgenomen.
De uitgifte van de het boek is inmiddels verschoven naar eind 2011.

Er wordt volop gebruik gemaakt van de wandelroute ‘Rondje Milsbeek, dik de moeite waard’ .
Omdat we van diverse gebruikers vragen hebben gekregen over de plaatsen waar het poldermolentje in de Bulten en de voormalige ijskelder (thans vleermuiskelder) op de St. Jansberg te bezichtigen zijn, zullen hiervoor op de route verwijzingen worden gemaakt.

Door Cultuurbehoud Milsbeek wordt medewerking verleend aan het verzoek van Frank en Mark Holthuysen voor het aanleveren van historische foto’s uit Milsbeek voor de inrichting van hun nieuwe zalen in eetcafé ‘De Diepen’ aan de Zwarteweg.
Er zijn reeds een twintigtal foto’s, deels vergoot op canvas, te bewonderen in de nieuwe ruimten.
De officiële ingebruikname zal op een later tijdstip plaats vinden.

Het uitstapje voor de vrienden en vrijwilligers van onze stichting zal dit jaar op 18 september 2010 a.s. plaats vinden en zal in het teken staan van een bezoek aan het klooster in St. Agatha.
De vrienden en vrijwilligers ontvangen hiervoor persoonlijk een uitnodiging.

Er is gestart met de renovatie van een vijftal langs de zijgevel van de R.K. herplaatste oude grafstenen.
De monumentjes zijn inmiddels grondig schoon gemaakt.
Na het weer leesbaar maken van de opschriften, zullen ze worden geïmpregneerd om algenaanslag te voorkomen.

Eind dit jaar zal door Cultuurgehoud Milsbeek een gedichtenbundel worden uit gegeven met een selectie van door Door Wijnhofen-Cilissen gedichten.
De gedichten hebben betrekking op Milsbeek en haar inwoners.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl