Mededelingen Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

Op 5 december is door het bestuur het beleidsplan 2013 vast gesteld. De volgende activiteiten zijn hierin opgenomen :

• Uitgifte van het boek ‘Boerelèève op de Milsbèk’
• Organiseren van een tentoonstelling over het boerenverleden van Milsbeek
• Wederom organiseren van een Historische avond in maart
• Houden van een excursie voor vrienden en vrijwilligers in september
• Behoud historisch belangrijke gebouwen in Milsbeek
• Medewerking aan de uitgifte van een dorpsblad
• Behoud en documentatie van het RK kerkhof
• Uitbreiding van wandelgelegenheid langs de Niers, Maas en Teelebeek
• Publicaties in regionale bladen en website geschiedenis Milsbeek
• Inventarisatie en publicatie van genealogische gegevens (oud)inwoners Milsbeek
• Uitbreiding digitale informatie voor in- en extern gebruik
• Inventarisatie gegevens (oud)inwoners Milsbeek
 
Het volledige beleidsplan is te lezen op onze website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl

Het boek Boerelèève op de Milsbèk zal 150 bladzijden gaan omvatten met meer dan 300 foto’s. De voor-intekenprijs van het boek is vastgesteld op € 17,--. Voor meer informatie zie de bijlage van het parochieblad, kunt u van de voorverkoop gebruik maken. Voor degenen die niet van de gelegenheid van voorintekening gebruik maken zal de winkelprijs zal t.z.t. € 19,50 bedragen.

Door de stichting SL!M is voor het jaar 2012 “de Milsbeker’ aan onze stichting toegekend voor de wijze waarop de stichting verdienstelijk heeft gemaakt voor ons dorp. Voor enkele foto’s van de uitreiking in eethuis ‘De Diepen’ wordt verwezen naar onze website.

De datum voor de historische avond voorlopig vastgesteld op donderdag 21 maart 2013.

In de loop van november raakte onze voorraad van de likeur St. Jansberg uit verkocht. Na 17 december zijn de flessen weer te koop in het eethuis ‘De Diepen’ en bij slijterij Tacken in Gennep.

De stichting Cultuurbehoud wenst alle vrienden en vriendinnen fijne feestdagen en de beste wensen voor 2013 toe.

Wim Bindels


 

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl