Door de stichting zal dit jaar voor de eerste keer worden deelgenomen aan de landelijke open monumentendag. Deze wordt gehouden op zaterdag 8 september a.s.. Dit jaar is “Monumenten in het groen” het onderwerp en daarom is als locatie voor het voormalige landgoed St. Jansberg gekozen. De organisatie vindt plaats in samenwerking met eethuis “De Diepen”, Natuurmonumenten en het IVN. In eethuis “De Diepen” wordt een tentoonstelling ingericht met oude nostalgische foto’s van het landgoed en vondsten uit de Tweede Wereldoorlog.  Onder leiding van de van radio en TV bekende Frans Kapteijns worden excursies  verzorgd. Voor nadere informatie zie o.a. onze website WWW.Cultuurbehoudmilsbeek.nl

Op deze dag zal ook voor het eerst het likeurtje St. Jansberg verkrijgbaar zijn. Het likeurtje is samengesteld door “De Beekse Ridder” uit Erlecom. Het bestaat uit een vijftal voornamelijk wilde bessen, t.w. sleedoorn, braam, vlierbes, vogelkers en zwarte bes. Cees van de Ven maakte een schitterend etiket dat de verbondenheid van de St. Jansberg met het pottenbakkersdorp Milsbeek symboliseert. Het drankje kost € 7,50 per fles. Na de open monumentendag zal het te koop zijn bij eethuis “De Diepen”en slijterij Takken in Gennep.

Op 6 augustus j.l  heeft burgemeester  Peter de Koning in het kader van zijn introductie-ronde  geluncht bij de stichting. Voorafgaande aan de lunch werd hem verteld over ontstaan, de doelstellingen en de resultaten in de eerste 7 jaren van het bestaan van de stichting. Tevens werden een aantal lopende projecten toegelicht, in het bijzonder die inzake het herstel van een aantal voormalige boerderijtjes, de molenruïne aan de Rijksweg en het behoud van een aantal karakteristiek onderdelen van de voormalige steenfabriek aan de Bloemenstraat.

Vervolgens werd de burgemeester uitgenodigd om aan de voet van de St. Jansberg de eerste fles van de likeur St. Jansberg in ontvangst te nemen. Daarna werd onder het genoegen van een door Toos Holthuysen bereidde lunch verder gesproken over de plannen en de wijze van samenwerking tussen de gemeente en de stichting. Met enkele ‘studieboeken’ in de vorm van “Leven in Milsbeek”, “Oorlogsherinneringen Milsbeek” en de wandelroute “Rondje Milsbeek, dik de moeite waard” vertrok de burgemeester weer richting Gennep.

Op 22 september zal de jaarlijkse excursie voor de vrijwilligers en de vrienden en vriendinnen van onze stichting plaatsvinden. Er wordt een bezoek gebracht aan het museum Nostalgie en techniek in Langenboom. Hier zijn allerlei machines en apparaten die in het vroeger werden gebruikt te zien. Het museum is alleen in groepsverband te bezichtigen. Iedereen, alsmede de nieuwe vriend(inn)en die zich nog voor 1 september a.s. aanmelden, krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Er hebben zich inmiddels 9 personen bij John v.d. Ven aangemeld voor deelname aan de werkgroep Genealogie. Dit zijn Geert Barten, Joep ten Haaf Hennie Janssen (van Theij van Jan), Henk Jaspers, Leon Kamps, Jac Linders, Jac Noij, Teun Theunissen en Mia Wintjes-Kerkhoff. In september zal de werkgroep met haar werkzaamheden starten. Op onze website zal ter introductie de stamboom met toelichting en enkele foto’s van het Milsbeekse deel van de familie Bindels worden opgenomen.

Door Teun Theunissen zijn namens onze stichting Cultuurbehoud een aantal foto’s met toelichting geplaatst op de website van het erfgoedproject Vantoentotlater. De site is voor belangstellenden te raadplegen op www.vantoentotlater.nl.  

Door de stichting is bij de gemeente Gennep commentaar geleverd op de conceptlijst van de nog door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen nieuwe lijst van gemeentelijke monumenten en karakteristieke bouwwerken. Er is o.a gevraagd om onder de terminologie “karakteristiek” ook beeldbepalende en voor de geschiedenis van Milsbeek belangrijke gebouwen mee te nemen. Gevraagd is een 14-tal  panden in Milsbeek als zodanig toe te voegen. 

Door de stichting zijn voor het archief een aantal oude topografische kaarten van Milsbeek en omgeving gekocht. Hierop is de ontwikkeling die ons dorp door de jaren heen heeft gemaakt te herleiden.

Bij de ANWB is gereclameerd omdat er letters op een aantal informatieborden los laten. Inmiddels zijn er twee borden weggehaald voor reparatie.

Wim Bindels


 

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl