Leny Franken-Wijnhoven, Heiveld 53 , neemt per 1 januari a.s. het secretariaat van onze stichting over van Wim Bindels die voor het overige lid van het bestuur blijft. De gewijzigde taakverdeling is te lezen op de website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl
Het bestuur heeft het Beleidsprogramma voor het jaar 2011 vast gesteld. De belangrijkste activiteiten in het programma zijn:

  • Uitgifte van een boek met de oorlogsherinneringen uit de Tweede Wereldoorlog van (oud)Milsbekers.
  • Bescherming en restauratie van een aantal oude gebouwen en bouwwerken in ons dorp, in het bijzonder de restanten van de voormalige graanmolen van Jacobs, enkele elementen van de voormalige steenfabriek en een aantal voormalige niet meer als zodanig in gebruik zijnde oude boerderijtjes.
  • Wederom in het voorjaar organiseren van een jaarlijkse filmavond, e.e.a. eventueel in combinatie een lezing over een stukje Milsbeekse geschiedenis.
  • Houden van een fototentoonstelling over de geïnventariseerde gegevens van de oude beroepen en bedrijven in Milsbeek. Inventarisatie gegevens van de Milsbeekse jongens die in de periode 1946-1950 naar Oost-Indiё (het huidige indonesiё) zijn uitgezonden. Stimuleren van kunstuitingen in de vorm van b.v. olieverfschilderijen, pentekeningen en aquarellen van vooral oude personen en gebouwen uit Milsbeek.
  • Wederom in het najaar organiseren van een excursie voor de vrienden en vrijwilligers.
  • Het gefaseerd op de website publiceren van het in 1988 uit gegeven boekje “De Alde Milsbèk”.
    Verder zullen op de website in december oorlogsherinneringen van Henk Peters worden opgenomen. Henk is een zoon van Tien Peters en Marie Peters-Kortenhof van de Oude dijk 2. 
   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl