Fanfare Crescendo

Geschiedenis in een notedop
Fototentoonstelling op 21 en 22 november 2009
in de R.K.kerk ter gelegenheid van het 85 jarig jubileum

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - http://www.cultuurbehoudmilsbeek.nl