De presentatie van het boek Oorlogsherinneringen Milsbeek op 20 november j.l. was weer een mooi succes voor onze stichting. Meer dan 300 geïnteresseerden waren in ’t Trefpunt aanwezig en de Gelderlander, de Maas- en Niersbode, de Maasdriehoek en Gennep TV zorgden vervolgens voor een prima reclame voor de verkoop van het boek.

Op onze website www.Cultuurbehoudmilsbeek.nl is een verslagje van de presentatie met een aantal foto’s, de inhoudsopgave van het boek en de winkels waar het te koop is opgenomen. De reacties die wij tot nu ontvingen zijn zonder uitzondering lovend. Dit alles heeft er ongetwijfeld toe bij gedragen dat een belangrijk deel van de oplage van 800 stuks al is verkocht. Belangstellenden moeten er rekening mee houden dat rond de jaarwisseling de gehele inhoud uitverkocht kan raken.

Op 7 december j.l. hebben wij inmiddels ons jaarprogramma 2012 vast gesteld. Zoals gebruikelijk voorziet die weer in een historische avond in het gemeenschapshuis en wel op 29 maart 2012. Indien er verenigingen zijn die in 2012 een jubileum vieren en samen met onze stichting een op de historie gerichte bijdrage willen leveren kunnen zich met Martien Holthuysen in verbinding stellen .

De werkgroep Oude beroepen zal in 2012 weer ‘de boer’ op gaan voor het inzamelen van gegevens van primair de foto’s van de boerenbedrijven die in de vorige eeuw in Milsbeek aanwezig waren. Het ligt in de bedoeling begin 2013 hiermee weer een tentoonstelling te organiseren.

Wim Bindels gaat werken aan een bundel met een vijftigtal penseeltekeningen van Jan Koenen waarop de werkzaamheden zijn afgebeeld zoals die vorige eeuw op de boerderij werden verricht . De zullen worden voorzien van een omschrijving in het dialect van die werkzaamheden die zijn afgebeeld.

Het College van burgemeester en wethouders van Gennep heeft naar aanleiding van de door ons ingediende zienswijze, gehoord de monumentencommissie, inmiddels besloten de raad voor te stellen een viertal voormalige niet meer als zodanig in gebruik zijnde boerderijtjes in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ aan te wijzen als ‘karakteristiek’. Een verzoek van ons van februari 2010 wordt daarmee gehonoreerd. Het betekent dat er, mits o.a. de oorspronkelijke karakteristiek en cultuurhistorische uitstraling niet wordt aangetast, voor de eigenaren in principe de mogelijkheid gaat bestaan ze te verbouwen tot woonboerderij.

Besloten is voorts om mee te werken aan een project van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten tot het visualiseren van cultuurhistorische elementen van het voormalige landgoed St. Jansberg en de daarvan deel uitmakende villa met de terrastuinen. Mogelijk zal dit leiden tot het weer beter zichtbaar en beleefbaar maken van de overblijfselen van het landgoed St. Jansberg en de villa met de tuinen door de stichting Probos.

Verder zal er in 2012 o.a. verder worden gewerkt aan de realisering van het project dorpsgerichte kunst, de inventarisatie van de Milsbekers die indertijd naar Nederlands Indië zijn gezonden, de herstart van het project oude schoolfoto’s op de website en het wederom organiseren van een excursie voor de vrienden en vrijwilligers . Het vastgestelde beleidsplan, waarin alle plannen voor 2012 zijn opgenomen is in te zien op onze website www.Cultuurbehoudmilsbeek.nl.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl